HAKKI, İbrahim Hakkı

(d. ?/1876 - ö. ?/1906)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim Hakkı olan âşık 1876'da Çorum’da doğmuştur. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullanmıştır. Tekkeli Hoca ailesinden İbrahim Nuri’nin oğludur. Öğrenimini Muzaffer Paşa medresesinde tamamlamış ve babası Çorbacızade Zarif Efendi’den Seydimzade Hacı Efendi’den dersler almıştır. Muzaffer Paşa medresesinde müderris olan babası 1903 yılında vefat edince onun yerine müderris olmuş ancak çok geçmeden 1906 yılında vefat etmiştir (Ercan 1991: 297).

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 16.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Elvan Çelebi Türbesindeki Yeşil Direk Hakkında

Deve ile bu zât için gelen mermer bu mermerdir,
Ne esmerdir ne ahmerdir velâkin rengi ahdardır

Derûn asîtân içre olup bir gûşede mahfuz
İhâta eyleyen etrafını masnû muhaccerdir

Gelen züvvar tutup niyet anı bir kez kucaklar
Elin kavuşturan mesrûr olup bahıtlı dilberdir.

İrişmezse eğer parmakların kıl kalbini hâlis
Dahi niyet-i hayr ile kucaklamak mükerrerdir

Oku bir fâtihâ üç dâne ihlas rûh-ı pâkine
Murâdına erişmeklik yetişmeklik mukarrerdir

Müzeyyen türbesi içre giren kesb-i safâ eyler
Türâbının kokusu misk ü amberle muattardır

Bikülli dilde Elvan Çelebi nâmı mukayyettir
Mufassal tarihinde aslı esbâbı musattardır

Sizin kemterinizdir himmetinizi diriğ etmen
Sülâle-nâmenizde Hakkı’nın ismi muharrerdir 

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi. 299-300.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Ahmedd. 1837 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
2İZZETd. 1822 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BİÇARE MEHMETd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Kâzım Nami Durud. 1876 - ö. 14 Ekim 1967Doğum YılıGörüntüle
5AHMED ŞU'AYB BEY, İstanbullud. 1876 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6Bekir Fahri İdizd. 1876 - ö. 1938Doğum YılıGörüntüle
7TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Ölüm YılıGörüntüle
8İLMÎ EFENDİ, Abdurrezzâkd. 1842 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
10GINÂYÎ, Abdülganî Efendid. ? - ö. 1604MeslekGörüntüle
11İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739MeslekGörüntüle
12HAYÂTÎ, Seyyid İbrahim Efendi, Yek-Çeşmd. ? - ö. 1759 başlarıMeslekGörüntüle
13ÇELEBİ-ZÂDE HALÎL EFENDİ, Halîld. 1864 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DELİ BORANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FASSAL MUSTAFAd. 1843 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DİLARA AZAFLId. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUSTAFA, Mustafa Arkoçd. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TATARÎ, Nurettin Tatard. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle