RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullu

(d. 1245/1829 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1245/1829 senesinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Râşid Efendi'dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. 1262/1846 senesinde Enderûn-ı Hümâyûn ağaları sınıfına katıldı. Enderunlu sanıyla tanındı. Hayatı hakkında kaynaklarda başka bilgi bulunmayan, vefat tarihi ve vefat yeri de bilinmeyen Râşid hakkında Fatîn şöyle demektedir: "Bin iki yüz altmış iki senesinde enderûn-ı hümâyûn ağaları sınıfına ilhâk olunmuş ve bu ana kadar ilim tahsil etmekle meşgul olmuşdur" (Fatîn 1271: 121). Bu bilgiye göre Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarih olan 1271/1855 senesinde 26 yaşlarında olan Râşid'in bu tarihten sonraki görevleri ve şairliği hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Şiirine örnek hakkındaki tek kaynak olan Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nigeh itmez o perî hâl-i perîşânımıza

Nice rahm eyler aceb dîde-i giryânımıza

Hazer it ey dil-i şeydâ o kemân-ebrûdan

Tîr-i müjgânı bütün kasd idiyor cânımıza

Felege virse tezelzül nola feryâdımız âh

Neler itdi sitemi sîne-i sûzânımıza

Sakın ey sûfî-i har bizleri ta'yîb itme

Sebeb ol mug-beçedir çâk-i girîbânımıza

Elem-i hecr ile Râşid yine pervâne gibi

Yanalım yakılalım şem'-i şebistânımıza

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gülçin Sahillid. 10 Ekim 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÜDÂYÎ, Ahî-zâde Hüseyin Efendid. 1572 - ö. 1634Doğum YeriGörüntüle
3Aliye Akand. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
5GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
6RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
8GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902MeslekGörüntüle
11GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899MeslekGörüntüle
12RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
17GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
18RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle