SEYYİD SEYFÎ

(d. 1864 / ö. 1910)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Seyit Seyfi, H.1280/M.1864 yılında Konya’da doğmuştur. Mahmut Ragıp Gazimihal, Konya’da Musiki adlı (1947) eserinde Seyit Seyfi’yi tanıtmış ve bir koşmasına yer vermiştir. Âşık Seyit Seyfi, 46 yaşında H.1325/M.1910 yılında da Konya’da vefat etmiştir (Gazimihal 1945: 4; Gazimihal 1947: 49; Halıcı 1985: 9; Ayva 2005: 250).

Âşık Seyyid Seyfi ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Gazimihal'in tanıtmasından sonra, Ali Yakıcı, Emine Yeniterzi ve Aziz Ayva da aynı bilgileri aktarmışlardır. 

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1945). “Konya Halk Sazcıları II”. Folklor Postası, 1 (10), Temmuz. 3-4.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1947). Konya’da Musiki. Ankara: Halkevleri Yay.

Halıcı, Mehdi (1985). Konya Sazı ve Türküleri. İstanbul: Özden Matbaacılık.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla Kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Yeni Dönem, 2, Bahar. 177-201.

Yeniterzi, Emine (2001). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.10, Konya. 77-159.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 01.04.2019
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HEMDEM, Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi Efendid. 1807 - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
2HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
3Ayşe Ünüvard. 29 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Emine Semiyed. 28 Mart 1864 - ö. 1944Doğum YılıGörüntüle
5GUFRANÎ, Durmuş Alid. 1864 - ö. 1926Doğum YılıGörüntüle
6MEHMET BEHÇET KUTLUd. 1864 - ö. 26.10.1948Doğum YılıGörüntüle
7FERDÎ, Ahmed Ferîd Efendid. 1866-67 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8HAYDARÎ, Hıdır Hulusid. 1863-1867? - ö. 1910/1917?Ölüm YılıGörüntüle
9SAİD, Said Ağad. ? - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10RESUL, Resul Kurbanîd. 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
11OZAN ARİF, Arif Şirin    d. 10.06.1949 - ö. 13.02.2019MeslekGörüntüle
12MUSTAFA, Mustafa Karakuşd. 1929 - ö. 20.04.1978MeslekGörüntüle
13MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CELÎLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEVLÂNÎ, Muhammedd. 1845 - ö. 1904/1919?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ, Ali Açıkd. 1914 - ö. 1984Madde AdıGörüntüle
17GALİBÎ, Hacı Âlimd. ? - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
18TOKTOGUL IRÇId. ? - ö. 1380-1390?Madde AdıGörüntüle