Abdürrahim Zapsu

Rahmî
(d. 1890 / ö. 1958)
Yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Van’ın Başkale ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Başkale’de, ortaöğrenimi ise Van’ın Dârülmuallimîn Mektebi'nde tamamladı. Özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi. II. Meşrutiyet’ten önce İstanbul’a geldi. Burada çeşitli Kürt derneklerinde yer aldı. Türkçe ve Kürtçe yayımlanan Jin dergisinde yazılar yazdı. Kürt Talebe Hevi (Ümit) Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. I. Dünya Savaşı’nda Doğu cephesinde savaştı. Ruslara esir düştü ve esir kampına gönderildi. Burada Rusça ve Almanca öğrendi. Kamptan kaçıp Bakü’ye geldi. Bakü’de, kampta yazdığı şiirleri neşretti. Bolşevik ihtilâlinden sonra İstanbul’a döndü. Darülfünun İlâhiyat Fakültesi’nde okudu. Memur olarak çalışmaya başladı. Öte yandan çocuklara ve gençlere dini bilgiler verdi. 1947 yılında Ehl-i Sünnet dergisini neşretti. 1949 yılında Necip Fazıl öncülüğünde kurulan Büyük Doğu Cemiyeti’nin kurucu üyesi oldu. Cemiyetin genel sekreterliğini üstlendi. Dicle Talebe Yurdu’nun yöneticiliğini de yaptı. 1953 yılında hacca gitti. Hac dönüşünde, izlenimlerini Ehl-i Sünnet dergisinde yayımladı. Hidayet Hanım'la evlendi. Üç çocuğu oldu. 1958 yılında öldü.

“Rahmî” mahlasıyla şiirler yazdı. Çoğunu aruzla yazdığı bu şiirlerini Ehl-i Sünnet dergisinde yayımladı. 4 Temmuz 1947’de ilk sayısı çıkan ve “Dinî, Ahlâkî ve İlmî Haftalık Gazete” üst başlığıyla yayımlanan bu dergiyi yirmi altı sayı sürdürdü. Kitap ve risalelerinin büyük bir kısmı, çocuklara, gençlere ve halka dinî bilgiler vermek üzerinedir. İslam Tarihi üzerine yazdığı üç ciltlik kitapla, Hz. Muhammed dönemini anlattı. Bu dönemde yaşananları din felsefesi, ahlak felsefesi, tarih felsefesi, sosyoloji açısından değerlendirdi.

Kaynakça

Mustafa Uzun, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.44, İstanbul, 2013, s. 127-128.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ÖMER NAYIR
Yayın Tarihi: 31.12.2018
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Garip Çocuklara Ahlâk Aşısı- / Bakü1918Diğer
Bir Esir Çocuğun Hatırası- / Bakü1918Diğer
Şâfiî İlmihali- / İstanbul1334Diğer
Lisanda Nezâket MeselesiDereli Basımevi / Manisa1939Diğer
Metin’in Din SorgularıDereli Basımevi / Manisa1939Diğer
Hâle’nin Din SorgularıAydınlık Basımevi / İstanbul1941Diğer
Ömer Hayyam’a HücumlarBürhaneddin Matbaası / İstanbul1942Diğer
Pertev’in Din SorgularıAydınlık Basımevi / İstanbul1942Diğer
Beş Vakit NamazAydınlık Basımevi / İstanbul1946Diğer
Abdest ve GusülAydınlık Basımevi / İstanbul1946Diğer
Din ve KinAydınlık / İstanbul1947Diğer
Düşünüyorum ve SoruyorumAydınlık Basımevi / İstanbul1947Diğer
İman KitabıEhl-i Sünnet Yayınları / İstanbul1948Diğer
Enbiyâ TarihiSeyhan Basımevi / İstanbul1948Diğer
Temizlik ve AhkâmıDuygu Basımevi / İstanbul1949Diğer
Namaz ve Ahkâmı- / İstanbul1949Diğer
Ramazan Hediyesi Oruç ve AhkâmıSeyhan Matbaası / İstanbul1949Diğer
Cenaze ve AhkâmıNur Basımevi / İstanbul1949Diğer
Helâl ve HaramNur Basımevi / İstanbul1951Diğer
İmam ve Hatip MektepleriM.Sıralar Matbaası / İstanbul1952Diğer
Zekât ve AhkâmıSıralar Basımevi / İstanbul1954Diğer
İlimden ve Edepten Mahrum Bir Papaza İlim ve Edep Dahilinde Bir CevapM. Sıralar Matbaası / İstanbul1954Diğer
Büyük İslâm Tarihi (I-II)M. Sıralar Matbaası / İstanbul1955-1957Araştırma
İslâm Yavrusunun KitabıM. Sıralar Matbaası / İstanbul1956Diğer
Mütefekkirlere Kur’ân-ı Kerim Tefsir Hülâsası- / --Diğer
Ben Neyim?- / --Diğer
Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid’at İlmî Bir Münâkaşa- / --Diğer
Oğluma Bir Tavsiye- / --Diğer
İmam Bûsırî’nin Aşkı- / --Diğer
Peygamberimizi Tanıyalım- / --Diğer
Ahlâk ve Felsefe- / --Diğer
Aile Tarihim ve Heyecanlı Sergüzeştler- / --Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TELLİOĞLU/CİHANÎ, Mehmet Emin Tellioğlud. 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÇAĞLARÎ/AKÇAY, Mehmet Akçayd. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Turgay Nard. 4 Aralık 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Sıtkı Akozand. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Doğum YılıGörüntüle
5Hasan Basri Lostard. 1890 - ö. 25 Ekim 1946Doğum YılıGörüntüle
6ELİ GENCELİd. 1890 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nurettin Artamd. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Ölüm YılıGörüntüle
8Nezihe Muhittind. 1889 - ö. 10 Şubat 1958Ölüm YılıGörüntüle
9Şerif Çavdaroğlud. 11 Aralık 1873 - ö. 3 Eylül 1958Ölüm YılıGörüntüle
10Melek Paşalıd. 10 Kasım 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ömer Faruk Dönmezd. 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Özdemir İnced. 01 Eylül 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İsmail Safa Semenderoğlud. 1896 - ö. 03 Nisan 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sadullah Paşad. 1838 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yakup Kadri Karaosmanoğlud. 27 Mart 1889 - ö. 13 Aralık 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RAHMİ, Rahmi Polatd. 03.02.1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RAHMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle