FERDÎ, Muammer Ferdî

(d. 1309/1891 - ö. 1334/1915)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muammer Ferdî Bey’dir. 1309/1891’de İstanbul’da doğdu. Asker kaymakamlarından Tahsîn Bey’in oğludur. Beşiktaş ibtidai ve rüşdi mekteplerinde ve mekteb-i mülkiyede öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. Harbiye nezaretine memur oldu. 1334/1915 yılında Harbiye Dairesi'ndeki arkadaşlarından birinin kurşunuyla vefat etti.

1328/1910’da İstanbul’da basılan iki manzum risalesi vardır:

1. Şebâb-ı Nûrânî: İstanbul'da 16 sayfa hâlinde 1327 yılında basılmıştır.

2. Şebâb-ı Zulmânî. İstanbul'da 16 sayfa hâlinde 1328 yılında basılmıştır.

Akrabalarından Selâmî Bey onun hazırcevap, nükteperdaz, ilham ile ve zarif bir üslupla aniden şiir söyleyebilen velud bir şair, aynı zamanda kudretli bir nasir olduğunu söyler (Cunbur 1999: 611).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şebâb-ı Zulmânî’den

Lâkin sen ey şebâb-ı muhannes büyük fesâd

Ey menba-i tenâsüle mecrâ-yı pür kesâd

Cem’iyyet-i huzâle düşürdün kıvâmdan

Efrâd-ı ibtizâle düşürdün garâmdan

Bir aşkdır çıkardı şu meydâna tıynetin

Havlinde döndü canlanup envâ'-ı cinnetin

Zâhirde bir akâmete mahkûmsun fakat

Senden değil de kimden o âsâr-ı pür-sakat

İrfânadır hücûm-ı leîmânen ey zalûm

Bin mektebin felâketi her yaptığın hücûm

Sem’-i şebâba âh okudun da füsûnlar

Dârü’c-cünûna döndü ne dârü’l-fünûnlar

Ervâhı dest-i sefhine aldın hisâbsız

Eşbâhı taht-ı kerhine aldın hicâbsız

Sevdâ demek nezâhet-i merdânedir dedin

Sevdâlı öldü mü kara sevdâ nedir dedin

Şubbân esîr-i aşk-ı zalûmun nizâr u zâr

Pîrân o ayn-ı derd ile hep nâzır-ı mezâr

Âsâba za’f akla sehâfet revâna felc

Her şeyde her husûsda senden bu herc ü merc

Hep sâde hep fazîlete isyân-ı sâfilîn

Hep nahse hep rezîlete iz’ân-ı gâfilîn

(Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay. 612.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Afif Yesarid. 16 Nisan 1922 - ö. 23 Ağustos 1989Doğum YeriGörüntüle
2MUHİBBÎ, İmâm-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ferhan Oğuzkand. 1921 - ö. 1999Doğum YeriGörüntüle
4SÜLEYMAN, Süleyman Arsud. 1891 - ö. 1948Doğum YılıGörüntüle
5SÜLEYMANd. 1891 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİLMİ BABA/KÜLHANÎ, Hilmi Külhanid. 1891 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KUL HALİLd. 1840-1850? - ö. 1905-1915?Ölüm YılıGörüntüle
8EFKARÎ, Nebid. 1866 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
9NURİd. ? - ö. 1910-1915 (?)Ölüm YılıGörüntüle
10İskender Fikret Akdorad. 1914 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HALİL AYTEKİNd. 1913 - ö. 1973MeslekGörüntüle
12Nâzım Kurşunlud. 1911 - ö. 8 Ekim 1980MeslekGörüntüle
13ŞEFÎK, Mehmed Şefîkd. ? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FATMA MÜZEYYEN HANIMd. ? - ö. 19-20. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVFÎK, Çerkeşli Şeyh Mustafâ Efendi-zâded. 1826 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AYŞÎ, Dervîş Mehmed Ayşîd. ? - ö. 1650-1651Madde AdıGörüntüle
17VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
18DERTLİ HAYDAR/HAYDAR, Haydar Özdemird. 1914 - ö. 1988Madde AdıGörüntüle