YAHYA EFENDİ, Tekirdağlı

(d. 1794/1210 - ö. 1855/1270)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkında bilgi bulunmayan Yahya Efendi’nin varlığı A. Hilmi Yücebaş’ın Tekirdağlı Şairler adlı kitabından tespit edilebilmektedir. 1210 Hicri yılında Tekirdağ’da doğan Yahya Efendi, memleket eşrafından olup urefa meclislerinde bulunmuş, tasavvuf ve edebiyatla meşgul olmuştur. Yahya Efendi H. 1270 yılında Tekirdağ’da ölmüştür (Oy 1995: 359).

Hikmet Çevik’in bir mescitten söz ederken: “Yahya Bey Mescidi: Kız Enstitüsü’nün altında aynı adla anılan bayırda idi.” der. Bu şair ile aynı adla anılan bu mescit arasında bir ilgi olup olmadığı noktası ayrıca araştırılabilir. Bu da zamana ve belgelere bağlıdır (Oy 1995: 359).

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014

Eserlerinden Örnekler

  •  

Dostu şetm-i kabîh eyle ki mahzun edesin

Sonra izhâr-ı muhabbetle anı sanma gider

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 359.

İstemek beş kimseden beş nesne olmaz revâ

Biri müfsidden nasihat, bir müflisden atâ

Birisi nâkıs olan kişiden ihsân istemek

Hürmeti câhilden ummak dahi avretden vefâ

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 359.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİCABî / FEHMÎd. ? - ö. 1725-26Doğum YeriGörüntüle
2PEYREVÎ, Mustafa Peyrevî Çelebid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
3FERDÎ, Rasimd. 1854 - ö. 1907?-1909?Doğum YeriGörüntüle
4ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5VÂZEH/VÂZIH, Mirza Şefid. 1794 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
7FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalıd. 1792-93 - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
10DÜRRÎ, Alid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FATMA KAMİLE HANIMd. 1839 - ö. 1921Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÜNİR BABAd. ? - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821Madde AdıGörüntüle
14BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Madde AdıGörüntüle
15BELÎĞ, Örekezâde Mustafa Belîğ Efendid. 1675-76 - ö. 12 Ocak 1706Madde AdıGörüntüle