SELÂMÎ, Abdüsselam

(d. 1235/1819 ? - ö. 1310/1892)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Selâmî mahlasını kullanan âşığın asıl adı Abdüsselam’dır. Selâmî, H.1235 (M. 1819?) yılında doğmuştur. Zuamâdan Mehmed Bey’in oğlu olan âşık, ünlü Bektaşilerden Servet Bey (Baba)’nın babasıdır. Selâmî, henüz yirmi yaşlarında iken Akkâ muharebesine iştirak etmiştir. Zuamâdan bulunması sebebiyle mükellefiyeti itibariyle hazeri hâlde zaptiyelikle tavzif olunmuştur (Salcı 1938: 718). Zaptiyelik, hapishane müdürlüğü ve tahsildarlık yapmış (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1990: 493), H. 1310 (M. 1892?) yılında yetmiş beş yaşında iken ise zatürreden ölmüştür (Salcı 1938: 718). 

Vahit Lütfü Salcı, Selâmî’nin bir gazelinin bulunduğunu ifade etmiş ve bu gazelini, Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi’nde yayımlamıştır. Salcı, Selâmî’nin gazelinde irfaniyet, medeniyet ve zarafete malik olan olgun insanı anlattığını ve insan kalbinin her şeyi bildiğini, her şeyi açıkça söylediğini belirttiğine dikkat çekmiştir (Salcı 1938: 717-718).

Kaynakça

Salcı, Vahit Lütfü (1938). Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi. (3,10,17). Kırklareli.  717, 718, 719.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 493.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 18.02.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sırrı bârı cümle insana ayan söylenmedi

Dilde mahfi oldu ol razı nihan söylenmedi.

 

Almağa dersi ledünnîden Kelimullah gerek,

Yoksa ol ilm aşikâre rayegân söylenmedi.

 

Nokta’i banın kamu şerhi iken yüz dört kitab,

Kalbi adem de süveydâ veş beyan söylenmedi.

 

Nefsini fehmeyleyen Hakkı bilürmüş hâl ile

Nefsi insan da nedir bu nefsi can, söylenmedi.

 

Hak münezzehken mekândan Hazreti şahı rüsül,

Ya niçün etti uruci âsüman söylenmedi.

 

Ey [Selâmî] mebhasi şek ve zunundan kıl ferag,

Gel oku mürşid kitabından, yalan söylenmedi

Salcı, Vahit Lütfü (1938). Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi. (3,10,17). Kırklareli. 717.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎ, Mühürdâr-zâde Hüseyin Hüsnî Rüşdî Efendid. 1819 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
2HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlıd. 1819 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
3KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendid. 1819 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
4TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Ölüm YılıGörüntüle
5KEMÂLÎ, Mustafad. 1821 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
6ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklüd. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
7Osman Sulhi Aksud. 1923 - ö. 11 Haziran 2007MeslekGörüntüle
8AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872MeslekGörüntüle
9Raif Aybard. 1915 - ö. 8 Ocak 2005MeslekGörüntüle
10HOTTUOĞLUd. 1863 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEHRÎ, Şerifd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KARACAOĞLAN, Yozgatlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YOKSUL, Can Yoksuld. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14GÜLYANÎ, Yusuf Kılıçd. 01.05.1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ERGANÎ, Erol Aydınd. 10.08.1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle