Hale Sert

(d. 1978 / ö. -)
Akademisyen, Yazar, Hikâyeci
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Havva Hâle Sert'tir. Lise öğrenimini Konya’da Özel Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2000 yılında burslu olarak girdiği İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında yine aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Yedi yıl iş hayatında bulundu. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde başladığı doktorasını "Dil Devrimi'nin Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir ve Çeviri Bağlamında Türk Edebiyatına Etkisi (1932-1950)" adlı teziyle 2016'da tamamladı ve doktor unvanı aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı (2015-2016). Hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Dil felsefesi, göstergebilim, göstergebilim ve alfabe ilişkisi, alfabe ve dil devrimleri, tür kuramı, Türkiye’de edebiyat dergiciliği, Türk ve dünya öyküsü, öykü eleştirisi ile ilgilenmektedir.

Edebiyat dünyasında öykücü olarak bilinen Hâle Sert'in metinleri; Hece, Hece Öykü, Mahalle Mektebi, Postöykü ve Ayraç gibi süreli yayınlarda yer almıştır. Öykülerini, Çocukça Bir Direniş (2019) ile kitaplaştırmaya başlamıştır. Acılı, hüzünlü ve yer yer coşkulu yaşamlara değinerek her kesimden insanın küçük "an"larına odaklanan yazar; öykülerinde imgesel ve metaforik bir anlatım sergiler. Mülteciler, fakirler ve hayata tutunmaya çalışanlara yer verir. Necip Tosun, Hâle Sert'in ilk kitabı ekseninde "Çocukça Bir Direniş donanımlı, dili sağlam, özenli, modern öykünün imkânlarını kavramış bir öykücüyü müjdelemekte. Hâle Sert, öykülerinde, hem soyut/sembolik anlatımla hem de klasik anlatımla ilerleyen iki yaklaşımı yan yana sergileyerek, zengin bir öykü dünyası üzerinde olduğunu örnekler. Bu da teknik, anlatım biçimi olarak bir arayış içerisinde olduğunu gösterir. Tema olarak ise daha çok ezilenlere, kıyıya vuranlara, yenilmişlere eğilir, mağdurların dünyasını öykülerine taşımak ister." (Tosun 2020) değerlendirmesini yapmıştır.

Kaynakça

Tosun, Necip (2020). "Hâle Sert'ten Bir İlk Kitap Başarısı: Çocukça Bir Direniş". Muhit. S. 2. s. 82-84.

Tosun, Sevim (2020). "Direnişin Ayak İzleri". Muhayyel. S. 21. s. 77-78.

https://www.sehir.edu.tr/tr/akademik/akademik-kadro/halesert [Erişim Tarihi: 13. 02. 2020]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: İSA KOYUNCU
Yayın Tarihi: 19.02.2020
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Çocukça Bir DirenişHece / Ankara2019Hikâye

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Murat Somerd. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Özge Sönmezd. 12 Eylül 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Erbay Kücetd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SİBEL, Sibel Köpürd. 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Abdullah Aren Çelikd. 17 Temmuz 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Oylum Yılmazd. 02 Ağustos 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Abdullah Ataşçıd. 22 Kasım 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Hayriye Melek Huncd. 1896 - ö. 25 Ekim 1963MeslekGörüntüle
10Özkan Akdoğand. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Firdevs Tunçayd. 29 Temmuz 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İsmet Emred. 01 Ocak 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Faruk Nafiz Çamlıbeld. 18 Mayıs 1898 - ö. 8 Kasım 1973Madde AdıGörüntüle
14Hâle Sevald. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HEKİM DÖNE, Döne Sertd. ? - ö. 1945Madde AdıGörüntüle