RE'FET BEY, Bereketoğlu

(d. 1286/1870 - ö. 1336/1918)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1870’te Antakya’da doğdu. Şiirlerinde Re'fet mahlasını kullandı. Özel eğitim gördü ve kendi kendine Fransızca öğrendi. Refah içinde yaşayan bir aileye mensuptu, vaktini araştırma ile geçirdi. 1870/1918’de Halep’te öldü. En çok zevk aldığı şey edebiyatla uğraşmaktı. Hele Fransız edebiyatında oldukça derinlik kazandı. Birkaç kere İstanbul’a gitti. Servet-i Fünûncuları çok iyi tanıyordu. Bu mecmuada birkaç şiiri de çıktı. Antakya’da ilk defa olarak divan edebiyatının tesirinden kendini kurtarmaya çalışan ve yeniliğe ayak uyduran Re’fet Bey’dir. Mufassal Hatay Tarihi adlı eserde, Re'fet'e ait 1 münacat ve 6 gazel ile Bir Tasvir, Bir Bahçe İçin, Küçük Şefika'ya Mersiye adlı şiirler verilmiştir (Türkmen 1939: 788).

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.02.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yatup ârâmgâh-ı gafletin bir tatlı hâbında

Çürüttük ömrü böyle saygısız vakt-i şebâbında

Kapıldık incizâb-ı çehre-i ümmide lâl olduk

O da saklandı şimdi nâz ile zîr-i nigâhında

Dil-i mahzûna sorsam tali'in esbâb-ı cevrinden

Gelir bir nâle-i cân-sûz-ı hasret her cevâbında

Nedir pîşimdeki bu ihtilâf-i sûret-i hestî

Televvün eyledikçe aczim artar intihâbında

Metânetle tahammül ettigim âlâm-ı vicdânın

Havâsım titriyor her lahza yâd-ı ıztırâbında

Kitâb-ı ömrü bir bir şimdi gördük anladık ammâ

Vücûdum yandı fasl-ı mihnetin sûzişli bâbında

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 788.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sezer Ateş Ayvazd. 11 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİ PAŞAd. ? - ö. 1689Doğum YeriGörüntüle
3Ayla Kutlud. 14 Ağustos 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RİF'AT, Zilelid. 1870 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Reşit Reyd. 1870 - ö. 14 Ağustos 1955Doğum YılıGörüntüle
6SEFİLÎ/ KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendid. 1870 ? - ö. 1937 ?Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED HİLMÎ, Gümülcinelid. 1869 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8FENNÎ, Mehmed Sa‘îd Fennî, Yozgatlıd. 1850 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9ALİd. 1854 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10ÂKİF, Emîrî-zâde Ahmed Âkif Efendid. ? - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Madde AdıGörüntüle
14NECÎB, İbrâhim Necîb Beyd. 1823 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
15SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle