OTMAN/OTMAN BABA/FAKİR OTMAN, Hüseyin Gündoğdu

(d. 1924 / ö. 30.09.2011)
âşık
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Otman Baba’nın asıl adı Hüseyin Gündoğdu’dur. 1924 yılında Tokat, Zile’de doğmuştur. Baba adı Hüseyin, anne adı Sakine'dir. 1953’te Ankara’ya yerleşmiş, burada başladığı devlet memurluğundan emekli olmuştur. Sivas-Şarkışla’da bulunan Selman Baba Dergâhında uzun yıllar hizmet etmiş, 1965’te de Bektaşiliğe intisap etmiştir. 1982 yılında Kâzım Aslantüre Baba’dan dervişlik kisvesi giyinmiş, 1989'da Yunus Ölmez Halife Baba’dan Babalık icazetine lâyık görülmüş, 1999 yılında da Ali Haydar Ercan Dedebaba tarafından halifelik makamına lâyık görülerek halifelik icazeti almış ve Otman Baba adı ile ünlenmiştir. 30 Eylül 2011’de vefat eden Otman Baba’nın mezarı Hacıbektaş Çilehane kabristanındadır.

Zile ve çevresi âşıklarının önemli bir bölümünde tasavvufi düşüncenin belirginliği göze çarpmaktadır. Bunun nedeni dervişlerin, sevenlerin, saygı besleyenlerin ziyarete geldikleri Halveti tarikatının Şemsiye şubesine bağlı olup, kapılarını Halvetî, Nakşî, Mevlevî ve Bektaşî gibi özünde tasavvufi düşüncenin egemen olduğu tarikat erbabına da açık tutan, yörenin en önemli Halvetî dergâhlarından Müftüoğlu tekkesiyle, Alevi-Bektaşi geleneği gereği Cem törenlerinde âşıklarca zakirlik yapma geleneğinin etkisidir. Şiirlerinde Otman ve Fakir Otman mahlaslarını kullanan şair, "Dünya meşgalesi büktü belimi/Her türlü istekten çektim elimi/Pirim himmet etti çözdü dilimi/Hü çağırdım gece gündüz aşk ile" diyen dinî ve tasavvufi deyişleriyle tam bir tekke şairi görünümünde olan Otman Baba’nın deyişlerinde olduğu gibi Zileli âşıklarla yöredeki âşıkların önemli bir bölümünde dinî, tasavvufi duyguların öne çıktığı görülmektedir.

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Yay.

Özmen, İsmail (1994). Alevi Bekteşi Şiirleri Antolojisi V. Ankara: Saypa Yay.

Yardımcı, Mehmet (2004). 16. Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler. Zile: Zile Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YARDIMCI
Yayın Tarihi: 11.04.2018
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEVRUZ BACI/NEVRUZA, Nevruz Oylumd. 1932 - ö. 10.10.1995Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA KOÇAK/MUSTAFA, Mustafa Sancard. 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Rıza Zelyutd. 13 Nisan 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nezihe Meriçd. 28 Şubat 1924 - ö. 18 Ağustos 2009Doğum YılıGörüntüle
5SÜLEYMAN ERDOĞMUŞd. 1924 - ö. 11.09.2013Doğum YılıGörüntüle
6Nevin Korucuoğlud. 9 Temmuz 1924 - ö. 26 Mayıs 2014Doğum YılıGörüntüle
7Nezihe Meriçd. 28 Şubat 1924 - ö. 18 Ağustos 2009Ölüm YılıGörüntüle
8SÜLEYMAN ERDOĞMUŞd. 1924 - ö. 11.09.2013Ölüm YılıGörüntüle
9Nevin Korucuoğlud. 9 Temmuz 1924 - ö. 26 Mayıs 2014Ölüm YılıGörüntüle
10Nezihe Meriçd. 28 Şubat 1924 - ö. 18 Ağustos 2009MeslekGörüntüle
11SÜLEYMAN ERDOĞMUŞd. 1924 - ö. 11.09.2013MeslekGörüntüle
12Nevin Korucuoğlud. 9 Temmuz 1924 - ö. 26 Mayıs 2014MeslekGörüntüle
13Nezihe Meriçd. 28 Şubat 1924 - ö. 18 Ağustos 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÜLEYMAN ERDOĞMUŞd. 1924 - ö. 11.09.2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nevin Korucuoğlud. 9 Temmuz 1924 - ö. 26 Mayıs 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nezihe Meriçd. 28 Şubat 1924 - ö. 18 Ağustos 2009Madde AdıGörüntüle
17SÜLEYMAN ERDOĞMUŞd. 1924 - ö. 11.09.2013Madde AdıGörüntüle
18Nevin Korucuoğlud. 9 Temmuz 1924 - ö. 26 Mayıs 2014Madde AdıGörüntüle