HAKKI, Niğdeli

(d. 1290/1874 - ö. 1369/1953)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1290/1874 yılında Niğde'de doğdu. Niğde'de bakkal esnafından bir zatın oğludur. Sıbyan mektebinde tahsil gördü. Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek hafız oldu. 1888 senesinde Rüşdiye mektebinden mezun oldu. İstanbul'a gitti. Orada üç yıl medrese öğrenimi gördü. Niğde'ye döndü ve öğrenimini tamamlamak üzere Kayseri'ye gitti. Burada sekiz yıl kaldı. 1898 senesinde Niğde'nin Kalealtı İbtidâ'î Mektebi'ne mu'allim-i evvel olarak atandı. 25 sene kadar çeşitli mekteplerde muhtelif dersler okuttu. 1953 yılında vefat etmiştir. 

Niğdeli Hüseyin Avni Bey'in İbnü'l-Emin'e getirdiği bir deftere göre (İnal 1988: 508) Hakkı'nın aşağıdaki eserleri varmış ve bunların hiçbiri basılmamış, yazma hâlinde imiş:

1. Bir Ailenin Felaketi: Tiyatro oyunudur.

2. Bir Çimdik Tuz: Bazı ıstılahat ve kinayattan oluşan bir lugatçedir.

3. Çocuk Şiirleri: Bunlar da dağınık hâlde muhtelif yerlerdedir.

4. Levha-i Sa'âdet ve Sefâlet: Tiyatro oyunudur.

5. Nâle: Hakkı'nın şiirlerinin toplandığı büyük bir şiir mecmuasıdır.

6. Tünel Eğlenceleri: Farsça berceste mısralara üçer mısra ilave edilerek meydana getirilmiş bir risaledir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emİn Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Hangi Şehîd'in Yavrusu'ndan

Mesnevî

Hoş bir bahar sabâhı gelirdim mesîreden

Dalmış idim tefekkür-i mu'tâda yolda ben

 

Bakdım göründü karşıda bir yaylı hoş-hırâm

Sevk eyliyordu şevk ile pür-neş'e bir gulâm

 

Gördüm hizâma geldi kadınmış hamûlesi

Dört beş kadın ki hepsi de şeytan makûlesi

 

Var yanlarında bir iki de tıfl-ı nâzenîn

Neşr eyliyordu elbiseler bûy-ı anberîn

 

Yokdu birinde derd ü elemden nişâneler

Âvâzelerle kahkahalar handeler neler

 

Besbelli işbu debdebeyi hadd-ı gâyete

Îsâl içün ilâve olunmuş nihâyete

 

Eşheb-süvâr bir de nefer pür-gurûr u şân

Gûyâ zaferden avdet ederdi bu kahramân

 

Kimdi bu yolcular bu sözüm gitmesin güce

Bilmem kimin haremleri çıkmış teferrüce

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 508.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Mustafa Soylud. 1907 - ö. 31 Mayıs 1974Doğum YeriGörüntüle
2ERDEMOĞLU, Mehmet Ertemd. 10.03.1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZAMÎRÎ, İsmail Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
5AYŞE BERKd. 1874 - ö. 1953Doğum YılıGörüntüle
6Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932Doğum YılıGörüntüle
7Sedat Simavid. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Ölüm YılıGörüntüle
8YARIM ALİ, Ali Bozkurtd. 1890 - ö. 1953Ölüm YılıGörüntüle
9NAİLÎ, Naild. 1884 - ö. 1953Ölüm YılıGörüntüle
10Coşkun Ertepınard. 1914 - ö. 9 Ağustos 2005MeslekGörüntüle
11Baha Rahmi Özend. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Murat Urazd. 14 Eylül 1892 (1894) - ö. 10 Aralık 1981MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂKIFd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ, Kerküklü Şeyh Mehmed Ali Nûr, Mûr Alid. 1805 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
17CELÂLÎ, Celâleddîn Çelebid. ? - ö. 1870Madde AdıGörüntüle
18KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebid. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle