HAKKI, Niğdeli

(d. 1290/1874 - ö. 1369/1953)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1290/1874 yılında Niğde'de doğdu. Niğde'de bakkal esnafından bir zatın oğludur. Sıbyan mektebinde tahsil gördü. Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek hafız oldu. 1888 senesinde Rüşdiye mektebinden mezun oldu. İstanbul'a gitti. Orada üç yıl medrese öğrenimi gördü. Niğde'ye döndü ve öğrenimini tamamlamak üzere Kayseri'ye gitti. Burada sekiz yıl kaldı. 1898 senesinde Niğde'nin Kalealtı İbtidâ'î Mektebi'ne mu'allim-i evvel olarak atandı. 25 sene kadar çeşitli mekteplerde muhtelif dersler okuttu. 1953 yılında vefat etmiştir. 

Niğdeli Hüseyin Avni Bey'in İbnü'l-Emin'e getirdiği bir deftere göre (İnal 1988: 508) Hakkı'nın aşağıdaki eserleri varmış ve bunların hiçbiri basılmamış, yazma hâlinde imiş:

1. Bir Ailenin Felaketi: Tiyatro oyunudur.

2. Bir Çimdik Tuz: Bazı ıstılahat ve kinayattan oluşan bir lugatçedir.

3. Çocuk Şiirleri: Bunlar da dağınık hâlde muhtelif yerlerdedir.

4. Levha-i Sa'âdet ve Sefâlet: Tiyatro oyunudur.

5. Nâle: Hakkı'nın şiirlerinin toplandığı büyük bir şiir mecmuasıdır.

6. Tünel Eğlenceleri: Farsça berceste mısralara üçer mısra ilave edilerek meydana getirilmiş bir risaledir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emİn Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Hangi Şehîd'in Yavrusu'ndan

Mesnevî

Hoş bir bahar sabâhı gelirdim mesîreden

Dalmış idim tefekkür-i mu'tâda yolda ben

 

Bakdım göründü karşıda bir yaylı hoş-hırâm

Sevk eyliyordu şevk ile pür-neş'e bir gulâm

 

Gördüm hizâma geldi kadınmış hamûlesi

Dört beş kadın ki hepsi de şeytan makûlesi

 

Var yanlarında bir iki de tıfl-ı nâzenîn

Neşr eyliyordu elbiseler bûy-ı anberîn

 

Yokdu birinde derd ü elemden nişâneler

Âvâzelerle kahkahalar handeler neler

 

Besbelli işbu debdebeyi hadd-ı gâyete

Îsâl içün ilâve olunmuş nihâyete

 

Eşheb-süvâr bir de nefer pür-gurûr u şân

Gûyâ zaferden avdet ederdi bu kahramân

 

Kimdi bu yolcular bu sözüm gitmesin güce

Bilmem kimin haremleri çıkmış teferrüce

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 508.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KIŞLAOĞLU/KARAKIŞLA/BORANOĞLU, Mehmet Dokucud. 05.01.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Arif Ayd. 9 Aralık 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Haşim Nezihi Okayd. 10 Haziran 1904 - ö. 9 Mayıs 1998Doğum YeriGörüntüle
4KIRBIYIK, Ali Afkar Kırbıyıkd. 1874 - ö. 07.10.1936Doğum YılıGörüntüle
5HALİL/FEVZİ, Halil Fevzid. 1874 - ö. 1929Doğum YılıGörüntüle
6Gülistan İsmet Hanımd. 21 Mart 1874 - ö. 1948Doğum YılıGörüntüle
7ELHAMDÜ ZİKRİYE/ZİKRİYE, Cemiled. 1890 - ö. 1953Ölüm YılıGörüntüle
8Niyazi Hicran Damlad. 1913 - ö. 26 Nisan 1953Ölüm YılıGörüntüle
9YARIM ALİ, Ali Bozkurtd. 1890 - ö. 1953Ölüm YılıGörüntüle
10Hamdullah Köseoğlud. 1 Ocak 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Nedim Ertürkd. 1923 - ö. 1984MeslekGörüntüle
12Tuncay Zavotçud. 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NEBÎL, Mehmed Nebîl Bey, Hâfız Mehmed Nebîl Bey, Nebîl Beyd. 1842-43 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KEMÂL, Seyyid Ahmed Kemâl Paşad. 1808-09 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Madde AdıGörüntüle
18ÜMNÎ/EMNÎ Burnaz Mehmed Ağad. 1640-41 - ö. 1692-93Madde AdıGörüntüle