SÜLEYMAN, Süleyman Arsu

(d. 1891 / ö. 1948)
âşık, rençper
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Süleyman Arsu olan âşık, 1891 yılında Sivas’ın Hocabey köyünde doğmuştur. Hacıoğulları sülalesinden Musa Kâhya’nın oğludur. Herhangi bir tahsil görmemiştir. 1911’de askere gitmiş, I. Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda topçu çavuşu olarak askerlik yapmış gazilerdendir. Terhis olduktan sonra köyüne gelmiş, uzun yıllar çobanlık ve rençperlik yapmıştır. Altı yıl kadar Sivas Cer Atölyesinde çalışmıştır. Ömrünün sonlarına doğru gözleri görme hassasiyetini yitiren âşık, 1948 yılında vefat etmiştir (Kaya 2009: 179).

Şiir yazmaya I. Dünya Savaşı sırasında askerlik yaparken başlamıştır. Sazı ve ustası olmayan âşık, şiirlerinde teknikten ziyade konuya önem vermiştir. Bu bakımdan redif, durak ve kafiyelerde zaman zaman kusurlar görülür. Çok sayıda şiiri olmasına rağmen elde ancak yirmi kadar şiiri bulunmaktadır. Bazı şiirlerinde adının yanı sıra Bîçare Süleyman mahlasını da kullanmıştır (Kaya 2009: 179).

Şiirlerinde vatan aşkı, Atatürk’e duyduğu sevgi, sevgili aşkı ve gündelik konuların şiire yansıtıldığı görülmektedir.

Kaynakça

Aşkun, Vehbi Cem (1941). Sivas Folkloru. C. I. Sivas: Sivas Halkevi Yay.

Aşkun, Vehbi Cem (2006). Halk Edebiyatında Yerme ve Güldürüler. C.I. Ankara: yyy.

Atilla, Osman (1946). Halk Şairlerinin Diliyle Cumhuriyet. Ankara: yyy.

Bayrı, Mehmet Halit (1962). “Âşık Süleyman”. Türk Folklor Araştırmaları. C. VII. Mayıs. 154: 2734.

Bayrı, Mehmet Halit (1957). Halk Şiiri XX. Yüzyıl. İstanbul: yyy.

Bezirci, Asım (1968). Dünden Bugüne Türk Şiiri. İstanbul: May Yay.

Caferoğlu, Ahmet (1994). Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar. Ankara: TDK Yay.

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri V. Sivas: Sivas Valiliği Yay.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Edebiyat Yay.

Sevengil, Refik Ahmet (1967). Çağlar Boyunca Halk Şairleri. İstanbul: yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN AKSU
Yayın Tarihi: 20.03.2019
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAİT KAYAd. 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İMRAN HESENOVd. 1928 - ö. 15.12.1999Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFAd. 1860 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
4Selim Nüzhet Gerçekd. 1891 - ö. 12 Aralık 1945Doğum YılıGörüntüle
5CAFER/CAFER BABA, Cafer Tand. 1891 - ö. 30.10.1978Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Emin Erişirgild. 1891 - ö. 07 Şubat 1965Doğum YılıGörüntüle
7Sabahattin Alid. 25 Şubat 1907 - ö. 1 Nisan 1948Ölüm YılıGörüntüle
8SÜLEYMAN SIRRI AYGÜNd. 1876 - ö. 12.04.1948Ölüm YılıGörüntüle
9İsmail Safa Semenderoğlud. 1896 - ö. 03 Nisan 1948Ölüm YılıGörüntüle
10MİKTAT, Miktat Karataşd. 1939 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NERMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NÖVRES İMAN, Növres İman Meşedi Salahoğlud. 1903 - ö. 1932?MeslekGörüntüle
13HÜSEYİN, Hüseyin Çoğaland. 20.12.1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÜRKYILMAZ/CEBRİ, Cabbar Türkyılmazd. 01.01.1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇERKEZOĞLU, Fuat Özdemird. 07.02.1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ANDELÎBd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17EMANETÎ, Servet Yıldırımd. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ALİ KASIM OĞLU NESİBOVd. 1929 - ö. ?Madde AdıGörüntüle