Rızayi

(d. ?/? - ö. 963/?)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdatlıdır. Tezkire müellifi Bağdatlı Ahdî'nin ağabeyidir. Ahdî'ye göre ticaret ve sanat maksadıyla Bağdat'ı terk etmiştir. Nazma eğilimi yaratılıştandır. Hoş sohbet bir insan olmasından dolayı meclislerin aranan insanı olmuştur. Muamma çözmede usta, üslup sahibi şairlerin beğendiği bir kişidir. 963'te ölmüştür. Gülşen-i Şu' ara'da 4 beyit örnek şiiri vardır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SOLMAZ
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Tolu gezsün sâkiyâ câm-ı şarâb eglenmesün

Bu ten-i bî-tâb içre ıztırâb eglenmesün

 

Diğer :  

Âftâb-ı hüsnüne yitmek diler mihr-i felek

Bu cihetden segridür her subh gökden yire dek

 

Dikmişüm meydân-ı ‘ışkunda murâdum haymesin

Rişte-i cânum tınâb u dûd-ı âhumdur direk

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAYYİBÎ, Veli Efendid. ? - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
2BEYÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂTEŞÎ, Âteşî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hüseyin Karahand. 1931 - ö. ?MeslekGörüntüle
5Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlud. 1929 - ö. 16 Aralık 2015MeslekGörüntüle
6Raif Kırkuld. 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
7İLMÎ, Remzî-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1597-98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8BEYÂZÎ, Mehmed Çelebid. - - ö. 1615-1616 / 1626-1627Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9KADRÎ, Zeynî-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10KAYGUSUZ ABDAL, Alaeddin Gaybid. 1341-1342 - ö. 1444Madde AdıGörüntüle
11ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
12ZEBÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle