FEDÂYÎ, Abdurrahman Fedâyî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında Sâlim Tezkiresi'nde bilgi bulunmaktadır. Salim'in verdiği bilgiye göre asıl adı Abdurrahmân'dır. İstanbul'da doğdu. Babası Anatolu kadılarından İbrahim Efendi'dir. İbrahim Efendi, hayatının sonlarında Rakka kâdılığı görevinde bulundu. 

Kaynakça

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara:  AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman. Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.05.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Bir siyeh-pûş çekip rûyuna ol meh nâzdan

Âşıka çeşm-i siyâhın ‘arz eder açmazdan

(İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara:  AKM Yay.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
3FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendid. ? - ö. 1694-96Doğum YeriGörüntüle
4TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5KÂDİRÎ, Gîsûdâr Şeyh Ahmed Kâdirî Efendid. ? - ö. 1675Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6UBÛDÎ, Abdurrahman, Dervîş Ubûdî (?), Ubûdî el-Gülşenî (?)d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7FENÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8ABDULLAH SERMEST TAZEBAY, Kilislid. 1819 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
9NA'ÎM BEY, Fraşerlid. ? - ö. 1896Madde AdıGörüntüle