RECÂÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Süngerci-zâde sanıyla tanındı. Mûsikîde geniş bilgisi vardı ve yaptığı besteler çağında çok tutuldu. Halk arasında zakirliği ile tanındı. Recâî'nin doğum ölüm tarihi belli değildir. Sicill-i Osmânî 'de I. Ahmed dönemi (1590-1617)'nde vefat ettiğini belirtilir. Hasan Çelebi şiirlerini beğenmektedir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 

Sungurhan, Aysun. Beyanî-Tezkiretü’ş-Şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr.[1.1.2004]. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dün gice girdi halka-i zikre o meh-likâ

Âşıklarına döne döne eyledi vefâ

(Sungurhan, Aysun. Beyanî-Tezkiretü’ş-Şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr.[1.1.2004]. 329.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂSIR, Seyyid Abdülbâkî Nâsır Dede Efendid. 1765 - ö. 1821MeslekGörüntüle
2SEFİL SADIK, Sadık Kıyakd. 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
3FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891MeslekGörüntüle
4MU’TÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5CÂHÎ, Câhî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6KÂBİLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7DEFTERDAR-ZÂDE, Seyyid Ahmed Le’âlî/Lâlî Çelebid. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle
8HÂTİF, Eğerci-zâde/Semerci-zâde/Sarrâc-zâde Hasan Hâtif Efendid. 1666-67 - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle
9SENÂYÎ, Senâyî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle