KELÂMÎ, Cihan Dede

(d. ?/? - ö. 1050/1640)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mevlevî Dedesi olan Kelâmî, Cihan Dede olarak tanınır. Şiirlerinde Kelâmî mahlasını kullanmıştır. Semâ-hâne-i Edeb’de (Ali Enver 1309: 211) adının Derviş Kâmî-i Meczûb olarak geçmesi yanlıştır. Biyografik kaynaklarda garip davranışlı, meczup bir derviş olarak anlatılır. Bu garip davranışları bazılarını nefret ettirmiş bazılarını ise düşünceye sevk etmiştir. 1050/1640 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası.

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâgar u sâkîden irişdüm Kelâmî maksada

Ben Halîl-i aşk-bâzam mihr ü mehdür reh-berüm

Sen şâha bende itdi beni hâkim-i ezelî

Alur göz ile bak kölesi oldugum güzel

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 856.)

İçi nâyun tolıdur nâr-ı gam-ı firkatden

Yaka diyü katı parmak basabilmez nizen

(Kayabaşı, Bekir  (hzl.)(1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 476.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIDKÎ, Sıdkî Deded. ? - ö. 1640Ölüm YılıGörüntüle
2LÜTFÎ, Kilârî Mehmed Lütfî Beyd. ? - ö. 1640\\\'ta HayattaÖlüm YılıGörüntüle
3AFÎFÎ, Şeyh Abdullah Afîfüddin Efendid. ? - ö. 1640/1641Ölüm YılıGörüntüle
4FETHÎ, Fethullah Çelebid. ? - ö. 1694-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6ÖMRÎ, Nasûh Paşa-zâde Beyd. ? - ö. 1665-66Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7SARRÂF, Rıza Tebrizîd. 1854-55 - ö. 1907Madde AdıGörüntüle
8ALİ URFÎ EFENDİd. ? - ö. 1888Madde AdıGörüntüle
9FEVRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1571Madde AdıGörüntüle