ZÜNNÛN, Zünnûn Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mevlevî dedesidir. Şam’da doğdu. Burada Arap, Acem ve Türk şairleri ile tanıştı. Daha sonra Konya Mevlevîhânesi’ne geldi ve Mevlevî âyinlerinde hanendelik yaptı. Musikîde ustaydı. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrâr Dede, Tezkire-i Şu’ârâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 04.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Vâdî-i ışk içinde bî-ser ü pâ

Bende-i hâk-i pây-i Mevlânâ

Zülf-i hûbânla olan meftûn

Mest ü mecnûn Mevlevî Zünnûn

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 288.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZUHÛRÎ, Pîrî-zâde Zuhûrî Mustafa Çelebid. ? - ö. III. Murad dönemi (1574-1595)Doğum YeriGörüntüle
2ANKÂ, Emîr Süleymand. ? - ö. 1810Doğum YeriGörüntüle
3Müştak Erenusd. 13 Eylül 1915 - ö. 4 Kasım 2002Doğum YeriGörüntüle
4SÜYÛFÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5GAYÛRÎ, Hayreddin Çelebid. ? - ö. 1620-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6ABDÜLKERİM BİN MEHMEDd. ? - ö. 14 Şubat 1574Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendid. ? - ö. 1732Madde AdıGörüntüle
8NÂFİZ, Lâzikîzâde Feyzullâhd. ? - ö. 1767Madde AdıGörüntüle
9KADRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle