NÂMÎ, Molla Abdullah Efendi

(d. 1166/1753 - ö. 1241/1826)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Nâmî mahlasını kullandı. Erbil'de doğdu ve oraya yerleşti. Müşkil-zâde denmekle tanındı. Feraiz öğrenmeye çalışarak vaktini geçirdi. Mülazım oldu. Erbil kadılığı yaptı. Dâvud Paşa'ya pek çok kaside ve güzel bir Iydiyye sundu. Hatîbî, şairin Iydiyye'sinden beyitler nakletti. Bir kasidesinin maktaında Câlud kelimesiyle Erbili Hacı Kasım Ağa'yı ima etmesi üzerine araları bozuldu. Hatta Hacı Kasım Ağa hakkında bir Hiciv-name kaleme aldı. Dâvud Paşa'nın yanından ayrılmazdı. 1241/1826 senesinde 73 yaşındayken vefat etti (Akkuş 2008).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside'den

Elâ yâ maden-i cûd u kerem îdin saîd olsun

Degil her ilde bir her lahzada bir kutlu îd olsun

Meh-i Zilhicce tâ devrân ider ey kıble-i âlem

Binâsı Kabe-i ikbâlinin dâim sedîd olsun

İnanmam hûd-ı taşt-ı dîdesinde âb-ı kevser

Olursa câme-şûyum câme-i bahtım sefîd olsun

...

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 324.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1753-54 - ö. 1798Doğum YılıGörüntüle
2RÂŞİD, Râşid Beyd. ? - ö. 1826Ölüm YılıGörüntüle
3ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Ölüm YılıGörüntüle
4ATÂ, Şânî-zâde Mehmed Atâ'ullâh Efendid. ? - ö. 1826Ölüm YılıGörüntüle
5ZÎNET, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
6AKLÎ, Mehmed Aklî Efendid. ? - ö. 1687-88MeslekGörüntüle
7KÂDİRÎ, Gîsûdâr Şeyh Ahmed Kâdirî Efendid. ? - ö. 1675MeslekGörüntüle
8ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9ZÜHDÎ, İsmâil Zühdî Beyd. 1799 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEHBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
13MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Madde AdıGörüntüle