Tahsin Yazıcı

(d. 1922 / ö. 20 Kasım 2002)
Akademisyen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mehmed Yazıcı’nın oğlu olarak Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Kiğı ilçesinde ilkokulu, Erzincan ilinde ortaokulu bitirdi. İstanbul’da Kabataş Lisesi’nde eğitim gördükten sonra İstanbul Yüksek Muallim Mektebi’nden mezun oldu ve bir yıl kadar Diyarbakır Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. Ankara Üniversitesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi’ne girerek bu üniversitede profesörlüğe kadar yükseldi. Suzan Yazıcı ile evlendi ve Suna, Mine ve Orhan adlarında çocukları oldu. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi’de görev aldı. Münih, Tebriz, Meşhed, Princeton, Şîraz, Tahran, Delhi’de özellikle Fars filolojisi üzerinde çalıştığı tebliğleri sundu. 20 Kasım 2002’de vefat etti (Kanar 2013: 359-360; Özgüdenli 2009).

Tahsin Yazıcı’nın telif ettiği kitaplar umumiyetle dilbilgisi ve Fars edebiyatından seçme metinler üzerine olup yazıldığı dönemdeki ders kitabı eksikliğini gidermek maksadıyla kaleme alınmıştır. Yazıcı, neşir ve tercümelerinde ise tasavvuf tarihinin temel kaynaklarına yönelerek bu vadideki eksikliği gidermeyi amaçlamıştır. Yaptığı neşirler arasında Ariflerin Menkıbeleri ve Sipehsalar Risalesi ilk dönem Mevlevîlik tarihi hakkında iki önemli kaynaktır. İbrahim Gülşenî’nin menakıbı bir menakıp olması yanında bir tarih kitabı olması açısından ehemmiyeti haizdir. Nasır-ı Hüsrev’in Rûşena’înâme'si İsmailî geleneğin, Kuşeyrî Risâlesi ise tasavvufî geleneğin temel eserlerindendir. Cemâleddin-i Sâvî’nin menakıbı Kalenderîliğin en önemli kaynaklarındandır. Bunun dışında çok sayıda Türkçe ve yabancı dilde makale ve ansiklopedi maddesi kaleme almıştır.

Kaynakça

Kanar, Mehmet (2013). "Yazıcı, Tahsin". TDVİA. C. 43. İstanbul: TDV. s. 359-360.

Özgüdenli, Osman Gazi (2009). "Yazıcı, Tahsin". Encyclopaedia İranica. http://www.iranicaonline.org/articles/yazici

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MEHMET YUNUS YAZICI
Yayın Tarihi: 11.03.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Parsi-yi Nivisan-ı Asya-yı SagirMerkez-i Mütalaat ve Tahkikat-ı Ferhengi-yi Beynelmileli / Tahran1952İnceleme
İstanbul Kütüphanelerinde Fatih'in Hususi Kütüphanesine ve Fatih Çağı Müelliflerine Ait Eserlerİstanbul Üniversitesi / İstanbul1953İnceleme
Rûşenâ’inâme = Revşenâ’inâme = Sis fasİntişarat-ı Tus / Tahran1953İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)Milli Eğitim Vekaleti / Ankara1954İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.2)Maarif Vekaleti / Ankara1954İnceleme
Farsça DilbilgisiMEB / Ankara1963İnceleme
Arapça dilbilgisi : alfabe, kelime, şekil bilgisi, türetmeİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü / İstanbul1964İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)MEB / Ankara1964İnceleme
Ariflerin MenkıbeleriMEB / Ankara1966İnceleme
RisaleMEB / Ankara1966İnceleme
Farsça Tarihi Metinlerden Seçmelerİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / İstanbul1968İnceleme
Topkapı Sarayı Müzesindeki Şahname Yazmalarından Seçme MinyatürlerTürkiye İş Bankası / İstanbul1971İnceleme
Menakıb-ı Cemaleddin-i SaviTürk Tarih Kurumu [Encümen-i Tarih-i Türk] / Ankara1972İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)Hürriyet Gazetesi / İstanbul1973İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.2)Hürriyet Gazetesi / İstanbul1973İnceleme
Farsça Dilbilgisi : (ikinci devre birinci sınıf) (ikinci devre ikinci sınıf)MEB / Ankara1973İnceleme
Menakıbü'l-arifin (c.1,c.2)TTK / Ankara1976İnceleme
Mevlana ve Etrafındakiler : RisaleTercüman Gazetesi / İstanbul1977İnceleme
Müntehabati Ez Nesr Muasır-ı Farisi Hemrai Ferheng = Çağdaş İran Nesrinden Seçmelerİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / İstanbul1978İnceleme
Tasavvufun İlkeleri (c.1, c.2)Tercüman Gazetesi / İstanbul1978İnceleme
Menakıb-ı İbrahim GülşeniTTK / Ankara1982İnceleme
Müntehabati Ez Nesr Muasır-ı Farisi Hemrai Ferheng = Çağdaş İran Nesrinden Seçmelerİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / İstanbul1983İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)Remzi Kitabevi / İstanbul1986İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.2)Remzi Kitabevi / İstanbul1987İnceleme
Ariflerin MenkıbeleriMEB / Ankara1989İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.1)MEB / Ankara1995İnceleme
Ariflerin Menkıbeleri (c.2)MEB / Ankara1995İnceleme
MakalelerMultilingual / İstanbul2004İnceleme
Ariflerin MenkıbeleriKabalcı / İstanbul2006İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HACI MEHMET ARANd. 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Metin Kaygalakd. 16 Ağustos 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Abdülhakim Koçind. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÜSEYİN/NAMVERî, Hüseyin Namverîd. 1922 - ö. 2000Doğum YılıGörüntüle
5Panayot Abacıd. 23 Aralık 1922 - ö. 27 Temmuz 2015Doğum YılıGörüntüle
6Suphi Aytimurd. 18 Nisan 1922 - ö. 26 Haziran 1997Doğum YılıGörüntüle
7Zafer Ekin Karabayd. 1975 - ö. 13 Eylül 2002Ölüm YılıGörüntüle
8BÜYÜK AĞAd. ? - ö. 2002Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Alacatlıd. 13 Şubat 1967 - ö. 23 Mayıs 2002Ölüm YılıGörüntüle
10Efnan Dervişoğlud. 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Zafer Şenocakd. 25 Ocak 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Aman Saspayevd. 15 Ekim 1929 - ö. 2015MeslekGörüntüle
13Duygu Asenad. 19 Nisan 1946 - ö. 30 Temmuz 2006Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mustafa Necati Sepetçioğlud. 1932 - ö. 8 Temmuz 2006Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Elvan Çubukçud. 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAHSİN, Hasan Tahsin Üçerd. 1919 - ö. 16.02.1967Madde AdıGörüntüle
17BULALİ, Mevlüt Yazıcıd. 1919 - ö. 1985Madde AdıGörüntüle
18YAZICI SÂLİH, Sâlih bin Süleymând. ? - ö. 1409’dan sonraMadde AdıGörüntüle