Hale Sert

(d. 1978 / ö. -)
Akademisyen, Yazar, Hikâyeci
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Havva Hâle Sert'tir. Lise öğrenimini Konya’da Özel Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2000 yılında burslu olarak girdiği İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında yine aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Yedi yıl iş hayatında bulundu. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde başladığı doktorasını "Dil Devrimi'nin Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir ve Çeviri Bağlamında Türk Edebiyatına Etkisi (1932-1950)" adlı teziyle 2016'da tamamladı ve doktor unvanı aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı (2015-2016). Hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Dil felsefesi, göstergebilim, göstergebilim ve alfabe ilişkisi, alfabe ve dil devrimleri, tür kuramı, Türkiye’de edebiyat dergiciliği, Türk ve dünya öyküsü, öykü eleştirisi ile ilgilenmektedir.

Edebiyat dünyasında öykücü olarak bilinen Hâle Sert'in metinleri; Hece, Hece Öykü, Mahalle Mektebi, Postöykü ve Ayraç gibi süreli yayınlarda yer almıştır. Öykülerini, Çocukça Bir Direniş (2019) ile kitaplaştırmaya başlamıştır. Acılı, hüzünlü ve yer yer coşkulu yaşamlara değinerek her kesimden insanın küçük "an"larına odaklanan yazar; öykülerinde imgesel ve metaforik bir anlatım sergiler. Mülteciler, fakirler ve hayata tutunmaya çalışanlara yer verir. Necip Tosun, Hâle Sert'in ilk kitabı ekseninde "Çocukça Bir Direniş donanımlı, dili sağlam, özenli, modern öykünün imkânlarını kavramış bir öykücüyü müjdelemekte. Hâle Sert, öykülerinde, hem soyut/sembolik anlatımla hem de klasik anlatımla ilerleyen iki yaklaşımı yan yana sergileyerek, zengin bir öykü dünyası üzerinde olduğunu örnekler. Bu da teknik, anlatım biçimi olarak bir arayış içerisinde olduğunu gösterir. Tema olarak ise daha çok ezilenlere, kıyıya vuranlara, yenilmişlere eğilir, mağdurların dünyasını öykülerine taşımak ister." (Tosun 2020) değerlendirmesini yapmıştır.

Kaynakça

Tosun, Necip (2020). "Hâle Sert'ten Bir İlk Kitap Başarısı: Çocukça Bir Direniş". Muhit. S. 2. s. 82-84.

Tosun, Sevim (2020). "Direnişin Ayak İzleri". Muhayyel. S. 21. s. 77-78.

https://www.sehir.edu.tr/tr/akademik/akademik-kadro/halesert [Erişim Tarihi: 13. 02. 2020]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: İSA KOYUNCU
Yayın Tarihi: 19.02.2020
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Çocukça Bir DirenişHece / Ankara2019Hikâye

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mert Karabeyd. 03 Nisan 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İpek Ongund. 07 Ocak 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ayşegül Çelikd. 24 Haziran 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mustafa Başpınard. 03 Şubat 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Zeynep Köylüd. 07 Ağustos 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Metin Eloğlud. 11 Mart 1927 - ö. 11 Ekim 1985MeslekGörüntüle
8Osman Oktayd. 15 Aralık 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Metin İlkind. 22 Şubat 1932 - ö. 7 Şubat 1998MeslekGörüntüle
10Nevzat Akyard. 01 Nisan 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Güzin Dinod. 1910 - ö. 30 Mayıs 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ahmet Erold. 24 Mart 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HEKİM DÖNE, Döne Sertd. ? - ö. 1945Madde AdıGörüntüle
14Faruk Nafiz Çamlıbeld. 18 Mayıs 1898 - ö. 8 Kasım 1973Madde AdıGörüntüle
15SEMİHA SERTd. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle