NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilisli

(d. 1242/1826 - ö. 1324/1906)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1242/1826 yılında Kilis'te doğdu. Asıl adı Hacı Abdünnâfi' Efendi'dir. Şiirlerinde Nâfi' mahlasını kullandı. Babası Kınıkoğulları'ndan Tâhir Efendi'dir. Sıbyan Mektebi'nde tahsil gördü. Sonra Ulu Câmi Medresesi'ne devam ederek icAzetnAme aldı. Uzun süre aynı medresede müderrislik yaptı. 1324/1906 yılında Kilis'te vefat etti ve oraya defnedildi.

Çok iyi Arapça ve Farsça bilen Nâfi'nin üç dilde şiirleri vardı (Celepoğlu 2006: 492).

Eserleri şunlardır:

1. Dîvân: Yazma hÂlindedir.

2. Letâ'ifü'l-Emsâl: Manzum atasözleridir, yazma hÂlindedir (Celepoğlu 2006: 492).

Kaynakça

Celepoğlu A. (2006). "Nâfi". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay. 492.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Didar Kartald. 1953 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2HÂKÎ, Mehmed Hâkîd. ? - ö. 1759Doğum YeriGörüntüle
3Nihat Ferahd. 29 Mayıs 1932 - ö. 05 Nisan 2016Doğum YeriGörüntüle
4SA'ÎD, Müftü-zâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
6FEVZÎ, Mehmedd. 1826 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7NİHÂNÎ, Yozgatlı Alîd. 1835? - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
8NÂKÂMd. 1839 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Ölüm YılıGörüntüle
10KUL HAYDAR, Yozgatlıd. 1870 - ö. 1916MeslekGörüntüle
11EBULFAZL, Ebulfazl Mekkî Efendid. ? - ö. 1620MeslekGörüntüle
12EMÎN, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1680MeslekGörüntüle
13SA’ÎD, Kîlârî Hızrağa-zâde Sa’îd Bey, Hızrağa-zâde Enderûnî/Enderûnlu Sa’îd Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEHER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KEMTERÎ, Raşid Alid. ? - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
17RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÂCÎ/TÜRÂBÎ/VELİYÜDDÎN, Türâbî Veliyüddîn Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle