Sait Başer

(d. 04 Aralık 1957 / ö. -)
Araştırmacı, Yazar
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı İleği köyünde doğdu. İstanbul Sağmalcılar Lisesini bitirdikten sonra üç yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde okudu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Umûmî Türk Târihi Kürsüsünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre adlı teziyle 1984'te yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Yahya Kemal’e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları adlı teziyle de 1996'da doktor oldu. 1984-1994 yılları arasında Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfında neşriyat müdürlüğü ile Kubbealtı Akademi Mecmuasının yazı işleri müdürülüğünü yaptı. 1987-1993 yılları arasında; İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul Enstitüsü ve Yahyâ Kemal Enstitüsünde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulıundu. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı ve burada dil, kültür ve tarih konulu dersler verdi. Buradan sonra bir müddet Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyeliği de yaptı. Başer, İstanbul'da yazı çalışmalarını sürdürmektedir.

Başer, Türk kültürü ve inanç tarihi üzerine yaptığı incelemelerle yazı hayatına başlamıştır. Kaleme aldığı yazılar; Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Doğu Türkistan’ın Sesi, Kültür Dünyası gibi süreli yayınlarda yayımlanmıştır. Yazar, akademik çalışmalarına paralel olarak kendine özgü üslubuyla denemeler kaleme almış ve kitaplar hâlinde yayımlamıştır. Anlama Krizi (2017) adlı deneme kitabında yazar kimlik sorunumuz üzerine eğilmekte ve okuyucuyu da bu konu üzerinde düşünmeye sevk etmektedir. Anlama, taklit, taassup ve inanç konularını ince eleyip sık dokumuş ve kavramları anlamlandırma gayreti konusunda okuyucuya yol haritası çizmiştir. "Anlama ve inanç değerlerimize ortak isimler takılmış olması toplumda sanki standart anlama mümkünmüş gibi bir kabullenmeye yol açıyor (Başer 2017:13)." diyerek kavramlar üzerindeki tezini somutlaştırmıştırmıştır. Yitik Yurdun İçinde (2017) adlı eser yazarın kültür tarihimizde önem arz eden birçok konu üzerine aldığı denemelerden oluşmaktadır. . Başer, gerek denemelerinde gerek akademik yazılarında sık sık Töre ve İnanç meselerinde vurgu yapmıştır. Akademik yazıları da okuyucunun anlayabileceği nitelikte olup sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır. O, esasında bir Türk felsefesinin yapılabileceği inancını taşımaktadır. "Türk Felsefesi" meselesinin Türk dili üzerinden geçtiğini vurgulamış ve bu konuya "Bu, Türkçe’yi bizim nekadar anladığımızla ilgili bir soru. Türkçe’yi anlamak deyince öncelikle bu dilin teşekkülünü belirleyen millî felsefenin ne olduğunu bizim anlamamız lâzım. Türkçe felsefe yapılır mı? Yapılır. Yapılır da Türkçe’yi bilirsek yapılır. Çünkü Türkçe’nin kendisi zaten bir felsefedir. Tekrar ediyorum Türkçe’nin kendisi zaten bir felsefedir. İçinde ontolojisi vardır, bilgi teorisi vardır, ahlâk teorisi vardır, estetiği vardır. Yani felsefenin ana branşlarında ne varsa Türkçe’yi bilen bir insan bu dilde felesefenin bütün unsurlarını bulabilir. Dolayısıyla bu dille hem de en üst perdeden felsefe yapılabilir (Şahin 2015)." şeklinde açıklık getirmiştir. Kelimeler ve mefhumlar bir aydının düşünce dünyasını teşkil etmektedir. Dolayısıyla Başer'in kendine has tasavvufî bir üslubuyla kaleme aldığı deneme ve yazıları hem kültür tarihimiz hem de fikir tarihimiz açısından hayli mühimdir.

Kaynakça

Başer, Sait (2017). Anlama Krizi. İstanbul: Post Yayınevi.

Başer, Sait (2017). Yitik Yurdun İçinde: İstanbul: Post Yayınevi.

https://saitbaser.com/category/yazilar/konusma-soylesi-metinleri/ [Erişim Tarihi: 14.05.2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: İSA KOYUNCU
Yayın Tarihi: 20.05.2019
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman ZeminiKubbealtı Neşriyat / İstanbul1988İnceleme
Kutadgu Bilig'de Kut ve Töreİrfan Yayınevi / İstanbul2011İnceleme
Kök Tengri Gök Tanrı'nın Sıfatlarına Esmaü'l-Hüsna Açısından Bakışİrfan Yayınevi / İstanbul2011İnceleme
Türk İnanma ve Anlama Modeline Dairİrfan Yayınevi / İstanbul2011İnceleme
Yahya Kemal'de Türk Müslümanlığıİrfan Yayınevi / İstanbul2011İnceleme
Toplumsal Aklı Anlamakİsfan Yayınevi / İstanbul2011İnceleme
Anlama KriziPost Yayınevi / İstanbul2017Deneme
Yitik Yurdun İçindePost Yayınevi / İstanbul2017Deneme
Selam SöylePost Yayınevi / İstanbul2017Deneme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİYÂ'Î, Yusuf Can/ Ziyâ'î Yusufd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KÂBİLÎ, Yâverî-zâde Mehmedd. ? - ö. Mart-Nisan 1635 veya Temmuz-Ağustos 1634Doğum YeriGörüntüle
3SEYDÎ, Kara Seydî Çelebid. ? - ö. 1507Doğum YeriGörüntüle
4Halil İbrahim Özcand. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MURAT, Murat Muratoğlud. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ümit Yaşar Işıkhand. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Talip Uluşand. 15 Mart 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Hande Koçakd. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Özge Deniz Özkerd. 02.05.1981 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Ali Fuat Gedikd. 1 Temmuz 1913 - ö. 8 Ocak 1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Avni Givdad. 1909 - ö. 1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Emir Ali Yağand. 25 Şubat 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ahmet Sait Akçayd. 20 Aralık 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SAİT, Sait Gürd. 10.09.1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Sezai Karakoçd. 1933 - ö. 16 Kasım 2021Madde AdıGörüntüle