RE'FET BEY, Bereketoğlu

(d. 1286/1870 - ö. 1336/1918)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1870’te Antakya’da doğdu. Şiirlerinde Re'fet mahlasını kullandı. Özel eğitim gördü ve kendi kendine Fransızca öğrendi. Refah içinde yaşayan bir aileye mensuptu, vaktini araştırma ile geçirdi. 1870/1918’de Halep’te öldü. En çok zevk aldığı şey edebiyatla uğraşmaktı. Hele Fransız edebiyatında oldukça derinlik kazandı. Birkaç kere İstanbul’a gitti. Servet-i Fünûncuları çok iyi tanıyordu. Bu mecmuada birkaç şiiri de çıktı. Antakya’da ilk defa olarak divan edebiyatının tesirinden kendini kurtarmaya çalışan ve yeniliğe ayak uyduran Re’fet Bey’dir. Mufassal Hatay Tarihi adlı eserde, Re'fet'e ait 1 münacat ve 6 gazel ile Bir Tasvir, Bir Bahçe İçin, Küçük Şefika'ya Mersiye adlı şiirler verilmiştir (Türkmen 1939: 788).

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.02.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yatup ârâmgâh-ı gafletin bir tatlı hâbında

Çürüttük ömrü böyle saygısız vakt-i şebâbında

Kapıldık incizâb-ı çehre-i ümmide lâl olduk

O da saklandı şimdi nâz ile zîr-i nigâhında

Dil-i mahzûna sorsam tali'in esbâb-ı cevrinden

Gelir bir nâle-i cân-sûz-ı hasret her cevâbında

Nedir pîşimdeki bu ihtilâf-i sûret-i hestî

Televvün eyledikçe aczim artar intihâbında

Metânetle tahammül ettigim âlâm-ı vicdânın

Havâsım titriyor her lahza yâd-ı ıztırâbında

Kitâb-ı ömrü bir bir şimdi gördük anladık ammâ

Vücûdum yandı fasl-ı mihnetin sûzişli bâbında

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 788.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ARİF COŞKUNd. 1 Mart 1928 - ö. 21 Mayıs 1995Doğum YeriGörüntüle
2MÜNÎF, Antâkî/Antakyalı Münîf Mustafa Efendid. ? - ö. 1743-44Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727Doğum YeriGörüntüle
4AĞCAKIZ, Ağcakız Kerbelayı Dadaşkızı İmanovad. 1870-80 - ö. 1974Doğum YılıGörüntüle
5ALİ, Ali Süleymanovd. 1870 - ö. 1953Doğum YılıGörüntüle
6Zahir Bigiyevd. 1870 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
7İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, Şerîf Ahmed Reşîd Paşad. 1858 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9ALİd. 1854 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂ, Ali Rızâ Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂŞİD, Râşid Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞİFÂYÎ, Derviş Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1664-65Madde AdıGörüntüle
14MAHMÛDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SELÎKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle