MEHMED, Seyyid Mehmed

(d. 1840 / ö. 1925)
âşık, imam
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Seyyid Mehmet, 1840'ta Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Akören köyünde dünyaya gelmiştir. Molla Mehmet olarak da bilinir. Sülalesi, Tekkeşinoğulları ismiyle anılır. Şiirlerinde Âşık Mehmed, Mehmed mahlasını kullanmıştır. Geçimini imamlık yaparak sağlar. Arapçaya vakıf olduğu söylenir. 1925'te aynı köyde vefat etmiştir (Kaya 2009: 168).

Seyyid Mehmed'e ait günümüze birkaç şiiri ulaşmıştır. Bunlar; Abuç’un Destanı, Deprem Destanı ve Borç Destanı'dır. 22 Mart 1980 tarihinde Abuç lakaplı Abdurrahman isminde birisi askerden terhis olduktan sonra köyü olan Akören’e gelir. Abuç hem Çanakçı Ormanlarında keçi kışlatmakta olan amcalarını görmek hem de onlara iaşelerini götürmek üzere çıktığı yolculukta fırtınaya yakalanır ve ölür. Babası ve köylüler tarafından cesedi bulunan Abuç, Ilıca köyüne defnedilir. Âşık Mehmet bu olay üzerine Abuç’un Destanı’nı söyler (Kaya 2002: 135). Deprem Destanı’nı da 1914 kışında meydana gelen bir deprem sonrasında çadır kurup mağdurları burada barındırması üzerine söyler. Ilıca köyünden birisinin keçilerinin Âşık Mehmet’in ekinlerini yemesi üzerine keçi sahibinin zararı tazmin etmesine karar verilir. Zararı tazmin etmesi gereken kişiden ve ona kefil olan kişiden zararını tazmin edemeyen Âşık Mehmet, Borç Destanı’nı da bu olay üzerine söyler. Eldeki şiirlere bakıldığında daha ziyade olaylar üzerine destan söylediği anlaşılmaktadır. Sazı yoktur. İrticalen şiir söyler (Kaya 2009: 168).

Kaynakça

Kaya, Doğan (2002). “Zaralı Destancı Şairler”. Millî Folklor. 56: 130-135.

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şâirleri IV. Sivas: Önder Matbaacılık.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MURAT ÇİL
Yayın Tarihi: 05.03.2019
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KERİM MUSAYEVd. 1878 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GARİP, İsmail Toyd. 01.03.1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SU BABA, Celal Metind. 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AZMÎ, Azmî Mehmed Efendid. 1840-41 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddînd. 1840 - ö. 7 Mayıs 1854Doğum YılıGörüntüle
6NÂKİS, Sâbir Ahun Binni Abdukâdird. 1840 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
8Abdullah Zühtüd. 1869 - ö. 29 Mayıs 1925Ölüm YılıGörüntüle
9CEBBAR-ZÂDE EDİP, Mustafa Edipd. 1859 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
10KARA HASAN, Hasan Kumd. 1929 - ö. 2009MeslekGörüntüle
11OĞUZSOYLU, Recep Çağlard. 10.02.1958 - ö. 2012MeslekGörüntüle
12ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956MeslekGörüntüle
13SIRRI BABA, Hüseyind. 1865 - ö. 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VEFA/DERTLİ VEFA/SEFİL VEFA, Muharrem Gündüzerd. 1911 - ö. 1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BORANÎ, Selaaddin Bord. 15.11.1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BİMAR ELİ İBRAHİM OĞLU ESGEROVd. 1904 - ö. 1952Madde AdıGörüntüle
17MEYLÎ, Ebussuûd-zâde Mehmed Çelebid. 1524-25 - ö. 1563-64Madde AdıGörüntüle
18MÜEZZİN/ZİYA/MÜEZZİN ZİYA/MÜEZZİNOĞLU, Ziya Çağırıcıd. 1916 - ö. 1992Madde AdıGörüntüle