Kenan Sarıalioğlu

(d. 22 Kasım 1946 / ö. -)
Şair, Yazar, Felsefeci, Çevirmen, Akademisyen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nuriye Hanım ile Kemal Sarıalioğlu’nun oğlu olarak Trabzon'da dünyaya gelir. İlk ve ortaokulu Of’ta (1961), liseyi Ankara’da (1966) okur. İÜEF Felsefe Bölümü’nü “Varoluş Felsefesi” konulu teziyle bitirir. (1978). Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi (1984-87), Trabzon Belediyesi’nde Kültür Müdürü (1990-97) olarak çalışır. 1998’den sonra Gümüşhane Belediyesi Kültür Müdürü olarak görev yapar ve daha sonra emekliye ayrılır. Edebiyatçılar Derneği yönetim kurulu üyesidir. Trabzon’da yaşar; evli ve üç çocuk babasıdır.

İlk şiiri “Sarhoş ve Gece” Şubat 1972’de Yeditepe dergisinde yayımlanır. Yeni Biçem, Edebiyat ve Eleştiri, Güldiken, Kıyı, Nar, Gösteri, İnsan, Yeditepe, Kuzey Haber, Güneş, Karadeniz ve Dergâh gibi çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayımlanır. Daha çok felsefi konulara yer verdiği şiirlerle adını duyurur. Kendisini “sûfi-varoluşçuluk” olarak adlandırabilecek bir anlayışa yakın hissettiğini belirtir. “Gecekonduda Ölüm” adlı şiirini Ferhat Tunç, “Yaşar” adlı şiirini Kemal Sarıalioğlu besteler. Metafizik Gülümseme adlı kitabında yer alan dokuz şiir V. Nikoladze tarafından Gürcüceye çevrilerek Çan gazetesinde basılır (Tiflis, 1995). Şiir ve felsefe yapıtları üzerine birçok çevirisi vardır.

Sarıalioğlu’nun şiirlerinin yanında deneme ve birçok çevirisi vardır.

Kenan Sarıalioğlu’nun yazın hayatı, ilk şiir kitabı Metafizik Gülümseme’nin yayımlanmasıyla başlar. Şiirlerinde felsefi konuların hakimiyeti görülen Sarıalioğlu; aklı ve kalbi birbirinden ayırmayan bir bütünlük içerisinde şiirler kaleme alır. Mitoloji, tarih ve arkeolojiden beslenen Sarıalioğlu, efsaneleşip ölümsüz olanı şiire konu edinir. Şiirin insanın kendisi olduğunu, yaşamsal yolculuğunu da kendi şiirini bulmak üzerine inşa ettiğini belirtir. Şiirlerinde insanın yaşadığı çelişkileri, ortak paydaları, usta bir dille metne taşır. Şiirlerinde insanın yaşadığı değişimi ve dönüşümü özgün bir dille yansıtan Sarıalioğlu, şiirlerini geçmiş gelecek ekseninde bir duyarlılık çizgisinde kaleme alır. İnsana, doğaya, yaşamın değerlerine metafiziksel bir nitelik yükler. Şiirlerinin düşünsel boyutu, insana ve insanlığa dair sorgulayıcı tavrı ve dilindeki kusursuzluk bütün şiirlerine yansır. İçe dönük bir yüzün yaşam ve kendiyle yüzleşmesinin dolayımında, şiir evreni yaratıcı ve yansıtıcı imgelerle çok katmanlı anlam dizgesine taşınır.Tabiatın tüm renklerini (dağı, taşı, hayvanı) kendi iç sesinde yoğurarak metinleştirir. Şiirlerinin beslendiği ana kaynak olan felsefe ve metafizik onun edebi ve ebedi dünyasının şekillenmesinde önemli rol oynar. Kenan Sarıalioğlu’nun 1999’dan başlayarak yayımlanan birçok denemesi ve çevirisi vardır. Denemelerinde ve çevirilerinde felsefi konuların ağırlığı görülen Sarıalioğlu; Cioran’ın, Halil Cibran’ın eserlerini Türk yazın hayatına kazandırır. Çevirilerinde; estetik, düşünce biçimi, varlık sorunu, tasavvuf ve metafizeğe yönelir. Kenan Sarıalioğlu, şiir, deneme ve çeviri üzerine inşa ettiği yazınsal hayatını birçok önemli eser kaleme alarak sürdürür. Kendi olma yolculuğundaki insanlığın yaşam serüvenindeki evrelerini ustalıkla işleyen Kenan Sarıalioğlu, Türk edebiyatının özgün sanatkârlarındandır.

Kaynakça

Mustafa, Ali (1994). “İlk Şiir Kitabı Metafizik ve Gülümseme Üzerine Kenan Sarıalioğlu ile Söyleşi”. Kıyı. S. 103. Ekim.

Birkiye, Atilla (1996). “Şiir Hep Kurtarıcıdır”. Cumhuriyet. Şubat

Hızlan, Doğan (1996). “Şairler Düelloda Ölür”. Hürriyet. Şubat

Yula, Özen (1996). “Bir Rüzgar Çölü Günümüz”. Kitap-lık. S. 23-24

Kayaoğlu, Gündağ; Ciravoğlu, Öner. (Der.). (1997). "Ortaçağdan YeniÇağa: Trabzonlu Georgius", Bir Tutkudur Trabzon, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. s. 106-107.

Polanya’da hakkında bir master tezi hazırlanır. (Elzibieta Szczygiet, 1997)

Turgut, Engin (2000). “Külrengi Ufukların Filozof Şairi Kenan Sarıalioğlu”. Cumhuriyet Kitap. S. 537. 1 Haziran.

Şimşek, R. (2000). “Kenan Sarıalioğlu’nun Şiiri”. Cumhuriyet Kitap. 1 Haziran

Akyol, Sina (2000). “Dolaylı Anlatımlar”. Varlık. Mart

Tüleylioğlu, Orhan (2000). “Bir Türküyüm Aklın Okuduğu-Rasim Şimşek/Kenan Sarıalioğlu’nun Şiiri”. Cumhuriyet Kitap. Haziran

Sarıalioğlu, Kenan (2000). "Türkçede Yazım Birliği", Ana Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı:17, Nisan-Mayıs-Haziran

Ayvacı, Ahmet (2001). “Kenan Sarıalioğlu ile Söyleşi”. Uç Dergisi. S. 11

Duman, Mustafa (2002). “Trabzon’u Anlatan Birkaç Kitap”. Cumhuriyet Kitap. Temmuz

Işık, İhsan (2002). “Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi”. Ankara: Elvan Yayınları. S. 816

Vitrindekiler, Cumhuriyet Kitap. Şubat 2005.

Afacan, Aydın, "Altınçağ'dan Kara Zaman'a", Ada, 7(Yaz 2006), s.38-39.

Akyol, Sina, "Kenan Sarıalioğlu İçin Güzelleme", Ada, 7(Yaz 2006), s.21-22.

Alkan, Arzu, "Kara Zaman Şiirleri", Ada, 7(Yaz 2006), s.47-48.

Asıltürk, Baki, "Kenan Saralioğlu'nun Kara Zaman Şiirleri", Ada, 7(Yaz 2006), s.33.

Atabaş, Hüseyin, "Fazla Söze Gerek Yok", Ada, 7(Yaz 2006), s.31-32.

Aydın, Ertuğrul (2006). Kara Zaman Şiirleri Üzerine 'İzleksel' Çerçeveler (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.40-41.

Batmankaya, Murat (2006). Ses (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.37.

Çapan, Cevat (2006). Kenan Sarıalioğlu'na Selam (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.5.

Durmuş, Ali Osman (2006). Sana En Çok Baladlar Yakışır (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.11-13.

Er, Sadık Erol (2006). Kenan Sarıalioğlu ve Cioran (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.44.

Genç, Nihat (2006). Kenan Abi İçin (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.34.

Hakan, Fikret (2006). Kenan İçin (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.7.

Kanter, M. Fatih (2006). Aforizmanın Dilden Söze Dönüşümü: Kenan Sarıalioğlu Şiiri (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.35-36.

Korkmaz, Sakine (2006). Gözleri Haleli Adama (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.49.

Omay, Serdar Bedii, Omay, Asuman (2006). Kenan Sarıalioğlu'nun Ayna Rubaileri ve Edebiyatımızda Ayna İstiaresi (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.29-30

Orhanoğlu, Hayrettin (2006). Yolları Çatallanan Bahçe: Felsefe ve Şiir (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.42.

Orhanoğlu Cankurt, Bahar (2006). Sözcüklerin Kuyusu: Issız İnsan Ormanında (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.45.

Özben, Raif (2006). Kenan Sarıalioğlu'nun Şiirsel Serüveni Ada (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.15-20.

Sarıalioğlu, Ozan Kemal; Sarıalioğlu, Çağrı (2006). Çocuklarının Gözüyle Babasız Bir Babanın Portresi Ada (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.50.

Sarıalioğlu, Rahman Işık (2006). Babamın Yolunda (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.51.

Sarıalioğlu, Sema (2006). Eşinin Gözüyle Şairin Portresi (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.52.

Tamer, Süreyya (2006). Herkesin Bir Kenan Hoca'sı Olsa (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.46.

Usta, Veysel (2006). Kenan Hoca İle Düşten Gerçeğe (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.8.

Yavuz, Hilmi (2006). Kenan Sarıalioğlu İçin Bir Okuma Denemesi (Dosya: Kenan Sarıalioğlu). Trabzon: Ada Dergisi. s.6.

Yılmaz, Ercan, "Söyleşi", Ada, 7(Yaz 2006), s.23-28.

Er, Sadık Erol; Sarıalioğlu, Kenan (Der.) (2006). "Hiçliğin Doruklarında Cioran (Tebessüm, Sırıtma ve Farkındalık Üzerine) 'Cioran: "Paris Çölü"nde Bir Münzevi... ", Ankara: Bilim ve Sanat. s.9-13.

Yalçın, Murat (Ed.) (2010). “Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi Cilt II”. İstanbul: YKY Yayınları. S. 894

Bilsel, Şeref (2015). "Karadeniz Kitabı", 'Kırmızı Düdük', İstanbul: Yitik Ülke. s.257-259.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: SEFA YEŞİLYURT
Yayın Tarihi: 06.01.2020
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Metafizik Gülümsemeİlkyaz Kitaplığı / Ankara1995Şiir
Ayna RubaileriAnadolu Sanat / İstanbul1995Şiir
Bir Çöl Rüzgarı Ömrümüzİyi Şeyler Yayıncılık / İstanbul1996Çeviri
Sabahın Gizeminden DoğanlarOpus Yayınları / Ankara1998Çeviri
Doğmuş Olmanın Sakıncası ÜstüneOpus Yayınları / Ankara1998Çeviri
Issız İnsan OrmanındaSerander Yayınları / Trabzon1999Deneme
Materyalizm ve Ahlak/Betimsel Bir Etik DenemesiSerander Yayınları / Trabzon1999Deneme
Ateş ve İpekİyi Şeyler Yayıncılık / İstanbul1999Çeviri
Hiçkimse ve Dolunayİyi Şeyler Yayıncılık / İstanbul1999Çeviri
Gazeller/Gül Işığıİyi Şeyler Yayıncılık / İstanbul2000Çeviri
Var Olma EğilimiGendaş Yayınları / İstanbul2002Çeviri
Soğuk KülGendaş Yayınları / İstanbul2003Çeviri
Uykusuz Aştık GeceyiAdam Yayınları / İstanbul2003Çeviri
Yüzünle Işır İki CihanAdam Yayınları / İstanbul2003Çeviri
Can Yücedir GöklerdenDünya Yayınları / İstanbul2004Çeviri
GülistanBordo Siyah Yayınları / İstanbul2005Çeviri
Kara Zaman ŞiirleriKül Sanat Yayıncılık / Ankara2006Şiir
İçdenizYom Yayınları / İstanbul2006Şiir
Hiçliğin Doruklarında Cioran/Tebessüm, Sırıtma ve Farkındalık (Sadık Erol Er ile)Bilim ve Sanat Yayınları / Ankara2006Deneme
İnsan: Çoğul ve Tek başınaKırmızı Yayınları / İstanbul2006Çeviri
Müslüman MeryemDharma Yayınları / İstanbul2006Çeviri
Gün DoğmadanDharma Yayınları / İstanbul2006Çeviri
Kahraman Sokrates NietzscheDharma Yayınları / İstanbul2006Çeviri
Estetik BilinçdışıAra-Lık Yayınları / İzmir2006Çeviri
YalağuzKırmızı Yayınları / İstanbul2007Şiir
Psikanalizin Yedi BüyüğüKırmızı Yayınları / İstanbul2008Çeviri
Aşkın 100 YüzüKırmızı Yayınları / İstanbul2009Çeviri
TesellilerKırmızı Yayınları / İstanbul2010Çeviri
Ya Hazreti Hak Ya Hazreti AşkApollon Yayıncılık / İstanbul2010Çeviri
Abydoslu Gelin Selim ile ZulimaApollon Yayıncılık / İstanbul2010Çeviri
Aşk ve GüzellikApollon Yayıncılık / İstanbul2010Çeviri
RubailerDharma Yayınları / İstanbul2011Çeviri
HarikularSözcükler Yayınları / İstanbul2011Çeviri
Temmuz SağanaklarıDedalus Kitap / İstanbul2013Şiir
Bir Zamane Çoçuğunun İtiraflarıIslık Yayınları / İzmir2014Çeviri
MeczupTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları / İstanbul2014Çeviri
Kum ve KöpükTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları / İstanbul2014Çeviri
Felsefeye Adanmış Bir YaklaşımOmnia Yayıncılık / İstanbul2014Çeviri
GezginTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları / İstanbul2015Çeviri
Rene Char: Yaşamı, Sanatı ve ŞiirleriChiviyazıları Yayınevi / İstanbul2015Çeviri
Yaşamı Sanatı ve ŞiirleriChiviyazıları Yayınevi / İstanbul2017Çeviri
Heyecanlar Üzerine Bir Kuram TaslağıKırmızı Kedi Yayınevi / İstanbul2018Çeviri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AYHAN BAYRAKTARd. 1980 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2YÂVER, Yâver Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3FEHÎMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÇELİK ALİ, Ali Çelikd. 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Gün Zilelid. 24 Ekim 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mustafa Bülbüld. 01 Ocak 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Berat Alanyalıd. 31 Ocak 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Orhan Dündard. 01 Ocak 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Zeki Erdoğand. 19 Mart 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Yunus Korayd. 25 Ekim 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Tarık Özcand. 10 Temmuz 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Elif Türkerd. 25 Şubat 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TEVHİDÎ, Kenan Bilgaçd. 01.10.1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Kenan Hulusi Korayd. 1906 - ö. 23 Mayıs 1943Madde AdıGörüntüle
15KADİMÎ/SEFİL KADİMÎ, Yusuf Kenan Gözcüd. 20.08.1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle