İKBÂL BACI

(d. 1276/1277/1860 - ö. 1330/1331/1912)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İkbâl Bacı, 1860 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eşi Tevif Bey saray mızıkası mensuplarındandır. Çamlıcalı Nuri Baba’dan el almıştır. (Cunbur 2011:247; Ay 1934:44; Tamsöz 1994:1402’den alıntılayan Turan ve Saluk 2014: 311). 1912 yılında vefat etmiştir. Nefesleriyle meşhurdur.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkad- Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Özmen, İsmail (1998). Alevi- Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. 4. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Turan, Fatma Ahsen, Gökben Reyhan Saluk, Özlem Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ed. Nezahat Özcan. Ankara: Gazi Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FATMA AHSEN TURAN
Yayın Tarihi: 10.02.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Çevir yüzün semâya

Otur her dem duâya

Niyâz eyle Hüdâ’ya

Derdine dermân gelsin

Eski defterlerin dür

Masivâyı dilden sür

Durma ey cân Hakk’ı gör

Zatına irfân gelsin

Varlığı hâk edelim

Benliği çâk edelim

Gönlümüz pâk edelim

Cânlara cânan gelsin

Bakma yalan dünyâya

Düşme kuru sevdâya

Yalvar Nuri Baba’ya

Lutf ile ihsân gelsin

Terk eyle cümle varı

Koma elden ikrârı

Sakın etme inkârı

Kalbine imân gelsin

Nuri Baba şâhımız

Açıktır dergâhımız

Hoş eyle mihmânımız

Yanımıza cân gelsin

Yolumuz Hakk’a gider

Her işler bunda biter

Nurî Babam lutf eder

Saki dem aman gelsin

İkbâl sen aç gözünü

Pak et kendi özünü

Şâha döndür yüzün

Her işin âsan gelsin

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkad- Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay. 248

Özmen, İsmail (1998). Alevi- Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. 4. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 365.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Merhabâzade Ahmed Efendid. ? - ö. 1666Doğum YeriGörüntüle
2ALİ SALAHATTİNd. 1878 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendid. ? - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
4TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5BEKİR, Bekir Akkuşd. 1860-1861 - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
6BİÇARE ABİDİNd. 1860 - ö. 1936Doğum YılıGörüntüle
7YÛSUF, Yûsuf Seryâmî, Abduşüküroğlud. 1840 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8SITKÎ, Memişd. 1820 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9AHKAR, İsmâil Zühdî Beyd. ? - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10ÂKİF, Mîralem Mehmed Bey-zâde Enderunlu Mehmed Âkif Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11VİSÂLÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543MeslekGörüntüle
13BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIRRI SEYMANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZENCÎRÎ, Zencîrî-i Cân-bâzd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÛZÎ, Mustafa Sûzî Efendid. ? - ö. 1757-58Madde AdıGörüntüle
18HAZRET, Muhammedin Ziyauddind. 1855/1858? - ö. 1924Madde AdıGörüntüle