FEŞÂNÎ, Bekir

(d. 1225/1809 - ö. 1318/1900/1902?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Bekir olan âşık, 1809 yılında Konya’nın Sille mahallesinde doğmuştur (Yakıcı 1994: 197). Yaşadığı dönemde Cinci Bekir olarak tanındı (Ergun ve Uğur 2002: 53). Sille âşıklık geleneği içinde yetişen ünlü âşıklardan Figanî’nin dedesidir. Geçimini âşık sanatını icra ederek sağladı. 1902 yılında Konya’da vefat etti (Köprülü 1962: 542). Ölüm tarihini Ergun ve Uğur 1900 olarak vermektedir (2002: 53).

Feşânî, herhangi bir okul eğitimi almadığı için okuma ve yazması yoktu. Şiirlerinde genellikle hece vezni kullanmayı tercih etti. Doğaçlama şiirler söyledi, atışmalar yaptı. Çok iyi saz çalardı. Âşık sanatında bir okul oldu. Büyük baba olarak torunu Figânî’nin de gelenek içinde yetişmesini sağladı. Âşık tarzı Türk şiirinin özellikle koşma, destan, divan türlerinde eser verdi. Hafızasında çok fazla şiir vardı. Bunları yazıya aktaramadığı için bugün bilinen çok az şiiri vardır (Ergun ve Uğur 2002: 53).

Kaynakça

Ergun, S. Nüzhet, M. Ferit Uğur (2002). Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı. Hzl. Hüseyin Ayan. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay.

Köprülü, M. Fuad (1962). Türk Saz Şairleri C. I-V. Ankara: Millî Kültür Yay.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi/GEFAD, Bahar. 177-204.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ALİ YAKICI
Yayın Tarihi: 13.04.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Asla Yaradan’dan ümidim kesmem

Biçare perişan yalnız kaldım

Şükrüm eda eder kadere küsmem

Kanaat tacını serime çaldım

 

Yazılmış alnıma kalem-i kudret

Cilve-i Rabbânî bilmem ne hikmet

Bana mecbur olmuş derd ü gam mihnet

Ya ben altun verip satın mı aldım

 

Feşânî’yim geldim fani dünyaya

Çektiğim çileler gelmez imlaya

Niyazım rızadır gani Mevlâ’ya

Sabır sefinesin engine saldım

Ergun, S. Nüzhet, M. Ferit Uğur (2002). Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı. hzl. Hüseyin Ayan. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay. 53.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED, Konyalıd. ? - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
2MERÂMÎ, Seyfi Yıldızd. 15.02.1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yurdagül Özayd. 16 Mayıs 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MİRÂTİ, Kalecikli Mirâti, Mehmedd. 1809? - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
5SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
7MİRÂTİ, Kalecikli Mirâti, Mehmedd. 1809? - ö. 1884?Ölüm YılıGörüntüle
8SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868Ölüm YılıGörüntüle
9NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10MİRÂTİ, Kalecikli Mirâti, Mehmedd. 1809? - ö. 1884?MeslekGörüntüle
11SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868MeslekGörüntüle
12NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861MeslekGörüntüle
13MİRÂTİ, Kalecikli Mirâti, Mehmedd. 1809? - ö. 1884?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MİRÂTİ, Kalecikli Mirâti, Mehmedd. 1809? - ö. 1884?Madde AdıGörüntüle
17SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868Madde AdıGörüntüle
18NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861Madde AdıGörüntüle