SALİH, Salih Çelik

(d. 1957 / ö. -)
âşık, öğretmen
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Salih Çelik olan âşık, şiirlerinde Salih mahlasını kullanır. 1957'de Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan beldesinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Hacı Yusuf, annesinin adı Keziban'dır. İlkokulu Alacahan'da okuyan Salih, ortaokulu Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tamamlar. Lise öğrenimi için Sivas - Merkez'e gelir ve Sivas Lisesi'ne kaydolur ve 1975'te liseden mezun olur. Başarılı bir öğrenci olan âşık, liseden sonra girdiği sınavda Sivas Eğitim Enstitüsü'nü kazanır ve 1980'de mezun olur. İlk olarak Gaziantep'e tayin olan âşık, bir süre burada çalıştıktan sonra Bingöl'e atanır. Zorunlu hizmetini de burada tamamladıktan sonra memleketi Alacahan'a tayin ister. İlerleyen yıllarda müdürlüğe kadar yükselir. Herhangi bir usta çırak ilişkisinden geçmemiştir. Bunun yanında etkilendiği isimler arasında Ozan Arif Şirin, Ruhsatî ve Alacahanlı Memiş Eroğlu zikredilebilir. Hâlen Alacahan'da görev yapan Salih Çelik, evlidir ve altı çocuk babasıdır (Kaya 2009: 31; Yılmaz 2017: 433; Karaman 1993: 84).

Salih Çelik'in halk şiiri vadisine yönelmesinde ortokul yıllarında Türkçe derslerine giren öğretmeni Salim Doğan'ın etkili olmuştur. Söz konusu yıllarda ilk şiir denemelerini kaleme alır. Bu şiirleri okuyan hocası, Salih'e şiir konusunda bilgiler vererek onu, yazma konusunda cesaretlendirir. Öğretmen olması ve farklı şehirlerde görev yaparak farklı kültürlerle karşılaşması da ondaki şiir yazma dürtüsünü tetiklemiştir (Kaya 2009: 31). Salih, klasik âşıklık geleneğinin pek çok unsurunu haiz değildir. Sazı yoktur. İrticalen söyleme, atışma, bade içme gibi gelenek unsurlarına vakıf değildir. Şiirlerini yazarak üretir. Salih mahlasını kullanır. Bu mahlası ona herhangi biri vermemiştir. Kendi tercih etmiştir. .

Genellikle millî konularda şiir yazan Salih'in şiirlerinin teması çok geniş değildir. Memleket, tarih, Türklük gibi epik ağırlığı olan konuları işler. Bu bağlamda koçaklama en çok kullandığı nazım türüdür. Öğretmen olmasından dolayı öğütleme nazım türünde şiirleri de mevcuttur. Şiirlerinin nazım birimi dörtlük olup 11'li hece ölçüsü en çok tercih ettiği hece kalıbıdır. Bu açıdan bakıldığında koşma, en sık başvurduğu nazım şeklidir. Semai ve destan kullandığı diğer nazım şekilleridir. Yöresindeki âşıklarla kıyaslandığında nispeten daha az şiir üreten Salih Çelik hakkında bugüne kadar müstakil anlamda bir çalışma yapılmamıştır.

Kaynakça

Karaman, Fikri (1993). Sivas Doğanşar Folkloru. Sivas: Acar Matbaacılık.

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şâirleri V.  Sivas: Önder Matbaacılık.

Yılmaz, Serhat Sabri (2017). Alacahanlı Halk Şairleri. İstanbul: Vilayet Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR BAŞARAN
Yayın Tarihi: 21.12.2018
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYFİ FINDIKd. 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HACİK KIZ, Haticed. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CİHANSIZ, Behzat Cand. 08.05.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sadi Yükseld. 3 Nisan 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hasan Efed. 02 Temmuz 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BORANÎ, Selaaddin Bord. 15.11.1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YILMAZOĞLU, Yener Yılmazoğlud. 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
8KARABABA, Battal Karababad. 1893? - ö. 1954MeslekGörüntüle
9NESİP, Nesip Aykınd. 23.01.1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
10DERTLİ AHMET/AHMET, Ahmet Kekillid. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İBRAHİM DOĞANd. 1909 - ö. 24.01.1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KANBER, Kanber Gürbüzdald. 05.09.1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TAL'AT, Zilelid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MECİT TEKEd. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MİNNATİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle