VÂCİD

(d. 1241/1825 - ö. 1300/1882)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed'dir. 1241/1825’te İstanbul'da doğdu (Çiftçi yty: 431). Nail Tuman, bu tarihi 1240/1824 gösterir (Kurnaz vd. 2001: 1134). Bilanlı Mustafâ Paşa'nın silahtarı Hacı Mehmed Efendi'nin oğludur. Fatîn Tezkiresi yayınında “Yılanlı” şeklinde yazılması yanlıştır (Çiftçi yty: 431; Mehmet Süreyya 1308-15/1890-97: 470, 597). 1254/1837-38’de Divan-ı hümayun kalemi öğrencileri ve 1255/1839 mekteb-i maarif-i adliye mülâzımları sınıfına katıldı. 1264/ 1847-48’de hocalık rütbesini elde etti. Mümeyyiz ve tahrirat müdürü oldu. Recep 1300/1882’de Limni’de vefat etti (Kurnaz vd. 2001: 1134, 4521; Çiftçi yty: 431). Mehmet Süreyya 1300/1882 yılından sonra vefat ettiğini belirtirken daha ileri bir tarihe işaret eder (Mehmet Süreyya 1308-15/1890-97: 470, 597).

Tarihleri ve bir miktar şiiri vardır. Ayrıca Fatîn Tezkiresi'nin bitirilişine tarih düşürdü (Çiftçi yty: 431).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatin DavudTezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf.

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 25.12.2013
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dâl etdi beni kaşı kemânım dimiş oldum

Nâl etdi teni mûy-miyânım dimiş oldum

Tar etdi benim başıma dünyâyı o demde

Cevr etme bana hokka-dehânım dimiş oldum

Meclisde boyun egdi sükût eyledi dilber

Bir kerre salın serv-i revânım dimiş oldum

Kasd eylemege hâzır imiş cânıma hayfâ

Sevdim seni ey rûh-ı revânım dimiş oldum

Yârın bana Vâcid bilirim cevri nedendir

Afv et suçumu gayrı a cânım dimiş oldum

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1134.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂİK, Ömer Fâik Efendid. ? - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
2Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Doğum YeriGörüntüle
3Panayot Abacıd. 23 Aralık 1922 - ö. 27 Temmuz 2015Doğum YeriGörüntüle
4RÜŞDÎ, Çorumlu Mehmed Rüşdîd. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, Mektûbî-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1825 - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
6HAMDÎ, Mustafâ Hamdî Efendid. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ERBÂBİ, Hüseyin Farkî Efendid. 1805 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8HURŞÎD PAŞAd. 1813 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9ABDULLAH SERMEST TAZEBAY, Kilislid. 1819 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10NÂKID, İbrahim Efendid. d. ? - ö. ö. 1715MeslekGörüntüle
11HANÎF, İbrahim Hanîf Beyd. ? - ö. Aralık 1775MeslekGörüntüle
12FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendid. ? - ö. 1694-96MeslekGörüntüle
13KÂSID, Molla Abdullahd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FATMA NERÎME HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GURBÎ, Ahmedd. 1698-99 - ö. 1769-70 ?Madde AdıGörüntüle
17MECDÎ, Bolulud. ? - ö. 19. yyMadde AdıGörüntüle
18SA'ÎD, Mûsâcalı-zâde Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 1902Madde AdıGörüntüle