GERMÎ BEY

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı İbrâhim’dir. Bağdatlı olup Karakoyunlulara mensuptur. Bağdat Beylerbeyi Elvanoğlu Ali Paşa’nın akrabasıdır. Ali Paşa ile yoldaşlık etmiş ve sancak beyliğine kadar yükselmiştir. Tasavvufa karşı ilgi duymuştur. Bağdatlı Ahdî’nin bildirdiğine göre üç dilde şiir yazabilmekte ve özellikle hezel ve hicivde yeteneği olan bir şairdir.

 

 

 

 

Kaynakça

İpekten, Halûk (vd.) (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SOLMAZ
Yayın Tarihi: 03.12.2013
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ol çeşm-i âhuvâne nigâh öldürür beni

Ol zülf-i tâb-dârı siyâh öldürür beni

Geçdükde ben gedâya pey-â-pey nigâh ider

Her nâ-maĥal gedâya nigâh öldürür beni

xx

Nîce bir mâyil ola müdde'i ol mâh saña

Çarħdur böyle döner gâh baña vü gâh saña

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay. 187.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED, Molla Ahmed Zarîf Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DÂVUD PAŞA, Bağdatlıd. ? - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
3MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4BEHİŞTÎ/BİHİŞTÎ, Ahmed Sinân Çelebid. 1450 ? - ö. 1511-12, 1520 ?MeslekGörüntüle
5MİHAL-ZÂDE, Mehmed Beyd. ? - ö. 1543MeslekGörüntüle
6ŞÂMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
7KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebid. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8FİKRÎ, Bülbül-zâde İzzeddin Fikrî Efendid. ? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9SEYYİD SEYFÎ / Seyyid Nizamoğlu, Şeyh Seyyid Seyfullah Kasım b. Şeyh Seyyid Nizameddin Efendid. ? - ö. 1601Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10SA'ÎD, Fethî-zâde Sa'dullâh Sa'îd Efendid. 1759 - ö. 1831Madde AdıGörüntüle
11MA’NEVÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712Madde AdıGörüntüle