ABDÜLHAK MİHRÜNNİSA

(d. 1864 / ö. 1943)
Şair, Yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul Bebek’te doğdu. Babası, Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından tarihçi Hayrullah Efendi, annesi Kazasker Ferit Efendi’nin köşkünde yetişen Çerkez asıllı cariye Münteha Nasip Hanım’dır. (Özaydın, 1990: 27; Ülgen, int.: 21) Mihrünnisa Hanım, Abdülhak Hamit Tarhan’ın kız kardeşidir. Atpazarı İnas Rüşdiyesi’nde okuduktan sonra Hoca Tahsin Efendi’den özel dersler almıştır. Mademoiselle de la Grange'dan Fransızca öğrenmiş, ancak bu dili istediği seviyede geliştirememiştir. Henüz yirmi yaşına varmadan Keçecizade Fuat Paşa’nın torunu Mustafa Hikmet Bey’le evlenmiş, bu evlilikten Ahmet Nazım isminde bir oğlu ve küçük yaşta vefat eden bir kızı dünyaya gelmiştir. (İnal, 1969: 964-968). Mihrünnisa Hanım, 1943 yılında vefat etmiştir.

İkdam, Servet-i Fünun, Hazine-i Evrak, Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası gibi dönemin süreli yayınlarında eserleri yayınlanmıştır. Süleyman Nazif, Mihrünnisa Hanım’ın çok az eserinin matbuat sayfalarında yer aldığını, neşredilmemiş bir hayli eserinin bulunduğunu ifade etmiştir. (Süleyman Nazif, 1919: 35) Divan şiiri geleneğinden ziyade yeni edebiyata yakın olan Mihrünnisa Hanım, “Ara Nesil” şair ve yazarları arasında değerlendirilmiştir. Ahmet Muhtar Bey, Şair Hanımlarımız isimli eserinde Mihrünnisa Hanım için “kalemindeki nezaket, fikrindeki revnak ve ciyadet şairelerimizin hiç birinde görülmemiştir denilebilir” ifadelerini kullanmıştır. (Ceyhan, 2000: 341)

Burhan Bozgeyik, Abdülhak Mihrünnisa Hanım’ın biyografisini hazırlamış, şiir ve mensur yazılarını derlemiştir. Ancak bu çalışma kitap halinde yayımlanmamıştır. (Kahraman, 2012: 20)

Kaynakça

Ahmet Rasim (1890). Matbuat Hatıralarından Muharrir, Şair, Edib, (Haz. Kazım Yetiş), İstanbul: Kervan Kitapçılık Basın Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Alkan İspirli, Serhan (2007). “Osmanlı Kadınının Şiiri”. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, vol.2/4. Sayı 6. s. 452.

Ceyhan, Âdem (2000). “Ahmed Muhtar Bey’in Şair Hanımlarımız İsimli Eseri”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Sayı 8. s. 341.

İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1969). Son Asır Türk Şairleri, C. II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, s. 962-966.

Kahraman, Âlim (2012). Abdülhak Mihrünnisa (Mad). Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23, İstanbul, s. 19-20.

Özaydın, Zuhal (1990). Tanzimat Devri Hekimi Hayrullah Efendi'nin Hayatı Ve Eserleri. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı.

Süleyman Nazif (1919). “Abdülhak Mihrünnisa Hanım”, Utarid, Nr. 3, 6 Kânunusani 1335R/12 Rebiyülahir 1337H/ 15 Ocak 1919, s. 35.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz I. İstanbul: Tefeyyüz Kitapevi. s. 136.

Ülgen, Feham. “Abdülhak Hâmid’in Ecdadı”, İnternet Adresi: https://core.ac.uk/download/pdf/38310490.pdf [erişim tarihi: 22.05.2019].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: UMMAHAN NERKİZ
Yayın Tarihi: 01.06.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÜTÛHÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mina Urgand. 01 Mayıs 1915 - ö. 15 Haziran 2000Doğum YeriGörüntüle
3BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Doğum YeriGörüntüle
4HÜSEYİN AĞAd. 1864 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
5MEHMET FEVZÎd. H.1280/M.1864 - ö. H.1345/M.1929Doğum YılıGörüntüle
6BEHCETd. 1864 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7EBDÜLEZİM ELESGER OĞLUd. 1873 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
8GUL YUNUS, Cahanbahışd. 1912 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
9Ertem, Sadrid. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Ölüm YılıGörüntüle
10Sunal, Leventd. 25 Ekim 1960 - ö. 2010MeslekGörüntüle
11Kerim Korcand. 31 Ocak 1918 - ö. 9 Kasım 1990MeslekGörüntüle
12Vedat Türkalid. 13 Mayıs 1919 - ö. 29 Ağustos 2016MeslekGörüntüle
13Nezihe, Muhittind. 1889 - ö. 10 Şubat 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Felek, Burhand. 11 Mayıs 1889 - ö. 4 Kasım 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tarhan, Abdülhak Hamitd. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Madde AdıGörüntüle
17Abdülhak Bilseld. 1923 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Hisar, Abdülhak Şinasid. 14 Mart 1887 - ö. 3 Mayıs 1963Madde AdıGörüntüle