NÂMÎ, Molla Abdullah Efendi

(d. 1166/1753 - ö. 1241/1826)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Nâmî mahlasını kullandı. Erbil'de doğdu ve oraya yerleşti. Müşkil-zâde denmekle tanındı. Feraiz öğrenmeye çalışarak vaktini geçirdi. Mülazım oldu. Erbil kadılığı yaptı. Dâvud Paşa'ya pek çok kaside ve güzel bir Iydiyye sundu. Hatîbî, şairin Iydiyye'sinden beyitler nakletti. Bir kasidesinin maktaında Câlud kelimesiyle Erbili Hacı Kasım Ağa'yı ima etmesi üzerine araları bozuldu. Hatta Hacı Kasım Ağa hakkında bir Hiciv-name kaleme aldı. Dâvud Paşa'nın yanından ayrılmazdı. 1241/1826 senesinde 73 yaşındayken vefat etti (Akkuş 2008).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside'den

Elâ yâ maden-i cûd u kerem îdin saîd olsun

Degil her ilde bir her lahzada bir kutlu îd olsun

Meh-i Zilhicce tâ devrân ider ey kıble-i âlem

Binâsı Kabe-i ikbâlinin dâim sedîd olsun

İnanmam hûd-ı taşt-ı dîdesinde âb-ı kevser

Olursa câme-şûyum câme-i bahtım sefîd olsun

...

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 324.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1753-54 - ö. 1798Doğum YılıGörüntüle
2HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Ölüm YılıGörüntüle
3MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Ölüm YılıGörüntüle
4BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Ölüm YılıGörüntüle
5ÂLİM, Çıracı-zâde Âlim Efendid. ? - ö. 1746 yılı başlarıMeslekGörüntüle
6ABDULLAH, Kızılca Hayreddinoğlu Abdullah Efendid. 1552 - ö. 14 Ocak 1617MeslekGörüntüle
7KADRÎ, Receb Efendid. ? - ö. 1683MeslekGörüntüle
8SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂLİM, Emîr Âlim Çelebid. ? - ö. 1395-96Madde AdıGörüntüle
12MÂİLÎ, Mustafa Ağad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
13HAMÎD, Neylî-zâde Mehmed Hamîd Efendid. ? - ö. 1767 sonlarıMadde AdıGörüntüle