REŞÂDÎ/MAHMUD, Kaf-zâde Mahmud Reşâdî Efendi b. Kaf Şemseddin Ahmed Çelebi b. Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi b. Nasrullah Efendi b. İshak Efendi.

(d. ?/? - ö. 962/1554)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Künyesi Mahmud Reşâdî Efendi b. Kaf Şemseddin Ahmed Çelebi b. Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi b. Nasrullah Efendi b. İshak Efendi’dir. Asıl adı Mahmûd’dur. Şiirlerinde Reşâdî veya Mahmud mahlaslarını kullanmıştır. Şemseddin Ahmed Efendi’nin oğlu ve Kaf-zâde Fâizî’nin amcasıdır. 962/1554 tarihinde vefat etti. Kâmî’nin “Ola sarây-ı Firdevs cây ü makâm-ı Mahmûd” mısraı vefatına tarih düşürülmüştür. Vefatının Sicill-i Osmânî’de 960/1553 olarak gösterilmesi yanlıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sanma oldukça tehî itdi sadâlar izhâr

Hasret-i bâde ile humlar ider nâle vü zâr

Mâlik-i dînârlar reşk eyler istiğnâmuza

Biz kana’at cevheriyle kîmiyâya mâliküz

Ben olduğumçün evc-i muhabbetde şâh-bâz

Ağyâr-ı rû-siyeh başuma üşdi zâğ-veş

(Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 309.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1UBEYDÎ/ABDÎ, Müeyyed-zâde Abdî Çelebid. ? - ö. 1554Ölüm YılıGörüntüle
2MEŞREBÎ, Bıçakcı-zâde Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1554-1555Ölüm YılıGörüntüle
3İBN-İ İSA, İlyas Saruhanîd. 1496-1497 - ö. 1553-1554Ölüm YılıGörüntüle
4IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5ŞEHZÂDE CiHÂNGÎRd. 1531 - ö. 1553Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6BAHRÎ, Bahrî Hasan Çelebid. ? - ö. 1575Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7EMÎN, Azîz-zâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51Madde AdıGörüntüle
8KEMÂLÎ, Hâcı Kemâl, Eğridirli Hâcı Kemâld. ? - ö. 1514-15’ten sonra ?Madde AdıGörüntüle
9HÂMÎ BEYd. ? - ö. 1867 ds.Madde AdıGörüntüle