GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendi

(d. 1245/1829 - ö. 1316/1899)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa, mahlası Garîbî'dir. 1245/1829 yılında Elazığ’a bağlı Hoş köyünde dünyaya geldi ve hayatını burada sürdürdü. Tahsil durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Elazığ’ın Uluova mevkiinde sözü geçen bir kişiydi, bu yüzden Hoşağası Hacı Paşa ismiyle anıldı. 1316/1899 yılında vefat etti.

Pek çok şiir yazmış olduğu ifade edilen Mustafa Efendi’nin şiirlerine ulaşılamamıştır. Kendisinden kalan tek şiir, akrabalarından birinden temin edilmiş ve Fikret Memişoğlu’nun (1967:34-35) çıkardığı Yeni Fırat Dergisi’nin 35. sayısında yayımlanmıştır.

 

Kaynakça

Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. (35): 34-35.

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Garîbî Ya’nî Hoşağası Merhûm Hacı Paşa

Dilleri vîrân eden mestândan ayrılmışım
Çâr ebrû kaşları keyvândan ayrılmışım

Sînemiz sad-pâre kıldı âfet-i devr ü zamân
Derdime dermân olan Lokmân’dan ayrılmışım

Tâli-i baht-ı siyâhım zulmet-i hayretdedir
Hâsılı ol kâkül-i reyhândan ayrılmışım

Ta’mîri mümkin değildir gönlümün vîrânesin
Ayın on dördü gibi mihmândan ayrılmışım

Âh ü zârım nâle efgânım çeküp eflâke ser
Mahremim gamdır benim Ken’ân’dan ayrılmışım

Şâd ü hurrem olmadan düşdüm yine sevdâlara
Ey Garîbî çâre yok cânândan ayrılmışım

(Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. (35): 35.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Kabaklıd. 24 Mayıs 1924 - ö. 8 Şubat 2001Doğum YeriGörüntüle
2MELÛLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Fethi Ülküd. 1918 - ö. 10 Ekim 2002Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
5AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
6SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7ŞU’LE, Molla Abbasd. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8İHLASÎ, Mehmedd. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9RIZAd. 1858 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10VEHBÎ, Abdullah Vehbî, Dalkabak-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FERRUH, İsmail Ferruh Beyd. ? - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DÜRRÎ, Enderunlu, Hazinelid. ? - ö. 19. yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13CEVRÎ, İbrâhîm Çelebid. 1595(?) - ö. 1654Madde AdıGörüntüle
14SEBZÎ, Seyyid Mehmedd. ? - ö. Mayıs 1680Madde AdıGörüntüle
15HULUSÎ, Yaşar Nuri Şahinoğlud. 01.08.1931 - ö. 22.11.1989Madde AdıGörüntüle