SELÂMÎ, Abdüsselam

(d. 1235/1819 ? - ö. 1310/1892)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Selâmî mahlasını kullanan âşığın asıl adı Abdüsselam’dır. Selâmî, H.1235 (M. 1819?) yılında doğmuştur. Zuamâdan Mehmed Bey’in oğlu olan âşık, ünlü Bektaşilerden Servet Bey (Baba)’nın babasıdır. Selâmî, henüz yirmi yaşlarında iken Akkâ muharebesine iştirak etmiştir. Zuamâdan bulunması sebebiyle mükellefiyeti itibariyle hazeri hâlde zaptiyelikle tavzif olunmuştur (Salcı 1938: 718). Zaptiyelik, hapishane müdürlüğü ve tahsildarlık yapmış (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1990: 493), H. 1310 (M. 1892?) yılında yetmiş beş yaşında iken ise zatürreden ölmüştür (Salcı 1938: 718). 

Vahit Lütfü Salcı, Selâmî’nin bir gazelinin bulunduğunu ifade etmiş ve bu gazelini, Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi’nde yayımlamıştır. Salcı, Selâmî’nin gazelinde irfaniyet, medeniyet ve zarafete malik olan olgun insanı anlattığını ve insan kalbinin her şeyi bildiğini, her şeyi açıkça söylediğini belirttiğine dikkat çekmiştir (Salcı 1938: 717-718).

Kaynakça

Salcı, Vahit Lütfü (1938). Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi. (3,10,17). Kırklareli.  717, 718, 719.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 493.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 18.02.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sırrı bârı cümle insana ayan söylenmedi

Dilde mahfi oldu ol razı nihan söylenmedi.

 

Almağa dersi ledünnîden Kelimullah gerek,

Yoksa ol ilm aşikâre rayegân söylenmedi.

 

Nokta’i banın kamu şerhi iken yüz dört kitab,

Kalbi adem de süveydâ veş beyan söylenmedi.

 

Nefsini fehmeyleyen Hakkı bilürmüş hâl ile

Nefsi insan da nedir bu nefsi can, söylenmedi.

 

Hak münezzehken mekândan Hazreti şahı rüsül,

Ya niçün etti uruci âsüman söylenmedi.

 

Ey [Selâmî] mebhasi şek ve zunundan kıl ferag,

Gel oku mürşid kitabından, yalan söylenmedi

Salcı, Vahit Lütfü (1938). Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi. (3,10,17). Kırklareli. 717.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
2KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendid. 1819 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
4RASİM, Mustafa, Acemoğlud. 1829 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
5HAVASÎ, Mahmudd. 1827 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
6İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
7SAİD, Said Ağad. ? - ö. 1910MeslekGörüntüle
8BEHCET, Ali Nâmık Paşa-zâde Mehmed Behcet Beyd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
9Kamil Aydoğand. 1956 - ö. 9 Mayıs 2018MeslekGörüntüle
10HAZÎNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KÂMÎd. 1843? - ö. 1911?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÜMMÂNÎd. 1861 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YUSUF/ATMACA, Yusuf Atmacad. 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14DERYAYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HÜRMETÎ, Ali Acard. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle