RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullu

(d. 1245/1829 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1245/1829 senesinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Râşid Efendi'dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. 1262/1846 senesinde Enderûn-ı Hümâyûn ağaları sınıfına katıldı. Enderunlu sanıyla tanındı. Hayatı hakkında kaynaklarda başka bilgi bulunmayan, vefat tarihi ve vefat yeri de bilinmeyen Râşid hakkında Fatîn şöyle demektedir: "Bin iki yüz altmış iki senesinde enderûn-ı hümâyûn ağaları sınıfına ilhâk olunmuş ve bu ana kadar ilim tahsil etmekle meşgul olmuşdur" (Fatîn 1271: 121). Bu bilgiye göre Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarih olan 1271/1855 senesinde 26 yaşlarında olan Râşid'in bu tarihten sonraki görevleri ve şairliği hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Şiirine örnek hakkındaki tek kaynak olan Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nigeh itmez o perî hâl-i perîşânımıza

Nice rahm eyler aceb dîde-i giryânımıza

Hazer it ey dil-i şeydâ o kemân-ebrûdan

Tîr-i müjgânı bütün kasd idiyor cânımıza

Felege virse tezelzül nola feryâdımız âh

Neler itdi sitemi sîne-i sûzânımıza

Sakın ey sûfî-i har bizleri ta'yîb itme

Sebeb ol mug-beçedir çâk-i girîbânımıza

Elem-i hecr ile Râşid yine pervâne gibi

Yanalım yakılalım şem'-i şebistânımıza

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tarkan Barlasd. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2M. Orhan Okayd. 26 Ocak 1931 - ö. 13 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
3TÂBÎ, Sûfî-zâded. ? - ö. 1548 veya 1562Doğum YeriGörüntüle
4GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
5BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Doğum YılıGörüntüle
6BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Ölüm YılıGörüntüle
9BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
11BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879MeslekGörüntüle
12BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?MeslekGörüntüle
13GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
17BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Madde AdıGörüntüle
18BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Madde AdıGörüntüle