REŞÂDÎ/MAHMUD, Kaf-zâde Mahmud Reşâdî Efendi b. Kaf Şemseddin Ahmed Çelebi b. Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi b. Nasrullah Efendi b. İshak Efendi.

(d. ?/? - ö. 962/1554)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Künyesi Mahmud Reşâdî Efendi b. Kaf Şemseddin Ahmed Çelebi b. Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi b. Nasrullah Efendi b. İshak Efendi’dir. Asıl adı Mahmûd’dur. Şiirlerinde Reşâdî veya Mahmud mahlaslarını kullanmıştır. Şemseddin Ahmed Efendi’nin oğlu ve Kaf-zâde Fâizî’nin amcasıdır. 962/1554 tarihinde vefat etti. Kâmî’nin “Ola sarây-ı Firdevs cây ü makâm-ı Mahmûd” mısraı vefatına tarih düşürülmüştür. Vefatının Sicill-i Osmânî’de 960/1553 olarak gösterilmesi yanlıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sanma oldukça tehî itdi sadâlar izhâr

Hasret-i bâde ile humlar ider nâle vü zâr

Mâlik-i dînârlar reşk eyler istiğnâmuza

Biz kana’at cevheriyle kîmiyâya mâliküz

Ben olduğumçün evc-i muhabbetde şâh-bâz

Ağyâr-ı rû-siyeh başuma üşdi zâğ-veş

(Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 309.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEŞREBÎ, Bıçakcı-zâde Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1554-1555Ölüm YılıGörüntüle
2İBN-İ İSA, İlyas Saruhanîd. 1496-1497 - ö. 1553-1554Ölüm YılıGörüntüle
3UBEYDÎ/ABDÎ, Müeyyed-zâde Abdî Çelebid. ? - ö. 1554Ölüm YılıGörüntüle
4HÜRREMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5FÜRÛĞÎd. ? - ö. 1614/15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6LÜTFÎ PAŞAd. 1488? - ö. 1563-64Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7HANDÂNÎd. ? - ö. 1593\'ten sonraMadde AdıGörüntüle
8RİF'AT, Süleyman Beyd. ? - ö. 1735-36Madde AdıGörüntüle
9KUTBÎ/PAŞA ÇELEBİ, Gıyaseddin Efendid. ? - ö. 1520/21Madde AdıGörüntüle