NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, İstanbullu

(d. 1230/1814 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman Nûrî Efendi’dir. Şiirlerine Nûrî mahlasını kullandı. 1230/1814 yılında İstanbul’da doğdu. Mürekkepçilikle meşgul oldu. İlim tahsil etmeye gayret gösterdi, şiire yöneldi. Ancak bir süre sonra şiirle uğraşmayı bıraktı. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde Bağdat valisi Ali Rıza Paşa tarafından himaye edildiği; Kars, Muş ve Mardin’de kaymakamlık yaptığı bilgisi yanlıştır. Bu bilgiler 1856’da vefat eden Diyarbakırlı Osman Nûrî Paşa’nın hayatıyla ilgilidir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). "Nûrî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 656.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Lebleri gonce misâli ruhları güldür bana
Dahi ol serv-i revânın saçı sünbüldür bana


Gâhice ol meh bize şarkı okur bin nâz ile
Gülsitân-ı âlem içre sanki bülbüldür bana

Aldı gönlüm bir perî ki ben de bilmem n’olduğum
Gayri sabr itmek bu cevre çok tahammüldür bana

Bağlamışdır sihr-i zülfüyle o rütbe gönlümü
Eylemez zencîr bana kâr bend-i kâküldür bana

Nûriyâ bâde-arak nûş itmezem şimden geru
Öyle bil ki sevdigimin lebleri müldür bana

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tahir Alangud. 24 Aralık 1915 - ö. 19 Haziran 1973Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Ali Ulvid. 1865 - ö. 16 Ekim 1922Doğum YeriGörüntüle
3H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
6REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74Doğum YılıGörüntüle
7DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Ölüm YılıGörüntüle
9REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74Ölüm YılıGörüntüle
10DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871MeslekGörüntüle
12REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74MeslekGörüntüle
13DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Madde AdıGörüntüle
18REFÂHÎ, Hacı Girayd. 1814-15 - ö. 1873-74Madde AdıGörüntüle