SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâde

(d. 1857/1274 - ö. 1900/1318)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1274/1857 yılında İstanbul'da doğdu. Meşhur Cevdet Paşa'nın oğludur. Öğrenim gördükten sonra birçok gazete ve dergide yazıları yayımlandı. Edebiyat ve riyaziye ilimlerinde geniş bilgi sahibi idi. Mantık, matematik ve aruzla ilgili çalışmalar yaptı, telif ve tercüme eserler meydana getirdi. 1318/1900 yılında genç denecek bir yaşta İstanbul'da vefat etti ve babasının yanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Arûz-ı Osmânî Risâlesi: Aruzla ilgili çalışmalarının ürünü olan bir eserdir. 54 sayfa olarak 1314 yılında İstanbul'da basılmıştır.

2. Hesâb-ı Tefâzulî ve Tamâmî: Fransız matematikçilerinden Sone'den çeviridir. Yazma hâlindedir. Müellif hattıyla olan nüshası Bursalı Mehmed Tâhir tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne hediye edilmiştir (1333: 248).

3. Kavâ'idü't-Tahavvülât Fî Harekâti'z-Zerrât: Matematiğe ait önemli bir eserdir. Yazma hâlindedir.

4. Lisânü'l-Mîzân: Bu eser 1306 yılında 128 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Mantıkla ilgili önemli bir eserdir.

5. Mîzânü'l-Ukûl Fi'l-Mantık ve'l-Usûl: Mantıkla ilgili olan bu eser de 1303 senesinde 293 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA\'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa\'îd Bey, Lastik Sa\'îdd. 1848 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
2Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SA\'ÎD, Mehmed Sa\'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
4EDÎB, Kazancı-zâde Emînd. 1857 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
5Ali Emirid. 1857 - ö. 23 Ocak 1924Doğum YılıGörüntüle
6HAKKÎ, İsmail Hakkı Beyd. 1857-58 - ö. 16 Ocak 1918Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8FERYADÎ, Ferhatd. 1795 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9VÂFÎd. ? - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10Kubat, Muharremd. 9 Ocak 1933 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Tanık, İbrahim Aşkîd. 1873 - ö. 25 Ocak 1977MeslekGörüntüle
12Gökşen, Enver Nacid. 1916 - ö. 14 Ocak 1986MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, Ahmed Muhtar Hamdîd. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CELÂLÎ, Celâleddîn Çelebid. ? - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEVKÎ, Çömez-zâde Mehmed Şevkî Efendid. ? - ö. 1688-89Madde AdıGörüntüle
17Nusret, Çankal-zâde Hoca Ebubekir Nusret Efendid. ? - ö. 1794Madde AdıGörüntüle
18ESİRÎ, Mehmetd. 1843 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle