ABDÜLHAK MİHRÜNNİSA

(d. 1864 / ö. 1943)
Şair, Yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul Bebek’te doğdu. Babası, Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından tarihçi Hayrullah Efendi, annesi Kazasker Ferit Efendi’nin köşkünde yetişen Çerkez asıllı cariye Münteha Nasip Hanım’dır. (Özaydın, 1990: 27; Ülgen, int.: 21) Mihrünnisa Hanım, Abdülhak Hamit Tarhan’ın kız kardeşidir. Atpazarı İnas Rüşdiyesi’nde okuduktan sonra Hoca Tahsin Efendi’den özel dersler almıştır. Mademoiselle de la Grange'dan Fransızca öğrenmiş, ancak bu dili istediği seviyede geliştirememiştir. Henüz yirmi yaşına varmadan Keçecizade Fuat Paşa’nın torunu Mustafa Hikmet Bey’le evlenmiş, bu evlilikten Ahmet Nazım isminde bir oğlu ve küçük yaşta vefat eden bir kızı dünyaya gelmiştir. (İnal, 1969: 964-968). Mihrünnisa Hanım, 1943 yılında vefat etmiştir.

İkdam, Servet-i Fünun, Hazine-i Evrak, Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası gibi dönemin süreli yayınlarında eserleri yayınlanmıştır. Süleyman Nazif, Mihrünnisa Hanım’ın çok az eserinin matbuat sayfalarında yer aldığını, neşredilmemiş bir hayli eserinin bulunduğunu ifade etmiştir. (Süleyman Nazif, 1919: 35) Divan şiiri geleneğinden ziyade yeni edebiyata yakın olan Mihrünnisa Hanım, “Ara Nesil” şair ve yazarları arasında değerlendirilmiştir. Ahmet Muhtar Bey, Şair Hanımlarımız isimli eserinde Mihrünnisa Hanım için “kalemindeki nezaket, fikrindeki revnak ve ciyadet şairelerimizin hiç birinde görülmemiştir denilebilir” ifadelerini kullanmıştır. (Ceyhan, 2000: 341)

Burhan Bozgeyik, Abdülhak Mihrünnisa Hanım’ın biyografisini hazırlamış, şiir ve mensur yazılarını derlemiştir. Ancak bu çalışma kitap halinde yayımlanmamıştır. (Kahraman, 2012: 20)

Kaynakça

Ahmet Rasim (1890). Matbuat Hatıralarından Muharrir, Şair, Edib, (Haz. Kazım Yetiş), İstanbul: Kervan Kitapçılık Basın Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Alkan İspirli, Serhan (2007). “Osmanlı Kadınının Şiiri”. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, vol.2/4. Sayı 6. s. 452.

Ceyhan, Âdem (2000). “Ahmed Muhtar Bey’in Şair Hanımlarımız İsimli Eseri”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Sayı 8. s. 341.

İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1969). Son Asır Türk Şairleri, C. II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, s. 962-966.

Kahraman, Âlim (2012). Abdülhak Mihrünnisa (Mad). Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23, İstanbul, s. 19-20.

Özaydın, Zuhal (1990). Tanzimat Devri Hekimi Hayrullah Efendi'nin Hayatı Ve Eserleri. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı.

Süleyman Nazif (1919). “Abdülhak Mihrünnisa Hanım”, Utarid, Nr. 3, 6 Kânunusani 1335R/12 Rebiyülahir 1337H/ 15 Ocak 1919, s. 35.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz I. İstanbul: Tefeyyüz Kitapevi. s. 136.

Ülgen, Feham. “Abdülhak Hâmid’in Ecdadı”, İnternet Adresi: https://core.ac.uk/download/pdf/38310490.pdf [erişim tarihi: 22.05.2019].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: UMMAHAN NERKİZ
Yayın Tarihi: 01.06.2019
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÜMNÎ, Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1695Doğum YeriGörüntüle
2Ümit Denizd. 1922 - ö. 14 Mayıs 1975Doğum YeriGörüntüle
3TÂC-ZÂDE, Mehmed Çelebi b. Tâceddin Buhârîd. ? - ö. 1587Doğum YeriGörüntüle
4PESENDİ, M. Mardiros Kımpetyand. 1864 - ö. 1926Doğum YılıGörüntüle
5ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6Ebubekir Hazım Tepeyrand. 1864 - ö. 5 Haziran 1947Doğum YılıGörüntüle
7Kenan Hulusi Korayd. 1906 - ö. 23 Mayıs 1943Ölüm YılıGörüntüle
8CAHANBAHIŞ, Gul Yunusd. 1912 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
9İBRAHİM KUŞÇULUd. 1895 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
10Sümeyra İkizd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Bilgesu Erenusd. 13 Ağustos 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Sıvacıd. 10 Nisan 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Haşim (Yenişehirli)d. 1860 - ö. 25 Kasım 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Prenses Kadriye Hüseyind. 10 Ocak 1888 - ö. 1955Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÜLHAK, Abdülhak Molla Efendid. 1786 - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
17Abdülhak Şinasi Hisard. 14 Mart 1887 - ö. 3 Mayıs 1963Madde AdıGörüntüle
18RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Madde AdıGörüntüle