OTMAN/OTMAN BABA/FAKİR OTMAN, Hüseyin Gündoğdu

(d. 1924 / ö. 30.09.2011)
âşık
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Otman Baba’nın asıl adı Hüseyin Gündoğdu’dur. 1924 yılında Tokat, Zile’de doğmuştur. Baba adı Hüseyin, anne adı Sakine'dir. 1953’te Ankara’ya yerleşmiş, burada başladığı devlet memurluğundan emekli olmuştur. Sivas-Şarkışla’da bulunan Selman Baba Dergâhında uzun yıllar hizmet etmiş, 1965’te de Bektaşiliğe intisap etmiştir. 1982 yılında Kâzım Aslantüre Baba’dan dervişlik kisvesi giyinmiş, 1989'da Yunus Ölmez Halife Baba’dan Babalık icazetine lâyık görülmüş, 1999 yılında da Ali Haydar Ercan Dedebaba tarafından halifelik makamına lâyık görülerek halifelik icazeti almış ve Otman Baba adı ile ünlenmiştir. 30 Eylül 2011’de vefat eden Otman Baba’nın mezarı Hacıbektaş Çilehane kabristanındadır.

Zile ve çevresi âşıklarının önemli bir bölümünde tasavvufi düşüncenin belirginliği göze çarpmaktadır. Bunun nedeni dervişlerin, sevenlerin, saygı besleyenlerin ziyarete geldikleri Halveti tarikatının Şemsiye şubesine bağlı olup, kapılarını Halvetî, Nakşî, Mevlevî ve Bektaşî gibi özünde tasavvufi düşüncenin egemen olduğu tarikat erbabına da açık tutan, yörenin en önemli Halvetî dergâhlarından Müftüoğlu tekkesiyle, Alevi-Bektaşi geleneği gereği Cem törenlerinde âşıklarca zakirlik yapma geleneğinin etkisidir. Şiirlerinde Otman ve Fakir Otman mahlaslarını kullanan şair, "Dünya meşgalesi büktü belimi/Her türlü istekten çektim elimi/Pirim himmet etti çözdü dilimi/Hü çağırdım gece gündüz aşk ile" diyen dinî ve tasavvufi deyişleriyle tam bir tekke şairi görünümünde olan Otman Baba’nın deyişlerinde olduğu gibi Zileli âşıklarla yöredeki âşıkların önemli bir bölümünde dinî, tasavvufi duyguların öne çıktığı görülmektedir.

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Yay.

Özmen, İsmail (1994). Alevi Bekteşi Şiirleri Antolojisi V. Ankara: Saypa Yay.

Yardımcı, Mehmet (2004). 16. Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler. Zile: Zile Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YARDIMCI
Yayın Tarihi: 11.04.2018
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Yardımcıd. 08 Ağustos 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Rıza Zelyutd. 13 Nisan 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DERMANÎd. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BATTAL EMRE, Nadir Selçukd. 1924 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SALAHLI PAŞA, Paşa Yunusoğlud. 1924 - ö. 2003Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005Doğum YılıGörüntüle
7BATTAL EMRE, Nadir Selçukd. 1924 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SALAHLI PAŞA, Paşa Yunusoğlud. 1924 - ö. 2003Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005Ölüm YılıGörüntüle
10BATTAL EMRE, Nadir Selçukd. 1924 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SALAHLI PAŞA, Paşa Yunusoğlud. 1924 - ö. 2003MeslekGörüntüle
12Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005MeslekGörüntüle
13BATTAL EMRE, Nadir Selçukd. 1924 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SALAHLI PAŞA, Paşa Yunusoğlud. 1924 - ö. 2003Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BATTAL EMRE, Nadir Selçukd. 1924 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SALAHLI PAŞA, Paşa Yunusoğlud. 1924 - ö. 2003Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Tufan Şentürkd. 12 Mayıs 1924 - ö. 9 Mayıs 2005Madde AdıGörüntüle