Nermin Bezmen

(d. 30 Nisan 1954 / ö. -)
Yazar, Şair, Ressam
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antalya'da doğan Nermin Bezmen, Maçka İlkokulunu bitirip Atatürk Kız Lisesi'nde okurken son sınıfta eğitim için Amerika'ya gitti. Amerika'da dönünce İstanbul Üniversitesi Sultanahmet Sevk ve İdarecilik Meslek Yüksek Okulundan 1974'te mezun oldu. Aynı yıl ambalaj sanayisi ile ilgilenen Tasaş'ta Pamir Bezmen'in sekreteri olarak iş hayatına başladı. 1975'te Pamir Bezmen'le evlenen yazarın Pamira ve Pamir Cazım adlı iki çocuğu oldu. Evlendikten sonra eşinin şirketinde satın alma ve pazarlama müdürlüğü görevini yürüttü. 1980 sonrası aktif ticaret hayatından çekilen Bezmen kendisini sanata verdi. Süheyl Ünver'den Türk Süsleme Sanatı dersleri aldı. Şiirle de ilgilenen Bezmen, şiirlerini 1999'da Uyandıran Aşk adıyla yayınladı. Yazmaya olan ilgisini ve yeteneğini keşfeden Bezmen, anneannesi sayesinde aile köklerinin peşine düştü. Ona yazarlık şöhretini getirecek, dedesini anlattığı ilk romanı Kurt Seyt & Shura 1992'de yayınlandı. Yazar bu ilk romanını "yazar olmama ve yazar kalmama sebep olan mucizevî roman" olarak değerlendirmiştir.

Nermin Bezmen'e yazarlık gücünü ve konu - kahraman çeşitliğini veren bir nokta da hayatı boyunca çeşitli alanlarda çalışması olmuştur. Çocuklar için resim dersleri verdiği atölyesini yirmi yedi yıl süren bir emeğin ardından 2008 yılında oğluna devretmiştir. Yazarlığı yanında minyatür ustası, özgün baskı sanatçısı ve restoratörlük, TRT'de canlı yayın sunuculuğu, dizi röportajlar, panel-organizasyon-yönetimi ve halkla ilişkiler ve yoga eğitmenliği gibi pek çok alanla ilgilenmiştir. 2012 - 2016 yılları arasında Vatan gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

Başta biyografik roman olmak üzere çeşitli konularda romanlar yazdı. 2009'da eşi Pamir Bezmen öldü. 2015 yılında oyuncu Tolga Savcı ile evlendi. Evli ve iki çocuk annesi olan Nermin Bezmen uzun yıllar İstanbul'da yaşamıştır. 2016 yılında eşi Tolga Savacı ile Amerika'ya yerlemişlerdir. Yazarlık hayatına Amerika'da devam etmektedir.

Nermin Bezmen tarihi ve biyografik romanları ile edebiyat dünyasında ün kazanmıştır. Dedesi ve bir Rus kızının aşkını anlattığı Kurt Seyt ve Shura ilk romanı olduğu gibi yazarın adının duyulmasını da sağlamıştır. Dizisi de yapılan bu roman, yazarın ailesi hakkında bilgiler verir. Hem tarihi gerçekleri (Rusya'nın ve oradaki Türklerin durumu) hem de biyografik öğeleri içeren roman, bir anlamda yazarın edebiyat çizgisini de belirler. Roman, özellikle Kırım Tatar Türkleri ve Çarlık Rusyası yıkıldıktan sonra İstanbul'a kaçan Beyaz Rusların hayatına dair önemli bilgileri içermektedir. Eser, her ne kadar romanın kurgusallığını taşısa da yazar eserin tarihi yönü için önemli derecede araştırma yapmıştır. Çünkü romandaki tarihi olaylar, tarihi gerçeklerle büyük oranda uyuşmaktadır. Nermin Bezmen için bu roman, dedesinin köklerini aramak için çıktığı yolculuğun bir ürünü olmuştur. Bu yolculuk için Rusya'ya da gitmiş ve dedesinin ayak izlerini takip edip onun ve ailesinin yaşadığı yerleri görüp romanına buralardaki izlenimlerini konu etmiştir.

Yazarın ilk romanı Kurt Seyt ve Shura'nın temelde üç kahramanı vardır: Kurt Seyt, Shura ve Murka. Kurt Seyt yazarın dedesi, Shura dedesinin Rusya'da Çarın ordusunda görev yaptığı sırada tanıştığı ve aşık olduğu, beraber İstanbul'a kaçtıkları Rus kızı, Murka ise dedesinin İstanbul'da evlendiği yazarın anneannesidir. Yazar ilerleyen yıllarda bu üç kahramanının da hayatlarını konu alan, Kurt Seyt ve Shura'nın aşkının bu üç kahramanın bakış açısına göre anlattığı, sonrasında başlarına gelenleri de okuyucusuna aktardığı romanlar da kaleme almıştır. Dedesi Kurt Seyt'in hayatını araştırmak için Rusya'ya, Shura'nın hayatının geriye kalanını öğrenmek için Amerika'ya gitmiştir. Ayrıca romanlarının sonuna araştırmalarını ve aile resimlerini eklemesi yazarın romanlarına farklı bir gerçeklik duygusu da katmıştır.

Nermin Bezmen, sonraki romanlarında da hayatından yola çıkmıştır. Anneannesi Murka ve dedesinin aşkını, anneannesinin hayatını, annesinin anılarını, kendi evliliğini, eşinin ölümünü, ikinci kez evliliğini de romanlaştırır. Gerçeklikten yola çıkarak eserlerinin ana temasını belirlemesi yazarın ün kazanmasını da sağlamıştır. Yazarın kendisi de bu durumun ve popülerliğin farkında olmalı ki konularını başta ailesi ve kendisi olmak üzere gerçek insanların hayatı üzerine kurgulamıştır. Özellikle tarihi romanlarında gerçeklikle kurmacayı harmanlamayı bilmiş ve kitaplarının didaktik, sıkıcı tarih kitabı havası taşımasının da önüne geçmiştir. Yazar bu konuda özel bir çaba gösterdiğini bir röportajında ifade etmiştir: "Yazmaktan ziyade titiz araştırma sürecim oyalar beni. Çok detaycıyım ama didaktik olmayı sevmiyorum. Sonunda anlattığım şeylerin konu öğretmeni değilim, roman yazıyorum" (2014: 17). Yazarın bu hassasiyeti de romanlarında hissedilir.

Nermin Bezmen'in romanlarının konusunu genelde kendi ve ailesinin hayat hikayesi, özelde ise ailesinin kadınlarının hayatı oluşturmuştur. Yazarın eserlerinde kadın hassasiyeti ve bir anlamda kadın duygusallığı baskın şekilde hissedilir. Yazar ailesinden bahsettiği konuşmalarında ona özgür bir ortam sunan anne ve babası kadar, daha geleneksel yetişen anneannesi ve onun tam zıddı eğitimli ve özgür dedesinin etkisine ayrıca değinir. Her ne kadar dedesini yakından tanıma fırsatı olmasa da ailesinin kadınları Nermin Bezmen'i şekillendirmiştir. Bezmen anneannesi Murka'yı masala, annesini hikayeye kendisini de romana benzetir (2014).

Nermin Bezmen eserlerinde inandığı gibi yazdığını vurlamıştır. "Çünkü yazdığım ve anlattığım kadınlarla durduğum yer aynı. Neye inanıyorsam, onu yazıyorum. İnandığım gibi yaşıyorum ve inandığım gibi bir şeyi de ayıpmış gibi saklamak bana çok ağır geliyor. Dolayısıyla benim bugün yaşadığım şeyde tabu olan bir durum da görmüyorum" (Tekelioğlu, 2010) diyerek özellikle ilk kocasının ölümünen sonra özel hayatı, ikinci evliliği ve kendi hayatına dair yazdıklarına gelen eleştirileri böyle cevaplamıştır.

Bezmen, romanlarının çoğunda kendi hayatından veya ailesinin hayatından yola çıksa da yer yer toplumsal konulara da değinmiştir. Savaşın, kadınlar üzerindeki baskıların hayatları nasıl etkilediğine de değinmiştir. Ama diğer romanlarıyla karşılaştırıldığında son romanı Havva'nın Cezası'nda toplumsal sorunlar daha ön plandadır. Romanında Türkiye'nin önemli sorunlarına değinmeye çalışmıştır. Romanın ana konusu on iki yaşındaki Havva'nın çocuk gelin oluşu, ensest tazcilere maruz kalması ve hem çocuk hem de kadın olarak şiddet görmesidir. Bu yönleriyle kadın merkezli toplumsal bir roman yazmıştır. Bu da Havva'nın Cezası romanını diğer romanlarından ayırmaktadır.

Yazarın romanları incelendiğinde popüler roman anlayışına uygun eserler olduğu görülür. Romanlarında akıcı bir dil, sürekliyici bir anlatım benimseyen yazarın eserleri, iç konuşmalarla örülü, psikolojik derinlik içeren, kimi zaman cinselliğin ön planda olduğu eserlerdir. Aşk, romanlarının temel konusunu oluşturur. Tarihi durumlar romanlarda tutkulu bir aşk etrafında şekillenir. Bezmen, eserlerinde çoğu zaman tanrısal bakış açısını kullanır. Romanlarında gözlem ve tasvir yeteneğinde yazarın resimle uğraşmasının da etkisi vardır. Kısa ve anlaşılır cümleler kullanan yazarın kahraman tasvirleri dış özelliklerinden psikolojik tahlillerine kadar bir resim tablosunu andırmaktadır. Öznel ve duygusal anlatımın önplanda olduğu romanlarda yazar, insana odaklanır. ideolojik ya da toplumsal bir mesaj kaygısı romanlarında doğrudan hissedilmez.

Nermin Bezmen'in romanlarında cinsellik önemli yer tutar. Kahramamnlarının kendi aile fertleri olduğu göz önüne alındığında, yazarın romanlarında cinselliği bu derece yoğun işlemesi eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Nermin Bezmen ise romanlarındaki cinsellikle ilgili :"Olmayan bir şeyi anlatmıyorum ki, yüksek sesle okunmayacak tek kelime yoktur benim o sahnelerimde. Otosansürüm hiç yok. Yaşamını da, düşündüğünü de, cesurca söylemekten yanayım. O korkularla zaten bunları yazmam mümkün değil. Okurum cesaretimi sevdi. Eleştirmiyorlar. Erkek okurlarımdan da büyük destek aldım." (Tekelioğlu, 2010) diyerek yazarın özgürlüğünü savunmuştur.

Nermin Bezmen çok yönlü kişiliğini ve popüleritesi hayli yüksek hayatını eserlerine taşımıştır. Ya da başka açıdan bakılacak olursa aile tarihini ve kendi hayatını romanları aracılığı ile pazarlamayı bilmiştir. Yazar her ne kadar hikâye, çocuk romanı ve şiir gibi farklı edebi türlerde eserler verse de onu öne çıkaran romancı kimliği olmuştur. Tarihsel ve biyografik unsurlarıyla yazdığı romanları çok sayıda baskı sayısına ulaşarak popüler roman türünde kendisine önemli bir yer edinmiştir.

Kaynakça

Apaydın, Mustafa (2013). "Biyografik Romanlar Ve Türk Edebiyatında Biyografik Romanın Gelişimi Üzerine Bazı Gözlemler". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. S.7. s.165-176.

Bezmen, Nermin (2014). "Ailemin kadınları". Vatan Gazetesi. http://www.gazetevatan.com/nermin-bezmen-736003-yazar-yazisi-ailemin-kadinlari/ [erişim tarihi: 30.04.2019]

Ercilasun, Bilge (2014). "Romanda Birinci Dünya Savaşı". Gazi Akademik Bakış Dergisi. C.7, S.14. s.247-262.

"Portre: Nermin Bezmen" (2014). Tükiye Eğitim Gönüllüleri Dergisi. 16-18. https://tegv.org/wp-content/uploads/Kurumsal-Yayinlar/Dergiler/0314tegvdergi.pdf [erişim tarihi: 30.04.2019].

Tekelioğlu, Tuluhan (2010). "Pamir'den sonra beni taşımak da kolay değildir, bir erkek için". https://www.sabah.com.tr/cumartesi/yasamadair/2010/04/03/pamirden_sonra_beni_tasimak_da_kolay_degildir_bir_erkek_icin. [erişim tarihi 25.03.2019].

Yavuz, Kenan (2013). Nermin Bezmen'in Hayatı ve Romanları Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Yüksel, Zuhal (1993). "Kurt Seyt ve Shura" Emel Dergisi. C.44. S.199. s.19-21.

https://www.dunya.com/ozel-dosya/bozkirotu-olmak-istemiyorum-haberi-178987 [Erişim Tarihi: 30.02.2019].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. CENNET ALTUNDAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2019
Güncelleme Tarihi: 09.08.2021

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Uyandıran AşkDoğan Ofset / İstanbul1991Şiir
Kurt Seyt & ShuraGümüş Matbaası / İstanbul1992Roman
Kurt Seyt & MurkaEmre Matbacılık / İstanbul1993Roman
Mengene GöçmenleriYaylacık Matbaası / İstanbul1994Roman
Zihnimin KanatlarıAlp Doğan Yıldıran Yayıncılık / İstanbul1995Deneme
Türkuaz'a DönüşEmre Matbaası / İstanbul1996Roman
Bir Gece YolculuğuPMR Yayınları / İstanbul1999Roman
Kırk Kırık KüpRemzi Kitapevi / İstanbul1999Hikâye
Fuad Bezmen Bir Duayen'in HatıratıPMR Yayınları / İstanbul2002Hatıra
SırRemzi Kitapevi / İstanbul2006Roman
Aurora'nın İncileriRemzi Kitapevi / İstanbul2007Roman
Sırça TuzakRemzi Kitapevi / İstanbul2008Roman
Bizim Gizli BahçemizdenDoğan Kitap / İstanbul2009Roman
Gönderilmeyen AşkDoğan Kitap / İstanbul2010Roman
Hayal Takımı - Usta Kalemlerden MasallarDoğan Kitap / İstanbul2011Roman
Sırça Tuzak -2 Şeytanın İflasıDoğan Kitap / İstanbul2011Roman
Dedem Kurt Seyit ve BenDestek Yayınları / İstanbul2014Roman
ShuraDoğan Kitap / İstanbul2016Roman
Bir Harp Gelini Benan'ın DefteriDoğan Kitap / İstanbul2017Roman
Havva'nın CezasıDoğan Kitap / İstanbul2018Roman
Unutkan AşkDoğan Kitap / İstanbul2020Roman

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FATMA, Fatma Şimşekd. 12.09.1906 - ö. 06.02.1994Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA ERDOĞANd. 1929 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yunus Korayd. 25 Ekim 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SABRİ ÇULPANd. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Cüneyt Ayrald. 13 Şubat 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ALİ KARAd. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Fahir Ongerd. 1920 - ö. 6 Temmuz 1971MeslekGörüntüle
8MAZUÇANGd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9Cenk Koyuncud. 27 Haziran 1967 - ö. 14 Mayıs 2006MeslekGörüntüle
10Tamer Gülbekd. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Özge Sarıoğlud. 04 Eylül 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Özer Revanoğlud. 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Nermin Şenol Kalyoncud. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Nermin Tenekecid. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle