SIRRÎ

(d. ?/1870 - ö. ?/6 Şubat 1936)
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sadeddîn Sırrî Efendi (d.1870-6 Şubat 1936)   Üsküp’te doğdu.  Babası  Üsküp Rifâî Âsitânesi’nin üçüncü postnişini Muhammed Bâkır Efendi’dir (d.1840-ö.1896). Çocukluk ve gençlik yılları babasının terbiyesi altında geçen Sa’deddîn Sırrî Efendi ilk dinî, tasavvufî ve edebî eğitimini de babasından aldı. Babasının vefatından sonra 1898 yılında Manastır Rifai dergahı şeyhi olan amcası  Şeyh Bedreddîn Efendi’den hilafet aldı ve Üsküp Rifâî Âsitânesi’nin dördüncü postnişini oldu.    Sa’deddîn Sırrî Efendi çevresinde itibarlı biri olarak tanındı.   O yıllarda Üsküp’te görev yapan Eşref Paşa ve Bursalı Tahir Bey gibi isimlerle dostluk kurdu.  Balkan Harbi sonrası 1913 yılında Üsküp’ün   Türk hâkimiyetinden çıkması üzerine   ailesi ile İstanbul’a göç etti.  Fakat burada barınamadı ve Manisa’ya yerleşti. Burada öldü. Edebi alanda da eğitimini  babasından alan Sadeddin Efendi genç yaşta şiir yazmaya başladı. Şiirde Sırrî mahlasını kullandı.   Üsküp’te çıkan Yıldız, Cerîde-i Sûfiyye gibi gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Sa’deddîn Sırrî Efendi, Yahya Kemal Beyatlı’nın yetişmesinde rol oynamış bir isimdir.   Çeşitli gazete ve dergilerde birçok neşriyatı bulunan Sa’deddîn Sırrî Efendi’nin şiirleri yanında mûsikî  ile ilgili yazıları vardır. Bazı ilahileri bestelenmiştir.

Kaynakça

Ceyhan, Adem (2018). “I. Dünya Harbi Yıllarında Manisa’da Üsküp’lü Bir Mutasavvıf Şair: Sâdeddîn Sırrî ve Hatıraları”. Geçmişten Günümüze Manisa Şehzade III. Mehmed ve Manisa TarihiKültürü-Ekonomisi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi.

Ceyhan, Adem (2013). “Üsküplü Mutasavvıf-Şair Sâdeddin Sırrî Hayatı, Bazı Yazı ve Şiirleri II”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (11): 427-445. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/4065/53614

Erdaş, Safiye Şeyda (2020). “Üsküp Rifâî Âsitânesi Şeyhi Sa’deddîn Sırrî Efendi’nin Mûsikî Yönü ve Bestelenmiş Eserleri”.  Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (1): 2564-6427. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuilah/issue/55373/661749

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Prof. Dr. Mustafa İsen
Yayın Tarihi:
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EDÎB, Ali Edîb Beyd. 1870-71 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
2Hacı Ömer Lütfid. 1870 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
3KENAN, Kenan Büyükaksoyd. 1869-1870 - ö. 07.07.1950Doğum YılıGörüntüle
4Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Ölüm YılıGörüntüle
5Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Ölüm YılıGörüntüle
6NUTKÎ, Ali Nutki Babad. 1869 - ö. 1936Ölüm YılıGörüntüle
7FEDÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8KUL MEHMEDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9AHMED BEHÇETd. 1859 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10Nahit Sırrı Örikd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Madde AdıGörüntüle
11SIRRÎ, Eşref-zâde Şeyh Abdülkadir Sırrî Efendid. ? - ö. 1766-1767Madde AdıGörüntüle
12SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle