A. Yağmur Tunalı

(d. 1955 / ö. -)
Şair, Yazar, Araştırmacı, TV ve Radyo Programı Yapımcısı
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dünyaya geldi. Orta öğrenimini Niğde, Kayseri ve Samsun şehirlerinde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde başladığı üniversite öğrenimini, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Filolojisi Bölümünde bitirdi. 1975-1978 yılları arasında akademik tiyatro çalışmaları yaptı. 1980 yılında memuriyete başladı. 1985 yılına kadar pek çok derginin kurucuları ve yayıncıları arasında yer aldı. Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda basın müşaviri ve yayıncı olarak çalıştı. Kültür Bakanlığı Danışma Kurullarında görev aldı. 1980 öncesinde, bir grup arkadaşıyla profesyonel anlayışta bir tiyatroyu kurup üç yıl yönetti. 1986 yılında TRT’deki görevine başladıktan sonra radyo ve televizyon için metin yazarlığı yaptı. TRT Avrasya kanalının kuruluşunda aktif görev üstlendi ve TRT Aşkabat temsilcisi olarak atandı. TRT Taşkent temsilciliğini kurmak için görevlendirildikten sonra temsilciliği kurarak bir yıl yönetti. Metin yazarı, senarist, sunucu, yapımcı ve yönetmen olarak 3000’den fazla programa imza attı. Tunalı, hâlen TRT'de uzmanlık alanıyla ilgili çalışmaları sürdürmektedir. Ankara'da yazarlık çalışmalarının yanı sıra; düzenlenen konferans, panel, söyleşi ve sempozyum vb. kültürel faaliyetlere hem konuşmacı hem de düzenleyici olarak katkı sağlamaktadır.

Yağmur Tunalı, yazı hayatına şiirle başlamıştir. Şiirin yanı sıra kaleme aldığı; deneme, eser tanıtma, tiyatro eleştirisi ve mensur şiirler; Türk Edebiyatı, Hisar, Töre, Divan, Türk Dili, Doğuş, Milli Kültür, Milli Eğitim ve Kültür, Ülkü Pınarı, Erguvan, Sözcü, Hamle, Tercüman başta olmak üzere birçok süreli yayında belli aralıklarla yayımlanmıştır. Melâl Burcu adını vediği ilk şiir kitabı 2011'de yayımlanmıştır. Melâl Burcu; "Güzele Yolculuk", "Sen", "Sayıklamalar" ve "İki Dünya Arası" şeklinde şiirlerin toplandığı dört başlıktan oluşmaktadır. Yağmur Tunalı, nazım şekli itibariyle bir çizgiye bağlı kalmamış, çeşitli nazım şekillerini başarıyla kullanmıştır. Vezin olarak aruz ve heceyi kullanmakla beraber ağırlığı hece veznine vermiştir. Nazım birimi olarak bentleri tercih etmiştir. Üçlü, beşli, altılı, yedili, sekizli, on birli, on üçlü, on dörtlü bentlerin yanında klasik hece nazmının dörtlü bentlerini de sıkça kullanmıştır (Özgedik 2014). Ayrıca, "Şiir ve Şairi" ve "Poetika Yerine" başlıklarıyla kitabın son bölümünde Tunalı, kendi şiir poetikasını ortaya koymuştur. Şairler, kendilerine örnek bir şair seçerler, bunun istisnası yok gibidir. Yağmur Tunalı’nın, yabancı ekollerden Fransız ekolüne yakın durduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir tavrın teşekkülünde, Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatının geniş olarak Fransız edebî ekollerinden etkilenmesinin rolü olmakla beraber, şairin tahsil alanı ile de yakından ilgili olduğu düşünülebilir. Ancak Tunalı’nın, kendisine Yahya Kemal Beyatlı’yı “rol model” olarak seçtiği görülmektedir. Bu tercihinden dolayı Tunalı’nın Yahya Kemal’i taklit ettiği anlamı çıkarılamaz. Tunalı, Yahya Kemal’in yöntemini benimsemiş ve buna sonuna kadar sadık kalmıştır (Özgedik 2014). Kendine has bir poetika ortaya koyan Tunalı'nın şair kimiliğinin ön planda olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Tunalı'nın kültür tarihimizdeki önemli şahsiyetlerle yaptığı söyleşiler, haklarında yaptığı araştırmalar ve hazırladığı monografiler de son derece önemlidir. Bu bağlamda Kavga Günleri 1968-1980 adlı eser üzerine Nâzım Hikmet Polat “Demem o ki Kavga Günleri’nin hemen her sayfasında, sanat olaylarına da temas eden siyasetçi gözü yerine, siyasî meseleler üzerinde fikrini söyleyen sanatkâr bir kalem sahibi, bir edip var. Tıpkı Halit Ziya Uşaklıgil’in Saray ve Ötesi, Hüseyin Cahit Yalçın’ın Meşrutiyet Hatıraları (1908-1918) gibi… Demem o ki bu kitap, hatırat türünün klasikleri arasına girecektir (Polat 2013).” şeklinde Tunalı'nın biyografideki sanatkârane üslubuna ve bakış açısının genişliğine vurgu yapmıştır. Bu durum Tunalı'nın söyleşileri için de geçerlidir. Sadece kişilere, olaylara ve kronolojik bilgilere odaklanmadan devrin sosyolojik arka planını her zaman göz önünde bulundurmuştur.

Kaynakça

Özgedik, Mehmet (2014). "Şiirde Bir Vaha: Melâl Burcu". Türk Yurdu. Sayı 320.

Tunalı, A. Yağmur (2011). Melâl Burcu. İstanbul: Elips Kitap.

Tunalı, A. Yağmur (2017). Kavga Günleri 1968-1980. İstanbul: Bilge Kültür Sanat

Polat, Nâzım Hikmet (2013)."Tunalı’nın Düşündürdükleri". Türk Yurdu. Sayı 311.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: İSA KOYUNCU
Yayın Tarihi: 20.05.2019
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Melâl BurcuElips Kitap / Ankara2011Şiir
Kavga Günleri 1968-1980Bilge Kültür Sanat / İstanbul2014Hatıra
Bittiği Yerde Başlar İmparatorluk'ta Doğan 16 Cumhuriyet AydınıBilge Kültür Sanat / İstanbul2015Biyografi
Devler Geçti Bu YollardanPanama Yayıncılık / Ankara2017Röportaj
GittilerPanama Yayıncılık / Ankara2018Deneme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DUDU, Dudu Karabıyıkd. 1886 - ö. 1989Doğum YeriGörüntüle
2HACI HABİB KARAASLANd. 1921 - ö. 1973Doğum YeriGörüntüle
3GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4Civan Canovad. 28 Haziran 1955 - ö. 20 Ağustos 2022Doğum YılıGörüntüle
5Nusret Karacad. 14 Nisan 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Özgür Savaşçıd. 10 Haziran 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Orkun Uçard. 01 Haziran 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Fethi Girayd. 1918 - ö. 24 Şubat 1970MeslekGörüntüle
9Melida Tüzünoğlud. 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Zafer Sönmezd. 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ömer İzgeçd. 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Necati Karadağd. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Yağmur Atsızd. 4 Kasım 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Mahmut Yağmurd. 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Yağmur Artukmaçd. 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle