İKBÂL BACI

(d. 1860/1276/1277 - ö. 1912/1330/1331)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İkbâl Bacı, 1860 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eşi Tevif Bey saray mızıkası mensuplarındandır. Çamlıcalı Nuri Baba’dan el almıştır. (Cunbur 2011:247; Ay 1934:44; Tamsöz 1994:1402’den alıntılayan Turan-Saluk 2014:311). 1912 yılında vefat etmiştir. Nefesleriyle meşhurdur.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkad- Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Özmen, İsmail (1998). Alevi- Bektaşi Şiirleri Antolojisi. Cilt 4. Ankara; Kültür Bakanlığı Yay.

Turan, Fatma Ahsen, Gökben Reyhan Saluk, Özlem Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Editör: Nezahat Özcan. Ankara: Gazi Kitapevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FATMA AHSEN TURAN
Yayın Tarihi: 10.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Çevir yüzün semâya

Otur her dem duâya

Niyâz eyle Hüdâ’ya

Derdine dermân gelsin

Eski defterlerin dür

Masivâyı dilden sür

Durma ey cân Hakk’ı gör

Zatına irfân gelsin

Varlığı hâk edelim

Benliği çâk edelim

Gönlümüz pâk edelim

Cânlara cânan gelsin

Bakma yalan dünyâya

Düşme kuru sevdâya

Yalvar Nuri Baba’ya

Lutf ile ihsân gelsin

Terk eyle cümle varı

Koma elden ikrârı

Sakın etme inkârı

Kalbine imân gelsin

Nuri Baba şâhımız

Açıktır dergâhımız

Hoş eyle mihmânımız

Yanımıza cân gelsin

Yolumuz Hakk’a gider

Her işler bunda biter

Nurî Babam lutf eder

Saki dem aman gelsin

İkbâl sen aç gözünü

Pak et kendi özünü

Şâha döndür yüzün

Her işin âsan gelsin

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkad- Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay. 248

Özmen, İsmail (1998). Alevi- Bektaşi Şiirleri Antolojisi. Cilt 4. Ankara; Kültür Bakanlığı Yay. 365.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hüseyin, Kazım Kadrid. 1870 - ö. 17 Ocak 1934Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendid. 1832-33 - ö. 1850 ds.Doğum YeriGörüntüle
3Tarık Özcand. 10 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HIFZÎ, Hafız Mehmetd. 1860 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFAd. 1860 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6SÜLEYMAN DEDEd. 1860 - ö. 1932-33Doğum YılıGörüntüle
7RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendid. 1837 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Ölüm YılıGörüntüle
10SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54MeslekGörüntüle
11İZZET, Bey Halifed. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MERÂMÎd. ? - ö. III. Murad dönemi (sal. 1574-1595) sonlarıMeslekGörüntüle
13MÜNİRE BACId. 1852 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TURÂBÎ, Yanbolulu Alid. 1786 - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASİB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAB’Î, Sipahîzâde Ali Efendid. ? - ö. 1789’dan önceMadde AdıGörüntüle
17NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
18MÜCÎBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle