RECÂÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Süngerci-zâde sanıyla tanındı. Mûsikîde geniş bilgisi vardı ve yaptığı besteler çağında çok tutuldu. Halk arasında zakirliği ile tanındı. Recâî'nin doğum ölüm tarihi belli değildir. Sicill-i Osmânî 'de I. Ahmed dönemi (1590-1617)'nde vefat ettiğini belirtilir. Hasan Çelebi şiirlerini beğenmektedir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 

Sungurhan, Aysun. Beyanî-Tezkiretü’ş-Şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr.[1.1.2004]. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dün gice girdi halka-i zikre o meh-likâ

Âşıklarına döne döne eyledi vefâ

(Sungurhan, Aysun. Beyanî-Tezkiretü’ş-Şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr.[1.1.2004]. 329.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞABAN DEDEd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
2SEFİL SADIK, Sadık Kıyakd. 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
3NAKŞÎ, Şeyh Nakşî Mustafa Dede Efendid. ? - ö. 1853-54MeslekGörüntüle
4KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5KADRÎ, Abdülkâdir, Şeyhülislâm Abdülkâdir Efendid. 1480 - ö. 1551 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6YÜMNÎ, Ayas Paşa-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7RİYAZÎ, Eyyühüm-zâde, İham-zâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8VÂSIF, Seyyid Hüseyin Vâsıf Çelebid. ? - ö. 1692-93Madde AdıGörüntüle
9TAB'Î, Kasım Halife-zâde Mehmed Tab'î Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle