OTMAN/OTMAN BABA/FAKİR OTMAN, Hüseyin Gündoğdu

(d. 1924 / ö. 30.09.2011)
âşık
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Otman Baba’nın asıl adı Hüseyin Gündoğdu’dur. 1924 yılında Tokat, Zile’de doğmuştur. Baba adı Hüseyin, anne adı Sakine'dir. 1953’te Ankara’ya yerleşmiş, burada başladığı devlet memurluğundan emekli olmuştur. Sivas-Şarkışla’da bulunan Selman Baba Dergâhında uzun yıllar hizmet etmiş, 1965’te de Bektaşiliğe intisap etmiştir. 1982 yılında Kâzım Aslantüre Baba’dan dervişlik kisvesi giyinmiş, 1989'da Yunus Ölmez Halife Baba’dan Babalık icazetine lâyık görülmüş, 1999 yılında da Ali Haydar Ercan Dedebaba tarafından halifelik makamına lâyık görülerek halifelik icazeti almış ve Otman Baba adı ile ünlenmiştir. 30 Eylül 2011’de vefat eden Otman Baba’nın mezarı Hacıbektaş Çilehane kabristanındadır.

Zile ve çevresi âşıklarının önemli bir bölümünde tasavvufi düşüncenin belirginliği göze çarpmaktadır. Bunun nedeni dervişlerin, sevenlerin, saygı besleyenlerin ziyarete geldikleri Halveti tarikatının Şemsiye şubesine bağlı olup, kapılarını Halvetî, Nakşî, Mevlevî ve Bektaşî gibi özünde tasavvufi düşüncenin egemen olduğu tarikat erbabına da açık tutan, yörenin en önemli Halvetî dergâhlarından Müftüoğlu tekkesiyle, Alevi-Bektaşi geleneği gereği Cem törenlerinde âşıklarca zakirlik yapma geleneğinin etkisidir. Şiirlerinde Otman ve Fakir Otman mahlaslarını kullanan şair, "Dünya meşgalesi büktü belimi/Her türlü istekten çektim elimi/Pirim himmet etti çözdü dilimi/Hü çağırdım gece gündüz aşk ile" diyen dinî ve tasavvufi deyişleriyle tam bir tekke şairi görünümünde olan Otman Baba’nın deyişlerinde olduğu gibi Zileli âşıklarla yöredeki âşıkların önemli bir bölümünde dinî, tasavvufi duyguların öne çıktığı görülmektedir.

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Yay.

Özmen, İsmail (1994). Alevi Bekteşi Şiirleri Antolojisi V. Ankara: Saypa Yay.

Yardımcı, Mehmet (2004). 16. Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler. Zile: Zile Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YARDIMCI
Yayın Tarihi: 11.04.2018
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HATIR, Hatır Tunçd. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Gülsüm Işıldard. 19 Ekim 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SABUHİ, Şeyh Ahmed Deded. 1584 - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
4Necdet Ökmend. 1924 - ö. 17 Mayıs 1995Doğum YılıGörüntüle
5Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Doğum YılıGörüntüle
7Necdet Ökmend. 1924 - ö. 17 Mayıs 1995Ölüm YılıGörüntüle
8Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Ölüm YılıGörüntüle
10Necdet Ökmend. 1924 - ö. 17 Mayıs 1995MeslekGörüntüle
11Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015MeslekGörüntüle
13Necdet Ökmend. 1924 - ö. 17 Mayıs 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Necdet Ökmend. 1924 - ö. 17 Mayıs 1995Madde AdıGörüntüle
17Lütfullah Sami Akalınd. 2 Kasım 1924 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Miskioğlud. 9 Kasım 1924 - ö. 25 Ağustos 2015Madde AdıGörüntüle