VÂCİD

(d. 1825/1241 - ö. 1882/1300)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed'dir. 1241/1825’te İstanbul'da doğdu (Çiftçi yty: 431). Nail Tuman, bu tarihi 1240/1824 gösterir (Mehmet Süreyya 1308-15/1890-97: 470,597; Kurnaz 2001: 1134, 4521). Bilanlı Mustafâ Paşa'nın silahtarı Hacı Mehmed Efendi'nin oğludur. Fatîn Tezkiresi yayınında “Yılanlı” şeklinde yazılması yanlıştır (Çiftçi yty: 431; Mehmet Süreyya 1308-15/1890-97: 470, 597). 1254/1837-38’de Divan-ı hümayun kalemi öğrencileri ve 1255/1839 mekteb-i maarif-i adliye mülâzımları sınıfına katıldı. 1264/ 1847-48’de hocalık rütbesini elde etti. Mümeyyiz ve tahrirat müdürü oldu. Recep 1300/1882’de Limni’de vefat etti (Kurnaz 2001: 1134, 4521; Çiftçi yty: 431). Mehmet Süreyya 1300/1882 yılından sonra vefat ettiğini söylerken daha ileri bir tarihe işaret eder (Mehmet Süreyya 1308-15/1890-97: 470, 597).

Tarihleri ve bir miktar şiiri vardır. Ayrıca Fatîn Tezkiresi'nin bitirilişine tarih düşürdü (Çiftçi yty: 431).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (yty.). Fatin DavudTezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf.

İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 25.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dâl etdi beni kaşı kemânım dimiş oldum

Nâl etdi teni mûy-miyânım dimiş oldum

Tar etdi benim başıma dünyâyı o demde

Cevr etme bana hokka-dehânım dimiş oldum

Meclisde boyun egdi sükût eyledi dilber

Bir kerre salın serv-i revânım dimiş oldum

Kasd eylemege hâzır imiş cânıma hayfâ

Sevdim seni ey rûh-ı revânım dimiş oldum

Yârın bana Vâcid bilirim cevri nedendir

Afv et suçumu gayrı a cânım dimiş oldum

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 1134/ 4521.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜMÎDÎ, Ahmetd. ? - ö. 1571Doğum YeriGörüntüle
2REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
3Unat, Faik Reşatd. 3 Nisan 1899 - ö. 8 Nisan 1964Doğum YeriGörüntüle
4SÜKÛTÎ, Murtazâ Babad. 1825 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
5FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ, Çorumlu Mehmed Rüşdîd. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂLÎ, Kerküklü Şeyh Mehmed Alî Nûr, Mûr Alîd. 1805 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/83Ölüm YılıGörüntüle
9ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10HÂKÎ, Hâkî el-Üsküdârî, Mustafad. ? - ö. 1632-33’ten sonraMeslekGörüntüle
11RÂZÎ, Paydarzâde/Haydarzâde Mehmed Râzî Efendid. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
12MUHYÎ, Fenârîzâde Muhyiddîn Çelebîd. ? - ö. 1548MeslekGörüntüle
13RAHMÎ, Gebeli-zâded. ? - ö. 19. yüzyılAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂFÎ, Mustafâd. 1862 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAKKI, Niğdelid. 1874 - ö. 1920?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Dülbendzâde/Tülbendcizâde, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İBN-İ İSA, İlyas Saruhanîd. 1496-1497 - ö. 1553-1554Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ, Hâfız Ahmed Paşa (Damad-ı Şehriyârî)d. ? - ö. Kasım/Aralık 1735Madde AdıGörüntüle