Çulha, Ahmet Tayyar

?
(d. 1887 / ö. 04 Nisan 1971)
Oyun Yazarı, Yazar, Milletvekili, Eğitimci, Müftü
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bolu'da doğdu. İmaret Okulunu 1897’de tamamladıktan sonra, 1904’te İstanbul'a gitti. Burada İstanbul Müftüsü Mehmet Fehmi ve Sivaslı Hüseyin Efendilerin derslerine devam etti ve icazet aldı. İstanbul Darülfünunu Ulum-ı Diniye-i Âliye Şubesinden mezun oldu, Süleymaniye Medresesinden ihtisas beratı aldı. Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü ile sürekli temas halindeydi.

Bolu Yıldırım Beyazıd Medresesinde eğitimci, Bolu Sultanisinde Arapça öğretmenliği, Darü'l Hilafetü'l-Âliye'nin Bolu Şubesinde müdürlük yaptı. Bolu Müftüsü iken, 1919’da seçilerek Meclis-i Mebusan’da Bolu Milletvekilliği yaptı. Meclis kapanınca Bolu'ya döndü ve Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı yaptı, Bolu isyanı sırasında asilere öğütte bulundu. 1969 yılında emekli oldu. 4 Nisan 1971 tarihinde Bolu’da vefat etti.

Ahmet Tayyar Çulha'nın çeşitli günlük gazete ve dergilerde yazı ve makaleleri yayınlandı. Kur'an, ahlak, iman konularında yayınladığı dinî eserlerinin yanında bir de Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan Fâtih (1953) adlı tiyatro oyunu bulunmaktadır.

Kaynakça

Dinçtürk, Cahit (2002). “Ahmet Tayyar Çulha kimdir?”. Bolu’da Yeni Hayat Dergisi, Sayı: 92 (Aralık)

Konukçu, Enver (1978).” Bolu Bölgesine Ait Milli Mücadele Kronolojisi”.Erzurum AtatürkDevrimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı: I (Temmuz)

Öztürk, K. (1995).Türk Parlamento Tarihi: JEMM. II. Dönem (1923-1927). Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı 2.Cilt,736 s.

Konukçu, Enver. “Meclis-i Meb’usan-ı Osmani'de Bolu Mutasarrıflığı Milletvekilleri” s.15 - http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/26157 [Erişim tarihi: 10.04.2019]

http://www.biyografya.com/biyografi/1193[Erişim tarihi: 10.04.2019]

http://www.wikiwand.com/tr/Meclisi_Mebusan_6.d%C3%B6nem_mebuslar%C4%B1_listesi

[Erişim tarihi: 10.04.2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALI AKSAKAL
Yayın Tarihi: 19.04.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Fikarât-ı HikemiyyeHükümet Mtb. / Bolu1912 R.1330)Araştırma
İmam Hatip Kitabı ve Din BilgileriSinan / İstanbul1944Araştırma
Tanrı YolcusuBolu İl Mtb.. / Bolu1948Araştırma
Emr-i Hak (Hak Emri)İl Mtb. / Bolu1949Araştırma
FatihÖzyürek / İstanbul1953Tiyatro

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÜRRÎ, Mehmed Efendid. 17.yy - ö. 1687Doğum YeriGörüntüle
2NİMETÎ, Ahmed Nimetî Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
3FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF ERENd. 1887-1888? - ö. 08.05.1967Doğum YılıGörüntüle
5Alimcan İbrahimovd. 12 Mart 1887 - ö. 21 Ocak 1938Doğum YılıGörüntüle
6SENEM (ŞAMAHILI), Memmedova Senem Hacıkızıd. 1887 - ö. 1978Doğum YılıGörüntüle
7NALBANT İSHAK/İSHAK KEMALÎ, İshak Kemali Nalbantd. H.1330/M.1912 - ö. 01.04.1971Ölüm YılıGörüntüle
8Cahit Irgatd. 21 Mart 1916 - ö. 5 Haziran 1971Ölüm YılıGörüntüle
9KEMALÎ, İshak Kemalid. 1916 - ö. 01.04.1971Ölüm YılıGörüntüle
10MİRZA FETHALİ ÂHUNDZÂDEd. 1812 - ö. 10 Mart 1878MeslekGörüntüle
11Cengis T. Asiltürkd. 10 Ekim 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Şapolyo, Enver Behnand. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İbnürrefik Ahmet Nurid. 03 Mart 1867 - ö. 06 Mart1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Akyüz, Ali Kâmid. 1873 - ö. 11 Mart 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMET ERTEMd. 1895 - ö. 1947Madde AdıGörüntüle
17Orhan Hançerlioğlud. 19 Ağustos 1916 - ö. 9 Temmuz 1991Madde AdıGörüntüle
18Seyhan Erözçelikd. 13 Mart 1962 - ö. 24 Ağustos 2011Madde AdıGörüntüle