HAKKI, İbrahim Hakkı

(d. ?/1876 - ö. ?/1906)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim Hakkı olan âşık 1876'da Çorum’da doğmuştur. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullanmıştır. Tekkeli Hoca ailesinden İbrahim Nuri’nin oğludur. Öğrenimini Muzaffer Paşa medresesinde tamamlamış ve babası Çorbacızade Zarif Efendi’den Seydimzade Hacı Efendi’den dersler almıştır. Muzaffer Paşa medresesinde müderris olan babası 1903 yılında vefat edince onun yerine müderris olmuş ancak çok geçmeden 1906 yılında vefat etmiştir (Ercan 1991: 297).

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 16.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Elvan Çelebi Türbesindeki Yeşil Direk Hakkında

Deve ile bu zât için gelen mermer bu mermerdir,
Ne esmerdir ne ahmerdir velâkin rengi ahdardır

Derûn asîtân içre olup bir gûşede mahfuz
İhâta eyleyen etrafını masnû muhaccerdir

Gelen züvvar tutup niyet anı bir kez kucaklar
Elin kavuşturan mesrûr olup bahıtlı dilberdir.

İrişmezse eğer parmakların kıl kalbini hâlis
Dahi niyet-i hayr ile kucaklamak mükerrerdir

Oku bir fâtihâ üç dâne ihlas rûh-ı pâkine
Murâdına erişmeklik yetişmeklik mukarrerdir

Müzeyyen türbesi içre giren kesb-i safâ eyler
Türâbının kokusu misk ü amberle muattardır

Bikülli dilde Elvan Çelebi nâmı mukayyettir
Mufassal tarihinde aslı esbâbı musattardır

Sizin kemterinizdir himmetinizi diriğ etmen
Sülâle-nâmenizde Hakkı’nın ismi muharrerdir 

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi. 299-300.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERTLİ MURAT/DUDAHİ, Murat Güvendikd. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİLd. 1820 - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
3URFANİ, Gazi Sarısakald. 1939 - ö. 1970Doğum YeriGörüntüle
4KUL İBRAHİM/OZAN İBRAHİMd. 1876 - ö. 1959Doğum YılıGörüntüle
5İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
7ŞÜKRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1906-07\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
8İLMÎ EFENDİ, Abdurrezzâkd. 1842 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
10GAFÛRÎ, Şeyh Mahmud Gafûrî Efendid. ? - ö. 1667-68MeslekGörüntüle
11YÜMNÎ, Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73MeslekGörüntüle
12Mustafa Fehmi Gerçekerd. 1868 - ö. 16 Eylül 1950MeslekGörüntüle
13DERVİŞOĞLU/RECEP, Recepd. 1845 - ö. 27.05.1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÜLDÂRÎ, Bekird. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İKLİMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFA, Mustafa Avşard. 10.10.1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Madde AdıGörüntüle
18NAKŞÎ, İbrahim Efendid. 1641-42 - ö. 1702-03Madde AdıGörüntüle