Osman Arpaçukuru

(d. 1968 / ö. -)
Yazar, Çevirmen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Çankırı’da doğdu. Dört yaşında ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Orada okudu, büyüdü ve yetişti. Sonra Göynüklü (Bolu) Fatma Hanım’la evlendi ve üç erkek evlatları oldu. Uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra 2014 yılında işi gereği ailesiyle beraber Tekirdağ’a yerleşti. İstanbul’daki imam hatip lisesi öğreniminin ardından 1989-1991 yılları arasında Şam’da (Suriye) başta Arapça olmak üzere Temel İslam Bilimleri alanında öğrenim gördü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans programını Sahâbe Dönemi Hadis Rivâyetinde Tesebbüt, İklâl ve İksâr adlı teziyle tamamladı (2006). 1998-2003 yılları arasında İlke Yayıncılık’ta editör ve mütercim olarak görev aldı. 2003- 2012 yılları arasında serbest mütercim, yeminli tercüman ve özel dil okullarında Arapça öğretmeni olarak çalıştı. Arapçadan Türkçeye kitap çevirileri yaptı, çeşitli dergilerde yazılar kaleme aldı.

Prof. Dr. Abdulkerîm Zeydân’ın Mezheplere Göre Bütün Yönleriyle Kadın ve Aile Fıkhı Ansiklopedisi, 15 cilt (Asalet Yayınları, 2019); Hatîb eş-Şirbînî’nin Delilleriyle Büyük Şafii Fıkhı - Muğni’l-Muhtâc, 20 cilt (Mirac Yayınları, 2017); İmam Tahavî’nin Şerhu Meâni’l-Âsar: Hadislerle İslam Fıkhı, 7 cilt (Kitâbî Yayınları, 2009) ve İbn Hacer el-Askalânî’nin, Muhtasar Fethu’l-Bârî -Sahih-i Buhari Şerhi-, 15 cilt (Polen Yayınları, 2008) gibi pek çok kitabı yayına hazırladı. Abdulhalim Ebû Şakka’nın İslam Kadın Ansiklopedisi: Tahrirü’l-Mer’e, 2 cilt (Düşün Yayıncılık, 1996) adlı kitabının yayınında mütercim ve redaktör olarak görev aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında doktora programını Prof. Dr. Mehmet Yalar danışmanlığında, Arap Belâgatında Hasr Üslûbu ve Kur’an Meâllerinin Hasr Üslûbu Açısından Değerlendirilmesi başlıklı teziyle tamamlayarak İslâmî ilimlerde “Doktor” unvanı aldı (2019). Yüksek lisans ve doktora tezleri kendi alanlarında sırayla birincilik ve mansiyon ödüllerine layık görüldü (2011, 2019). Hâlen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında çalışmalarını sürdürüyor.

Osman Arpaçukuru, çocuklar için yazdığı hikâyelerinde dinî ve ahlâkî unsurları işlemiştir. Bu minvalde kaleme aldığı İman Bahçesi Resimli Çocuk Hikâyeleri1/İmanın Temelleri (1999) adlı eser "Ahmet Allah'a Teşekkür Ediyor", "Ahmet Allah'ın Yüceliğini Öğreniyor", "Ahmet Allah'ı Düşünüyor", "Ahmet Kuranı Tanıyor" ve "Ahmet Peygamberini Öğreniyor" adlı on altışar sayfalık beş kitaptan oluşmaktadır. Yazar, Peygamberimizin Anlattığı Hikâyeler (2005)'i, "Kütüb-ı Sitte" adı verilen güvenilir hadis kitapları başta olmak üzere Peygamberimizin söz ve uygulamalarını kapsayan hadis kitaplarından seçmiştir. Arpaçukuru'nun Ömer Muhtar (2005) adlı biyografi çalışması Libya’yı, modern teknolojiyle donatılmış İtalyan güçlerinin işgaline karşı eşine az rastlanır bir kahramanlıkla yirmi sene müdafaa eden büyük lider Ömer Muhtar’ın hayatı ve mücadelesini konu edinen ender kaynaklardandır. Yazarın telif eserleri dışında çok sayıda çeviri kitabı bulunmaktadır.

Kaynakça

https://osmanarpacukuru.wordpress.com/hakkinda/ [Erişim Tarihi: 15. 08. 2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: İSA KOYUNCU
Yayın Tarihi: 16.09.2019
Güncelleme Tarihi: 28.07.2021

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
İman Bahçesi 1 / İmanın Temelleriİlke Yayıncılık / İstanbul1999Hikâye
Peygamberimizin Anlattığı HikayelerElest Yayınları / İstanbul2005Hikâye
Niçin Daha İyi Kul Olamıyoruz?, Ekmer Yayıncılık (Beyan Dergisi), 2005.Ekmer Yayıncılık / İstanbul2005Diğer
Ömer Muhtarİlke Yayıncılık / İstanbul2005Biyografi
Sahabenin Hadis Rivayetindeki TitizliğiKitabi Yayınları / İstanbul2020Diğer
Kur’an Meallerinde Edebi Dil -Hasr Üslûbu ÖrneğiKuramer yayınları / İstanbul2021Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aysel Ald. 11 Aralık 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Fergun Özellid. 01 Ekim 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EFKÂRÎYÂ, Çankırılıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Metin Kaygalakd. 16 Ağustos 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Sadık Akfıratd. 20 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Aziza Rüyad. 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İrfan Ünver Nasrattinoğlud. 18 Aralık 1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Tuncer Erdemd. 5 Ekim 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Ali Külebid. 13 Mart 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Naci Gürsesd. 1916 - ö. 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Rikkat Köknard. 11 Kasım 1911 - ö. 20 Mayıs 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Reşad Ekrem Koçud. 1905 - ö. 6 Temmuz 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Osman Şenkuld. 13 Mayıs 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HUSÛLÎ, Osmand. ? - ö. 1730?Madde AdıGörüntüle
15Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Madde AdıGörüntüle