NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, İstanbullu

(d. 1230/1814 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman Nûrî Efendi’dir. Şiirlerine Nûrî mahlasını kullandı. 1230/1814 yılında İstanbul’da doğdu. Mürekkepçilikle meşgul oldu. İlim tahsil etmeye gayret gösterdi, şiire yöneldi. Ancak bir süre sonra şiirle uğraşmayı bıraktı. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde Bağdat valisi Ali Rıza Paşa tarafından himaye edildiği; Kars, Muş ve Mardin’de kaymakamlık yaptığı bilgisi yanlıştır. Bu bilgiler 1856’da vefat eden Diyarbakırlı Osman Nûrî Paşa’nın hayatıyla ilgilidir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). "Nûrî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 656.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Lebleri gonce misâli ruhları güldür bana
Dahi ol serv-i revânın saçı sünbüldür bana


Gâhice ol meh bize şarkı okur bin nâz ile
Gülsitân-ı âlem içre sanki bülbüldür bana

Aldı gönlüm bir perî ki ben de bilmem n’olduğum
Gayri sabr itmek bu cevre çok tahammüldür bana

Bağlamışdır sihr-i zülfüyle o rütbe gönlümü
Eylemez zencîr bana kâr bend-i kâküldür bana

Nûriyâ bâde-arak nûş itmezem şimden geru
Öyle bil ki sevdigimin lebleri müldür bana

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Doğum YeriGörüntüle
2ÖMER BEY, Hayâlî-zâde Ömer Beyd. ? - ö. 1595Doğum YeriGörüntüle
3FASÎHÎ, Uşşâkî-zâde Mehmedd. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
4REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
6Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
7REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Ölüm YılıGörüntüle
10REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865MeslekGörüntüle
11ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886MeslekGörüntüle
12Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871MeslekGörüntüle
13REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Madde AdıGörüntüle
17ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Madde AdıGörüntüle
18Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Madde AdıGörüntüle