HAKKI, İbrahim Hakkı

(d. ?/1876 - ö. ?/1906)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim Hakkı olan âşık 1876'da Çorum’da doğmuştur. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullanmıştır. Tekkeli Hoca ailesinden İbrahim Nuri’nin oğludur. Öğrenimini Muzaffer Paşa medresesinde tamamlamış ve babası Çorbacızade Zarif Efendi’den Seydimzade Hacı Efendi’den dersler almıştır. Muzaffer Paşa medresesinde müderris olan babası 1903 yılında vefat edince onun yerine müderris olmuş ancak çok geçmeden 1906 yılında vefat etmiştir (Ercan 1991: 297).

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 16.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Elvan Çelebi Türbesindeki Yeşil Direk Hakkında

Deve ile bu zât için gelen mermer bu mermerdir,
Ne esmerdir ne ahmerdir velâkin rengi ahdardır

Derûn asîtân içre olup bir gûşede mahfuz
İhâta eyleyen etrafını masnû muhaccerdir

Gelen züvvar tutup niyet anı bir kez kucaklar
Elin kavuşturan mesrûr olup bahıtlı dilberdir.

İrişmezse eğer parmakların kıl kalbini hâlis
Dahi niyet-i hayr ile kucaklamak mükerrerdir

Oku bir fâtihâ üç dâne ihlas rûh-ı pâkine
Murâdına erişmeklik yetişmeklik mukarrerdir

Müzeyyen türbesi içre giren kesb-i safâ eyler
Türâbının kokusu misk ü amberle muattardır

Bikülli dilde Elvan Çelebi nâmı mukayyettir
Mufassal tarihinde aslı esbâbı musattardır

Sizin kemterinizdir himmetinizi diriğ etmen
Sülâle-nâmenizde Hakkı’nın ismi muharrerdir 

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi. 299-300.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hüseyin Çelikcand. 1936 - ö. 1999Doğum YeriGörüntüle
2İZZETd. 1822 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sırrı Çağlard. 1918 - ö. 1979Doğum YeriGörüntüle
4Hasan Asafd. 1876 (?) - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Yusuf Akçurad. 2 Aralık 1876 - ö. 11 Mart 1935Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Şuayipd. 1876 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
7İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Ölüm YılıGörüntüle
8GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Ölüm YılıGörüntüle
10PÎRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1736-37MeslekGörüntüle
11HESTE, Abdulla Ahun Şerîf Ahun Oğlud. 1854 - ö. 1907MeslekGörüntüle
12AYÂNÎ/IYÂNÎ, Muzaffer Ayânî Efendid. ? - ö. 1611MeslekGörüntüle
13DUDUd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KARARÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KABİL KEDİROVd. 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SENEM (ŞAMAHILI), Memmedova Senem Hacıkızıd. 1887 - ö. 1978Madde AdıGörüntüle
18ALİ KARAd. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle