IYDÎ /ÎDÎ, Bayram

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kütahyalı'dır. Asıl adı Bayram'dır. Adından hareketle mahlasını İydî olarak seçti. Derviş yaratılışlıdır. Beyitleri aşıkların hasbihali tarzındadır. 

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler


Âşık-ı âşûfteler dîvâne şeklin baglamış

Bâde-i ışkunla dil meyhâne şeklin baglamış

 

Ârızun şevkıyle can çıkdı bedenden raks urup

Şem’üne per yakmaga pervâne şeklin baglamış

 

Eyleyelden dil-berâ zencîr-i zülfün ârzû

Âşık-ı âşûfteler dîvâne şeklin baglamış

 

Hâne-i dil ışkun ile tolalıdan ser-be-ser

Serverâ sînem benüm vîrâne şeklin baglamış

 

Nîce yanmasun gönül hicr âteşinde Iydî’yâ

Şâh unutdı bendesin bîgâne şeklin baglamış

 

***

 

Ruhun şevkıyle bagrın yakdı lâle

Lebün hicriyle kan aglar piyâle

 

Kadüm çeng itdi gam bezminde ol yâr

N’ola ney gibi kılsam âh u nâle

 

Lebün içre gören dendânunı dir

Kamerdür kim ihâtâ itdi hâle

 

Degül hatt-ı ruhı devründe yârün

Nedür bir goncede bu denlü jâle

 

Suna uşşâka lalün âb-ı hayvân

Revâ mı Iydî-i dil teşne kala

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarâ'sı Ankara: AKM Yay. 450). 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FİRÂKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Budakd. 01 Temmuz 1959 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3SİRÂCÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÂRÎ, Karesî Ahmed Vefâyi Efendid. ? - ö. 1596Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5NÂMÎ, Cafer Nâmî Efendid. ? - ö. III. Murat devri (1574-95)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6KÂRÎ, Ahmed Dede Pindârîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7VÂFÎ, Osman Vâfî Efendid. 1834-35 - ö. 1890-91Madde AdıGörüntüle
8SÛFÎ-ZÂDE, Mehmed Dâî Efendid. ? - ö. 1605-06Madde AdıGörüntüle
9RİNDÎ, Şemleli-zâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1678-79Madde AdıGörüntüle