Tahsin Yazıcı

(d. 1922 / ö. 20 Kasım 2002)
Akademisyen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mehmed Yazıcı’nın oğlu olarak Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Kiğı ilçesinde ilkokulu, Erzincan ilinde ortaokulu bitirdi. İstanbul’da Kabataş Lisesi’nde eğitim gördükten sonra İstanbul Yüksek Muallim Mektebi’nden mezun oldu ve bir yıl kadar Diyarbakır Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. Ankara Üniversitesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi’ne girerek bu üniversitede profesörlüğe kadar yükseldi. Suzan Yazıcı ile evlendi ve Suna, Mine ve Orhan adlarında çocukları oldu. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi’de görev aldı. Münih, Tebriz, Meşhed, Princeton, Şîraz, Tahran, Delhi’de özellikle Fars filolojisi üzerinde çalıştığı tebliğleri sundu. 20 Kasım 2002’de vefat etti (Kanar 2013: 359-360; Özgüdenli 2009).

Tahsin Yazıcı’nın telif ettiği kitaplar umumiyetle dilbilgisi ve Fars edebiyatından seçme metinler üzerine olup yazıldığı dönemdeki ders kitabı eksikliğini gidermek maksadıyla kaleme alınmıştır. Yazıcı, neşir ve tercümelerinde ise tasavvuf tarihinin temel kaynaklarına yönelerek bu vadideki eksikliği gidermeyi amaçlamıştır. Yaptığı neşirler arasında Ariflerin Menkıbeleri ve Sipehsalar Risalesi ilk dönem Mevlevîlik tarihi hakkında iki önemli kaynaktır. İbrahim Gülşenî’nin menakıbı bir menakıp olması yanında bir tarih kitabı olması açısından ehemmiyeti haizdir. Nasır-ı Hüsrev’in Rûşena’înâme'si İsmailî geleneğin, Kuşeyrî Risâlesi ise tasavvufî geleneğin temel eserlerindendir. Cemâleddin-i Sâvî’nin menakıbı Kalenderîliğin en önemli kaynaklarındandır. Bunun dışında çok sayıda Türkçe ve yabancı dilde makale ve ansiklopedi maddesi kaleme almıştır.

Kaynakça

Kanar, Mehmet (2013). "Yazıcı, Tahsin". TDVİA. C. 43. İstanbul: TDV. s. 359-360.

Özgüdenli, Osman Gazi (2009). "Yazıcı, Tahsin". Encyclopaedia İranica. http://www.iranicaonline.org/articles/yazici

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MEHMET YUNUS YAZICI
Yayın Tarihi: 11.03.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Parsi-yi Nivisan-ı Asya-yı SagirMerkez-i Mütalaat ve Tahkikat-ı Ferhengi-yi Beynelmileli / Tahran1952İnceleme
İstanbul Kütüphanelerinde Fatih'in Hususi Kütüphanesine ve Fatih Çağı Müelliflerine Ait Eserlerİstanbul Üniversitesi / İstanbul1953İnceleme
Rûşenâ’inâme = Revşenâ’inâme = Sis fasİntişarat-ı Tus / Tahran1953İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)Milli Eğitim Vekaleti / Ankara1954İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.2)Maarif Vekaleti / Ankara1954İnceleme
Farsça DilbilgisiMEB / Ankara1963İnceleme
Arapça dilbilgisi : alfabe, kelime, şekil bilgisi, türetmeİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü / İstanbul1964İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)MEB / Ankara1964İnceleme
Ariflerin MenkıbeleriMEB / Ankara1966İnceleme
RisaleMEB / Ankara1966İnceleme
Farsça Tarihi Metinlerden Seçmelerİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / İstanbul1968İnceleme
Topkapı Sarayı Müzesindeki Şahname Yazmalarından Seçme MinyatürlerTürkiye İş Bankası / İstanbul1971İnceleme
Menakıb-ı Cemaleddin-i SaviTürk Tarih Kurumu [Encümen-i Tarih-i Türk] / Ankara1972İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)Hürriyet Gazetesi / İstanbul1973İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.2)Hürriyet Gazetesi / İstanbul1973İnceleme
Farsça Dilbilgisi : (ikinci devre birinci sınıf) (ikinci devre ikinci sınıf)MEB / Ankara1973İnceleme
Menakıbü'l-arifin (c.1,c.2)TTK / Ankara1976İnceleme
Mevlana ve Etrafındakiler : RisaleTercüman Gazetesi / İstanbul1977İnceleme
Müntehabati Ez Nesr Muasır-ı Farisi Hemrai Ferheng = Çağdaş İran Nesrinden Seçmelerİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / İstanbul1978İnceleme
Tasavvufun İlkeleri (c.1, c.2)Tercüman Gazetesi / İstanbul1978İnceleme
Menakıb-ı İbrahim GülşeniTTK / Ankara1982İnceleme
Müntehabati Ez Nesr Muasır-ı Farisi Hemrai Ferheng = Çağdaş İran Nesrinden Seçmelerİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / İstanbul1983İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)Remzi Kitabevi / İstanbul1986İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.2)Remzi Kitabevi / İstanbul1987İnceleme
Ariflerin MenkıbeleriMEB / Ankara1989İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)MEB / Ankara1995İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.2)MEB / Ankara1995İnceleme
MakalelerMultilingual / İstanbul2004İnceleme
Ariflerin MenkıbeleriKabalcı / İstanbul2006İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdülhakim Koçind. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Haydar Haksald. 16 Mayıs 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÇOBAN VELİ, Veli Korkankorkmazd. 02.04.1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Cavidan Tümerkand. 12 Mart 1922 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ALİ CELALETTİN ULUSOYd. 25.02.1922 - ö. 18.04.1990Doğum YılıGörüntüle
6Orhan Asenad. 7 Ocak 1922 - ö. 15 Şubat 2001Doğum YılıGörüntüle
7Suat Efed. 1925 - ö. 2002Ölüm YılıGörüntüle
8Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Ölüm YılıGörüntüle
9BÜYÜK AĞAd. ? - ö. 2002Ölüm YılıGörüntüle
10Celil Okerd. 14 Eylül 1952 - ö. 5 Mayıs 2019MeslekGörüntüle
11M. Halistin Kukuld. 1 Ocak 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Şeref Tand. 1937 - ö. 28 Kasım 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hayrettin Ziya Taluyd. 16 Nisan 1905 - ö. 17 Haziran 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sıtkı Yırcalıd. 13 Eylül 1908 - ö. 29 Eylül 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
17YAZICI SÂLİH, Sâlih bin Süleymând. ? - ö. 1409’dan sonraMadde AdıGörüntüle
18Nazım Hikmet Rand. 20 Kasım 1901 - ö. 3 Haziran 1963Madde AdıGörüntüle