Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendi

(d. ?/? - ö. 977/1569)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursalıdır. Molla Arab’ın biraderi, Fatih Camii imamı Mahmud Efendi’nin oğludur. Molla Arab'ın kardeş çocuğu olup onun tarafından yetiştirilmiştir. İlim tahsilinden sonra Yıldırım Medresesi müderrisi iken Fâzıl Efendi’nin hizmetine girdi. Sonrasında Sahn müderrisi Bursalı Şeyhî Çelebi Medresesi’nde çalıştı. Sırasıyla yirmi akçe ile Bursa’da Bayezid Paşa Medresesi’nde, yirmi beş akçe ile İstanbul’da Cafer Çelebi Medresesi’nde, otuz akçe ile Bursa’da Veliyüddin oğlu Ahmed Paşa Medresesi’nde, sonra kırk akçe ile Kadri Efendi Medresesi’nde müderrislik yapıp 971/1563 senesinde A’rec Şeyhî Çelebi mirasından Molla Yegan Medresesi’nin idaresine geçti. 977/1569 senesinde vefat eden Ahmed, Bursa'da Zeyniler Tekkesi’nde medfundur (Özcan 1989: 135).

Tarih, şerh ve şiir alanlarında vakıftır. Bu konulardaki eserleri şunlardır: Tarih-i Âl-i Selçuk, Hâşiye-i Şerh-i Kenzü’d-Dakâyık, Hâşiye-i Şerh-i Miftâhü’l-Ulûm, Hâşiye-i Şerhü’l-Vakâyi, Şâh u Gedâ ve Hüsrev ü Şirin. Ahmed bin Mahmud'un Selçuklu tarihine dair eseri Erdoğan Merçil tarafından neşredilmiştir (Merçil 1977).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed SüreyyaSicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Merçil, Erdoğan (hzl.) (1977). Ahmed bin Mahmud, Selçuk-nâme. İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izade Atayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEM’Î, Abulllah Lem’î Efendid. ? - ö. 1552-53Doğum YeriGörüntüle
2REMZÎd. ? - ö. 1547/48Doğum YeriGörüntüle
3HASAN, Mevlânâ Hasand. - - ö. -Doğum YeriGörüntüle
4SERSEM ALİ BABA, Dedebabad. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Kadı-zâde Mustafa Hilmî Efendid. 1545 - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
6ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
7RİYAZÎ, Eyyühüm-zâde, İham-zâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8HULÛSÎ, Abdullah Hulûsî, Müreftelid. ? - ö. 1885MeslekGörüntüle
9DEHŞETÎ, Salihd. 1802/1813? - ö. 1866/1875?MeslekGörüntüle
10MÜ'MİNd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SENÂÎ/SENÂYÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEDHÎ, Kara Kadı-zâde Mahmud Medhî Efendid. ? - ö. 1597-98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DERTLİ KULd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Nİ'METÎd. 1611? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle
15SABÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle