KERİMÎ, Kerimî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kanunî dönemi şairlerindendir. Geçimini esnaflık yaparak sağladı. Hıbrî'ye göre Edirne Şehrengizi yazdı. Bu eserin yazılış yılı 951-1544'tür. Bu eserinde şair, Edirne şehrini, güzellerini tasvir eder ve 58 dilberin özelliklerini anlatır. Tasvirler ikişer beyit olmakla beraber, arada üç ve dört beyit olanları da vardır. Son tasvir altı beyittir. Şair on iki beyit tutan son bölümde güzellerin hepsine dua ederek eserini bitirir.

Kaynakça

Akkuş, Metin (1987). Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Bursa Şehrengizleri. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 

Levend, Agâh Sırrı (1958). Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul. İstanbul. 

Karahan, Abdulkadir (1980). "İran ve Türk Edebiyatlarında Ortak Edebî Türler". Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri. İstanbul.

Karaismailoğulları, Adnan (1988). "Türk ve Fars Edebiyatlarında Şehrengizler". Millî Kültür (Eylül): 55-59.

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hibrî, Enisü’l-MüsâmirînEdirne Tarihi. Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay.

Peremeci, Osman Nuri (1939). Edirne Tarihi. İstanbul: Edirne ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yay. 226.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Meğer bir şeb bu kalb-i pür-figâre

Urur tîğ-i melâmat niçe yâre

Tefekkür eyledüm arz u semâvat

Tagayyür bulmada mecmû-ı zerrât

***

Hased renci kime kim olsa ârız

Olur ehl-i kemâl ile muârız

Görür aybı yüzin her kimsenün sâf

Gör olacak kişide çeşm-i insâf

(Levend, Agâh Sırrı (1958). Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul. İstanbul. 34-35.)

***

İşve vü hâlet gerekdir gözlerinde dilberin

Karelik dersen bulunur kelle-i mismârda

(Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hibrî, Enisü’l-MüsâmirînEdirne Tarihi. Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay. 144.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
2BAHÂYÎ, Bahâeddîn-zâde Abdullâh Bahâyî Efendid. ? - ö. 1587Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
3VÂHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
4HEVÂYÎ, Mustafa Hevâyî Efendid. ? - ö. 1606Madde AdıGörüntüle
5HASÎBÎ, Ahî-zâde Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 1634Madde AdıGörüntüle
6MAHZÛNÎ/SEYYİD/SEYYİD GAZİ/ZÜNÛBÎ, Seyyid Gökçed. 1869 - ö. 1940Madde AdıGörüntüle