SUN’Î, İbrâhîm Sun‘î

(d. 1247/1822 - ö. ?/– ö.?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrâhîm Sun'î Efendi 1238/1822 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Selanikli olduğu için kendisine Sun'î-i Selânikî de denilirdi. Bir süre Mektubî-i Maliye Odasına devam ettikten sonra Masarifat Muhase­besine nakletmistir. Dîvân'ı vardır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Derinden ser cüdâ kılmam kader bir yana salmazsa

Ten ü cânım dirîg etmem ecel destimden almazsa

Şebim hem-kadr rûzum reşk-i îd olmaz mı sultânım

Senin ol tatlı va'd-i vuslatın ferdâya kalmazsa

Bulunmaz dürr-i vuslat olmayınca gavta-hâr-ı aşk

Ki gavvâs sûdmend olmaz eger deryâya dalmazsa

İderdim beyt-i hüzn-i dil içün bast-ı tesellîler

Metâ'-ı sabr düzdîde nigehle parçalamazsa

Çekip gurbetten el tutmaz mı Sun’î-i dâmen-i yâri

Ne yapsın dest-i tedbîri oralarda kısalmazsa

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 245.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, Selaniklid. 1842 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
2TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Doğum YeriGörüntüle
3KENAN, Kenan Büyükaksoyd. 1869-1870 - ö. 07.07.1950Doğum YeriGörüntüle
4RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
6İZZETd. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
9İZZETd. 1822 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850MeslekGörüntüle
12İZZETd. 1822 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZETd. 1822 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Madde AdıGörüntüle
18İZZETd. 1822 - ö. ?Madde AdıGörüntüle