SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâde

(d. 1857/1274 - ö. 1900/1318)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1274/1857 yılında İstanbul'da doğdu. Meşhur Cevdet Paşa'nın oğludur. Öğrenim gördükten sonra birçok gazete ve dergide yazıları yayımlandı. Edebiyat ve riyaziye ilimlerinde geniş bilgi sahibi idi. Mantık, matematik ve aruzla ilgili çalışmalar yaptı, telif ve tercüme eserler meydana getirdi. 1318/1900 yılında genç denecek bir yaşta İstanbul'da vefat etti ve babasının yanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Arûz-ı Osmânî Risâlesi: Aruzla ilgili çalışmalarının ürünü olan bir eserdir. 54 sayfa olarak 1314 yılında İstanbul'da basılmıştır.

2. Hesâb-ı Tefâzulî ve Tamâmî: Fransız matematikçilerinden Sone'den çeviridir. Yazma hâlindedir. Müellif hattıyla olan nüshası Bursalı Mehmed Tâhir tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne hediye edilmiştir (1333: 248).

3. Kavâ'idü't-Tahavvülât Fî Harekâti'z-Zerrât: Matematiğe ait önemli bir eserdir. Yazma hâlindedir.

4. Lisânü'l-Mîzân: Bu eser 1306 yılında 128 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Mantıkla ilgili önemli bir eserdir.

5. Mîzânü'l-Ukûl Fi'l-Mantık ve'l-Usûl: Mantıkla ilgili olan bu eser de 1303 senesinde 293 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
2FÂ\'İZ / SAFHÎ, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Mayıs 1794Doğum YeriGörüntüle
3Aslı Öngörend. 01 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RİF’AT, Ahmed Rif’at, Çorumlud. 1857 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6HALİL, Silsüpüroğlu Halil Beyd. 1857/1858? - ö. 1949Doğum YılıGörüntüle
7FEVZÎ, Mehmedd. 1826 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ’İK, Sâlih Fâ\'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9RUHÎ, Ruhî Bey Babad. ? - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10Nimet Leylâ Uzcand. 1925 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Tevfik Nevzat Çağdaşd. 1885 - ö. 1969MeslekGörüntüle
12Ayşe Serhat Kesteld. 1922 - ö. 23 Temmuz 2012MeslekGörüntüle
13HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAKBÛLE LEM\'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SIDKÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Fahri Alid. 1948 - ö. 23 Ağustos 2016Madde AdıGörüntüle
18FEHMÎ, Fehmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle