AZİZ, Geredeli Şeyh Halil Halvetî

(d. 1200/1785 - ö. 1259/1843)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Geredeli Aziz lakabıyla tasavvuf tarihine geçmiş olan Şeyh Halîl Efendi M. 1785 (H. 1200) yılında Gerede’de dünyaya gelmiştir. Balcılar (Ali Fakih)köyünden Emir Oğullarından Abdullah’ın oğlu olduğu bilinmektedir. İlk tahsilini köyündeki mektepte ikmal etmiştir. Tahsiline devam ederek Tarikat-ı Nakşiyye’ye intisab etmiştir (Ünlü 2000: 136). Şeyh Halil Efendi, devrin uleması olan Piri Sani Çerkeşli Mustafa Hazretlerinden ilim ve feyiz almıştır. Hocasından icazet alan Halveti tarikatının Haliliye kolunu tesis etmiştir. Bu arada birkaç defa Hicaz’a gitmiştir. Şeyhin yeterli medrese eğitimi aldığı bilinmektedir. Aynı zamanda şakacı bir mizaha da sahip olduğu, sarışın ve kıvırcık sakalı olduğu söylenmektedir. Bütün Halveti tarikatı mensupları, gerek Gerede’den gerekse civar kasaba ve köylerden gelerek, ilim, irşat ve feyzlerini Şeyh Halil Efendi’den almışlardır (Alparslan 2010: 105-106). Çok kâmil bir insan olan Şeyh Halil Efendi, saraya davet edilen şeyhler arasında idi. Şöhretini duyan Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud, kendisini İstanbul’a davet etmiş, kendisi de bu davete icabet etmiştir. Şeyh Halil Efendi, bu gün Seviller Mahallesi Aşağı Tekke Camii’nin bulunduğu yerdeki dergâhında ömrünün 36 yılını irşat vazifesini yerine getirerek tamamlamıştır. Şeyh Hacı Halil Efendi, M. 1843 (H. 1259) yılında yaşamını yitirmiştir (Ünlü 2000: 134)

Kaynakça

Alparslan, Cevat (2010). Bolu'dan Yetişen Seçkin İnsanlar. Bolu: Bolu Araştırmaları Merkezi Yay.

Ünlü, Ali Rıza (2000). Tarih Boyunca Gerede. İstanbul: Mir Matbaacılık.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: METİN İPEK
Yayın Tarihi: 22.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSHÂK BİN MURÂDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AŞKÎ, Mustafad. 1785-1789 - ö. 1871-1877Doğum YılıGörüntüle
5TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6TÜRÂBÎ, İbrahimd. 1785 - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
7HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
8HAMÎD, Seyyid Ahmed Efendi, Eskicumalıd. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
9NECÎB, Mehmedd. ? - ö. 1843’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10FERDÎ, Rasimd. 1854 - ö. 1907-1909?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AHMED BABA, Hacı Ahmed Babad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜSEYİN, Seyit Ağad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EDÎB, Seyyid Mehmed Edib Efendid. 1747-48 - ö. 1801-02Madde AdıGörüntüle
14SEFİL SADIK, Sadık Kıyakd. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SEHER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle