NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilisli

(d. 1242/1826 - ö. 1324/1906)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1242/1826 yılında Kilis'te doğdu. Asıl adı Hacı Abdünnâfi' Efendi'dir. Şiirlerinde Nâfi' mahlasını kullandı. Babası Kınıkoğulları'ndan Tâhir Efendi'dir. Sıbyan Mektebi'nde tahsil gördü. Sonra Ulu Câmi Medresesi'ne devam ederek icAzetnAme aldı. Uzun süre aynı medresede müderrislik yaptı. 1324/1906 yılında Kilis'te vefat etti ve oraya defnedildi.

Çok iyi Arapça ve Farsça bilen Nâfi'nin üç dilde şiirleri vardı (Celepoğlu 2006: 492).

Eserleri şunlardır:

1. Dîvân: Yazma hÂlindedir.

2. Letâ'ifü'l-Emsâl: Manzum atasözleridir, yazma hÂlindedir (Celepoğlu 2006: 492).

Kaynakça

Celepoğlu A. (2006). "Nâfi". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay. 492.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Altay Martıd. 28 Şubat 1963 - ö. 05 Aralık 2017Doğum YeriGörüntüle
2Muhlis Salihoğlud. 27 Şubat 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İdil Önemlid. 4 Aralık 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KARÂRÎ, Tahird. 1835/1826 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
5HİLMİ, Halil Dörtdivanlıd. 1826 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6SA'ÎD, Müftü-zâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NİHÂNÎ, Yozgatlı Alîd. 1835? - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
8İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Ölüm YılıGörüntüle
9NÂKÂMd. 1839 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
10İBRAHİM, Burnaz Kadı, Kadı Burnaz İbrahim Efendi, Enbûb Kadıd. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
11İshâk-zâde, Mehmed Sâlih Zuhûrî Efendid. ? - ö. 1672MeslekGörüntüle
12MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828MeslekGörüntüle
13NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED ES'AD, Amasyalıd. 1878 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905Madde AdıGörüntüle
17MUSA, Musa Kargınd. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18REFÎKd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle