SUN’Î, İbrâhîm Sun‘î

(d. 1247/1822 - ö. ?/– ö.?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrâhîm Sun'î Efendi 1238/1822 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Selanikli olduğu için kendisine Sun'î-i Selânikî de denilirdi. Bir süre Mektubî-i Maliye Odasına devam ettikten sonra Masarifat Muhase­besine nakletmistir. Dîvân'ı vardır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Derinden ser cüdâ kılmam kader bir yana salmazsa

Ten ü cânım dirîg etmem ecel destimden almazsa

Şebim hem-kadr rûzum reşk-i îd olmaz mı sultânım

Senin ol tatlı va'd-i vuslatın ferdâya kalmazsa

Bulunmaz dürr-i vuslat olmayınca gavta-hâr-ı aşk

Ki gavvâs sûdmend olmaz eger deryâya dalmazsa

İderdim beyt-i hüzn-i dil içün bast-ı tesellîler

Metâ'-ı sabr düzdîde nigehle parçalamazsa

Çekip gurbetten el tutmaz mı Sun’î-i dâmen-i yâri

Ne yapsın dest-i tedbîri oralarda kısalmazsa

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 245.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nazım Hikmet Rand. 20 Kasım 1901 - ö. 3 Haziran 1963Doğum YeriGörüntüle
2TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
3Emin Recep Güreld. 1899 - ö. 1970Doğum YeriGörüntüle
4İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Doğum YılıGörüntüle
5ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
8ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10İHSÂNd. 1822 - ö. 1840MeslekGörüntüle
11ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894MeslekGörüntüle
12SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900MeslekGörüntüle
13İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Madde AdıGörüntüle
17ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
18SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle