Kerime Nadir Azrak

(d. 5 Şubat 1917 / ö. 20 Mart 1984)
Yazar
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nadir Bey’le Zehra Hanım’ın kızı olan Kerime Nadir, 5 Şubat 1917 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1935 yılında Saint-Joseph Sörler Okulu’nu bitirdi. Kerime Nadir Romancının Dünyası (1981: 9) adlı anı kitabında belirttiğine göre, çocukluğunda yaz aylarını genellikle teyzelerinin Beylerbeyi ve Çamlıca yolundaki köşklerinde geçirirdi. “Kerime Nadir iki kez evlenir fakat evlilikleri uzun ömürlü olmaz” (Günay 2007: 4). Kansere yakalanan yazar, 20 Mart 1984 tarihinde İstanbul’da öldü.

Kerime Nadir, “İlk şiir ve öykülerini 1937’de Servet-i Fünun-Uyanış ve Yarımay dergilerinde yayımladı” (“Kerime Nadir” 2001: 500). İlk romanı 1937 yılında yayımlanan Yeşil Işıklar’dır. Bugüne kadar otuza yakın baskı yapan Hıçkırık (1938) romanı, yazarı üne kavuşturmuştur. “Popüler aşk romanı yazarı” olarak bilenen Kerime Nadir'in, 1937’den 1984 yılına kadar otuz dokuz roman, bir öykü ve bir de yazarlık anılarını derlediği anı kitabı yayımlanmıştır.

Kerime Nadir’in romanları anlaşmalı olduğu İnkılâp Kitabevi tarafından basılmadan önce genellikle gazete ve dergilerde tefrika ediliyordu. Gazetelerin tirajlarını arttıran en önemli etkenlerden biri olarak görülen Kerime Nadir romanlarını yayımlamak için basın dünyasında büyük bir rekabet yaşanmaktaydı. Bununla ilgili olarak Kerime Nadir, Romancının Dünyası adlı anı kitabında birçok olay anlatmaktadır. Bunlardan biri de şöyle aktarılmaktadır: 1948 yılında Hürriyet gazetesi yayın hayatına Refik Halit Karay’ın Bizim Hayatımız romanıyla başlamış ve bir süre sonra gazetenin sahibi Sedat Simavi, Kerime Nadir’i arayarak şöyle demiştir: “Refik Halit’in romanı tutmadı. Gazetenin tirajı düşüyor... Bize acele bir şey hazırlamanız mümkün mü?” (113) Bunun üzerine Kerime Nadir, “elinde hazır bulunan” Aşk Rüyası romanını gazeteye verir. Bu roman, afişler ve el ilanlarıyla duyurulduktan sonra Hürriyet gazetesinde tefrika edilir ve gazetenin tirajında umulandan fazla bir artış gözlemlenir (114). Popülerliği arttıkça Kerime Nadir, sipariş üzerine gazete ve dergilere roman yazmaya başlamıştır ve artık “Kerime Nadir” adı “bir markaya dönüşmüş”tür. Romanları Akşam, Cumhuriyet, Demokrat İzmir, Hakikat, Halkın Sesi, Hayat, Hürriyet, İstanbul Ekspres, Son Posta, Tan, Tasvir, Tercüman, Vatan, Yedigün, Yeni Gazete, Yeni İstanbul gibi dergi ve gazetelerde tefrika edildi. 1950 yılında Cumhuriyet gazetesinden Kerime Nadir’e yeni bir teklif gelir ve bunun üzerine Posta Güvercini, Cumhuriyet’te ve Fransızcaya çevrilerek République gazetesinde yayımlanır.

Kaynakça

(2001). "Kerime Nadir”. Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi II. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 499-500.

Arzuk, Deniz (Haziran 2007). “Cumhuriyet ve Aşk: Kerime Nadir’in Erken Dönem Romanları”. Mesele. 6: 35-39.

Asiltürk, Bâki (Şubat 2017). "Kerime Nadir’in Romanlarında Aşk: O Amansız Hastalık". Türk Dili. C. X. 782: 132-138.

Aslan, Bahtiyar (Şubat 2017). "Bir Melodram Klasiği: Hıçkırık". Türk Dili. C. X. 782: 144-151.

Can, Funda (2007). Feminist Eleştiri Açısından Kadın Seyircinin Hıçkırık Filmi Özelinde Melodramla İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi.

Emre, İsmet (Şubat 2017)."Popüler Aşk Romanları Bağlamında Kerime Nadir’in Aşka Tövbe Adlı Romanı". Türk Dili. C. X. 782: 139-143.

Erekli, Arzu (2006). Medeni ya da Müslüman: Popüler Aşk Romanlarında Feyzâ Olmak. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi.

Garan Gökşen, Bahanur (Şubat 2017). "Evdeki Meleğin Hazin Hikâyesi: Funda". Türk Dili. C. X. 782: 167-173.

Günay, H. Nilüfer (2007). Kerime Nadir’in Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşası. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.

Güneş, Aslı (2005). Kemalist Modernleşmenin Adab-ı Muaşeret Romanları: Popüler Aşk Anlatıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi.

İleri, Selim (Nisan 1984). “Hayal Kafesi”. Milliyet Sanat Dergisi. 93: 20-21.

İleri, Selim (Nisan 1973). “Kerime Nadir Adı Teminattır”. Yedinci Sanat. 2: 10-13.

İleri, Selim (Haziran 1981). “Kerime Nadir’in Anıları”. Hürriyet Gösteri. 7: 21-23.

Oktay, Ahmet (2002). “Hıçkırık: Mazoşizme Övgü”. Türkiye’de Popüler Kültür. İstanbul: Everest Yayınları. 159-167.

Özkaracalar, Kaya (Aralık-Ocak-Şubat 2007-2008). “Kerime Nadir’in Erotik Korku Romanı: ‘Dehşet Gecesi’”. Hürriyet Gösteri. 292: 126-128.

Özkurt, Kerem (2007). Tracing Modernity in the Popular Romances of the Early Republican Period (1930-1945): The Novels of Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt and Muazzez Tahsin Berkand. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Polat Atan, Özlem (2008). Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkant’ın Romanlarından Sinemaya Kadın İmgesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Polat, Gamze (2009). Cumhuriyet Dönemi Popüler Aşk Romanlarında Kadın Temsilleri: Muazzez Tahsin Berkand ve Kerime Nadir Romanlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Sağlık, Şaban (Şubat 2017). "Romancının Hikâyesi Yahut Kerime Nadir’in İtirafları". Türk Dili. C. X. 782: 111-131.

Şahin, Seval (Mayıs 2007). “(K)adın: Dehşet Kerime Nadir’in Dehşet Gecesi Romanı Üzerine”. Türk Edebiyatı. 403: 53-55.

Özer Hafçı, Havva (Şubat 2017). "Üstkurmacanın Sularında Kırık Hayat". Türk Dili. C. X. 782: 161-166.

Tankuter, Aykut (Nisan 1984). “Kerime Nadir/Bir Masal Bitti”. Hürriyet Gösteri. 41: 21.

Tutumlu, Reyhan (Mayıs-Ağustos 2005). “Popüler Aşk Romanlarının Yarattığı Dünya: Kerime Nadir Romanları”. Pasaj. 1: 85-100.

Türkeş, A. Ömer (Nisan 1999). “Aşk olsun!” Virgül. 18: 53-54.

Üyepazarcı, Erol (Yaz 2016). "41 Romanı, İki Yüze Yakın Baskı Yapıp Beş Milyona Yakın Satan, Popüler Romanın Tartışmasız Kraliçesi: Kerime Nadir". Müteferrika. 49: 107-122.

Yakın, Aslı (Temmuz-Ağustos 1999). “Bu Metni Yorumlasak da mı Okusak…”. Virgül. 21: 23-24.

Yakın, Aslı (1999). Popüler Kültür ve Cumhuriyet Dönemi Popüler Aşk Edebiyatı: Kerime Nadir Romanları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yakın, Aslı Yazıcı (2000). “Popüler Romansta Stratejiler: Kerime Nadir Romanları”. İletişim. 5: 135-50.

Yıldız, Alpay Doğan (2009). Popüler Türk Romanları-Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt, Muazzez Tahsin Berkand 1930-1950. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Yıldız, Alpay Doğan (Şubat 2017). "Kerime Nadir Romanlarında “Ortak Yapı” ve Ortak Yapıda Yorumlanan “Aşk’tan Evlilik’e” Meselesi". Türk Dili. C. X. 782: 152-160.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. REYHAN TUTUMLU
Yayın Tarihi: 15.11.2019
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Hıçkırıkİnkılâp Kitabevi / İstanbul1938Roman
Günah Bende mi?İnkılâp Kitabevi / İstanbul1939Roman
Seven Ne Yapmaz?İnkılâp Kitabevi / İstanbul1940Roman
Samanyoluİnkılâp Kitabevi / İstanbul1941Roman
Gönül Hırsızıİnkılâp Kiatbevi / İstanbul1941Roman
FundaSemih Lütfi Kitabevi / İstanbul1941Roman
Yeşil IşıklarSemih Lütfi Kitabevi / İstanbul1941Roman
Gelinlik Kızİnkılap Kitabevi / İstanbul1943Roman
Mücrimİnkılap Kitabevi / İstanbul1943Hikâye
Sonbaharİnkılap Kitabevi / İstanbul1943Roman
Kalp Yarasıİnkılap Kitabevi / İstanbul1944Roman
Aşka Tövbeİnkılap Kitabevi / İstanbul1945Roman
Solan Ümitİnkılap Kitabevi / İstanbul1945Roman
Uykusuz Gecelerİnkılap Kitabevi / İstanbul1945Roman
Balayıİnkılap Kitabevi / İstanbul1946Roman
Kahkahaİnkılap Kitabevi / İstanbul1946Roman
O Gün Gelecek mi?İnkılap Kitabevi / İstanbul1948Roman
Ormandan Yapraklarİnkılap Kitabevi / İstanbul1948Roman
Aşk Rüyasıİnkılap Kitabevi / İstanbul1949Roman
Posta Güverciniİnkılap Kitabevi / İstanbul1950Roman
Ruh Gurbetindeİnkılap Kitabevi / İstanbul1953Roman
Pervaneİnkılâp Kitabevi / İstanbul1955Roman
Son Hıçkırıkİnkılâp Kitabevi / İstanbul1956Roman
Esir Kuşİnkılâp Kitabevi / İstanbul1957Roman
Kırık Hayatİnkılâp Kitabevi / İstanbul1957Roman
Dehşet Gecesiİnkılâp Kitabevi / İstanbul1958Roman
Aşk Bekliyorİnkılâp Kitabevi / İstanbul1959Roman
Gümüşselviİnkılâp Kitabevi / İstanbul1960Roman
Bir Aşkın Romanıİnkılâp Kitabevi / İstanbul1962Roman
Boş Yuvaİnkılâp Kitabevi / İstanbul1962Roman
Saadet Tacıİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1963Roman
Suya Düşen Hayalİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1964Roman
Sisli Hatıralarİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1967Roman
Güller ve Dikenlerİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1971Roman
Karar Gecesiİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1973Roman
Zambaklar Açarkenİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1973Roman
Dert Bendeİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1973Roman
Kaderin Sırrıİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1976Roman
Bir Çatı Altındaİnkılâp ve Aka Kitabevleri / İstanbul1979Roman
Romancının Dünyasıİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1981Hatıra
Aşk Fısıltılarıİnkılap ve Aka Kitabevleri / İstanbul1983Roman
Geciken Müjdeİnkılâp Kitabevi / İstanbul1984Roman

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
2Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Doğum YeriGörüntüle
3RÂMİZ, Aziz-zâde Hüseyin Râmiz Efendid. 1735-36 - ö. 1787-88Doğum YeriGörüntüle
4Abdülkadir Meriçboyud. 16 Temmuz 1917 - ö. 1 Mart 1985Doğum YılıGörüntüle
5Fahri Erdinçd. 1917 - ö. 11 Kasım 1986Doğum YılıGörüntüle
6ALİ ÇAVUŞ, Ali Baltad. 1917 - ö. 14.05.1985Doğum YılıGörüntüle
7ALİ, Ali Açıkd. 1914 - ö. 1984Ölüm YılıGörüntüle
8Zeki Mesut Alsand. 15 Mayıs 1889 - ö. 24 Eylül 1984Ölüm YılıGörüntüle
9Şevket Tonbuşd. 8 Aralık 1911 - ö. 1984Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Çekmegild. 1921 - ö. 25 Temmuz 2004MeslekGörüntüle
11Adnan Azard. 1956 - ö. 10 Ocak 2014MeslekGörüntüle
12Metin Demirtaşd. 17 Mart 1938 - ö. 27 Eylül 2014MeslekGörüntüle
13Zeki Erdoğand. 19 Mart 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yavuz Özdemd. 5 Ağustos 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Akif Kurtuluşd. 26 Ekim 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂDİR, Nâdir Ali Şahd. ? - ö. 1747-48Madde AdıGörüntüle
17Nadir Nadi Abalıoğlud. 23 Haziran 1908 - ö. 20 Ağustos 1991Madde AdıGörüntüle
18Ayanzade Namık Ekremd. 1878 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle