SIRRÎ

(d. ?/1870 - ö. ?/6 Şubat 1936)
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sadeddîn Sırrî Efendi (d.1870-6 Şubat 1936)   Üsküp’te doğdu.  Babası  Üsküp Rifâî Âsitânesi’nin üçüncü postnişini Muhammed Bâkır Efendi’dir (d.1840-ö.1896). Çocukluk ve gençlik yılları babasının terbiyesi altında geçen Sa’deddîn Sırrî Efendi ilk dinî, tasavvufî ve edebî eğitimini de babasından aldı. Babasının vefatından sonra 1898 yılında Manastır Rifai dergahı şeyhi olan amcası  Şeyh Bedreddîn Efendi’den hilafet aldı ve Üsküp Rifâî Âsitânesi’nin dördüncü postnişini oldu.    Sa’deddîn Sırrî Efendi çevresinde itibarlı biri olarak tanındı.   O yıllarda Üsküp’te görev yapan Eşref Paşa ve Bursalı Tahir Bey gibi isimlerle dostluk kurdu.  Balkan Harbi sonrası 1913 yılında Üsküp’ün   Türk hâkimiyetinden çıkması üzerine   ailesi ile İstanbul’a göç etti.  Fakat burada barınamadı ve Manisa’ya yerleşti. Burada öldü. Edebi alanda da eğitimini  babasından alan Sadeddin Efendi genç yaşta şiir yazmaya başladı. Şiirde Sırrî mahlasını kullandı.   Üsküp’te çıkan Yıldız, Cerîde-i Sûfiyye gibi gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Sa’deddîn Sırrî Efendi, Yahya Kemal Beyatlı’nın yetişmesinde rol oynamış bir isimdir.   Çeşitli gazete ve dergilerde birçok neşriyatı bulunan Sa’deddîn Sırrî Efendi’nin şiirleri yanında mûsikî  ile ilgili yazıları vardır. Bazı ilahileri bestelenmiştir.

Kaynakça

Ceyhan, Adem (2018). “I. Dünya Harbi Yıllarında Manisa’da Üsküp’lü Bir Mutasavvıf Şair: Sâdeddîn Sırrî ve Hatıraları”. Geçmişten Günümüze Manisa Şehzade III. Mehmed ve Manisa TarihiKültürü-Ekonomisi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi.

Ceyhan, Adem (2013). “Üsküplü Mutasavvıf-Şair Sâdeddin Sırrî Hayatı, Bazı Yazı ve Şiirleri II”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (11): 427-445. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/4065/53614

Erdaş, Safiye Şeyda (2020). “Üsküp Rifâî Âsitânesi Şeyhi Sa’deddîn Sırrî Efendi’nin Mûsikî Yönü ve Bestelenmiş Eserleri”.  Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (1): 2564-6427. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuilah/issue/55373/661749

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Prof. Dr. Mustafa İsen
Yayın Tarihi:
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatih Kerimid. 30 Mart 1870 - ö. 27 Eylül 1937Doğum YılıGörüntüle
2Abdürehim Esedoğlu Hakverdiyevd. 4 Mayıs 1870 - ö. 12 Aralık 1933Doğum YılıGörüntüle
3TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
4HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936Ölüm YılıGörüntüle
5ABBASKULU, Abbaskulu Mehemmed Tağıoğlud. 1852 - ö. 1936Ölüm YılıGörüntüle
6Mazlum Kenan Köstekçid. 1910 - ö. 13 Haziran 1936Ölüm YılıGörüntüle
7BAHSÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8CEYHUNÎ, Çördük Oğlu Ömerd. 1847 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10Selim Sırrı Yalçınd. 1921 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraMadde AdıGörüntüle
12MEYİTTÎ/SIRRİ, Süleyman Özdolapd. 1894 - ö. 1963Madde AdıGörüntüle