Azmi Güleç

Azmi Gülahmedoğlu, Gülahmedoğlu Azmi
(d. 1924 / ö. 21 Şubat 1979)
Şair, Ziraat Mühendisi
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bazı şiirlerinde "Azmi Gülahmedoğlu" ve "Gülahmedoğlu" imzalarını da kullandı. Azmi Güleç, 1924 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Erzincanlıdır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Ziraat Mühendisi olarak Çukurova'da görev yapmaya başladı, daha sonra Ankara'da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda çalıştı. İki kere evlendi, iki eşinden de ayrıldı. Hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunan Azmi Güleç, Ankara'da öldü.

Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Azmi Güleç; yazı ve şiirlerini Orkun, Aras, Gurbet, Ocak, Türk Yurdu, Çağrı, Defne, Ziraat Dünyası, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Düşüncesi, Hisar, Türk Edebiyatı ve Türk Dili gibi dergilerde yayımlamıştır. Şiirlerini sırasıyla Yemin (1952 - Gülahmedoğlu Azmi imzasıyla)), Fetih Yıldızı (1958), Kapısız Sokaklar (1963), Zamanların Ötesi (1967), Ağustos Güneşi (1967), Azmi'den Rubailer (1970) adlı kitaplarında bir araya getirmiştir (Haykır, 2019: 525). Şair önce milliyetçi-memleketçi şiirleriyle, daha sonra felsefi konularda yazdığı rubaileriyle tanınmıştır. Şiirlerinde aşk, yalnızlık, tarih, karamsarlık gibi temalara yoğunlaşmıştır. "Yıldızlara yıldızlara baktım uyudum/Kör bahtımı, kör şansımı yaktım uyudum/Kimler bilecek tanrıca yalnızlığımı/Yıldızları yıldızlara kattım uyudum" (Soyuer 2004: 169) örneğinde görüldüğü gibi şiirlerini ahenkli bir dil ve üslupla kaleme almıştır. Bununla birlikte bütün rubailerini aruz ölçüsü ile yazmayan Güleç, muhtevalarından dolayı "rubai" adını taşımalarına rağmen vezin yönünden klasik rubaiye benzemeyen dörtlükler yazan şairlerden biri olarak ön plana çıkmıştır. Şairin "Beyhûde Değil Aşk ile Feryad Ederiz" mısraıyla başlayan şiiri Hicaz makamında bestelenmiş ve TRT repertuvarına alınmıştır. Ayrıca Azmi Güleç, şairliğinin yanında esas mesleği olan ziraatçilik ile Türk kültürüne dair edebî ve folklorik müşterekleri birleştiren makaleler de kaleme almıştır (Haykır, 2019: 526). 

Kaynakça

Feyzioğlu, Muin (1961). "Edebiyatımızda Rubai ve Azmi Güleç". Hisar. C. 19. S. 259. s. 16-17.

Gözler, Hamidoğlu Fethi (1985). "Azmi Güleç Üzerine". Eflatun. C. 17. S. 194. s. 20-21.

Haykır, Dr. Tayfun (2019). “Şair Azmi Güleç’in Hayatı, Külliyatı ve Hakkında Yazılanlar”. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. C. 8 S. 24 s. 525-556.

Satoğlu, Abdullah (1980). "Kooperatifçi-Şair Azmi Güleç". Karınca. C. 47. S. 518. s. 27-28.

Soyuer, Halil (2004). Şair Dostlarım. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yay.

Uyguner, Muzaffer (1967). "Zamanların Ötesi". Hisar. S. 48. s. 21-22.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. NECATİ TONGA
Yayın Tarihi: 31.05.2018
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Yemin- / İstanbul1952Şiir
Fetih Yıldızı (Destan)Nur Yay. / İzmir1958Şiir
Kapısız SokaklarOrkun Basımevi / Ankara1963Şiir
Ağustos Güneşi (Destan)Defne Yay. / Ankara1967Şiir
Zamanların ÖtesiDefne Yay. / Ankara1967Şiir
Azmi'den RubâilerDefne / Ankara1970Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38Doğum YeriGörüntüle
2CELÂL, Süleymân Celâleddînd. 1838 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
3İbrahim Yıldırımd. 23 Şubat 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Cenap Ozankand. 1924 - ö. 13 Ekim 2005Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFA, Mustafa Kavakd. 1924 - ö. 2001Doğum YılıGörüntüle
6Nezihe Meriçd. 28 Şubat 1924 - ö. 18 Ağustos 2009Doğum YılıGörüntüle
7TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Rıza Ertand. 1944 - ö. 12 Şubat 1979Ölüm YılıGörüntüle
9Vehbi Cem Aşkund. 28 Haziran 1909 - ö. 8 Ocak 1979Ölüm YılıGörüntüle
10Nisa Leylad. 15 Nisan 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Servet Eyüpgillerd. 13 Haziran 1933 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÖRGEEVREN/SINDIRGILI SÜREYYA, Ahmed Süreyya Örgeevrend. 13.04.1888 - ö. 07.08.1969MeslekGörüntüle
13Burak Mikail Uçard. 19 Ekim 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Naci Gürsesd. 1916 - ö. 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fadime Uslud. 10 Mart 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZMÎ, Murad Çelebid. ? - ö. 1607Madde AdıGörüntüle
17Azmi Aytaçd. 15 Aralık 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AZMÎ, Azmî Mehmed Efendid. 1840-41 - ö. ?Madde AdıGörüntüle