ZİHNÎ, Zülfikâr

(d. 1274/1858 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zihnî hakkındaki yegâne bilgiler Alî Emîrî’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid adlı eserindedir. Buna göre Zihnî Efendi 1274/1858 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Adı Zülfikâr Zihnî’dir. Babası Hacı Osman Ağa, dedesi Sâlih Ağa’dır. Anne tarafından da Diyarbakır’ın meşhur hattatlarından Muhammed Derviş Efendi’nin torunlarındandır. Alî Emîrî ile yaşıttır. İlk eğitimini Şa'bân Kâmî Efendi’den almış, 1293/1877’de Diyarbekir Rüsumat Nezareti’nde kitabet memurluğunda çalışmaya başlamıştır. Ayrıca sesi güzel olduğu için musıki ile meşgul olmuş ve dede mesleği olan hattatlığı da sürdürmüştür. Şairin ne zaman vefat ettiğine ilişkin bir bilgi yoktur. Alî Emîrî, Zihnî’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid’in basımı esnasında (1328/1910 dolayları) Duyûn-ı Umûmiye Nezareti Edirne Şubesi’nde muhasebeci olarak çalıştığı notunu düşmüştür (1328: 328-331).

Alî Emîrî’nin, Zihnî’nin kişiliği ve şairliği hakkındaki kanaatleri olumludur. Ona göre Zihnî’nin fenn-i şi’r ü inşâya kabiliyeti olmakla beraber daha ziyade nazire yazmıştır.

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: Kent Işıkları Yay.

Alî Emîrî (1328). Tezkire-yi Şu’arâ-yı Âmid. C. I. Dersa’âdet: Âmidî Matbaası.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Yay.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Alî Emîrî-Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Mat.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 02.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâl-i bîmârî ile geçmede şâm u seherüm

Ufk-ı râhatda tulû’ itmedi şems ü kamerüm

 

Ye’s-i müstakbel olur her nefes aldıkça karîb

Eksilür ömr-i safâ-perverüm artar kederüm

 

Gül-ruhun yâd iderek dökmede hûn-âb-ı hazîn

İki fevvâre-i ye’s oldı bana çeşm-i terüm

 

Hâl-i gamnâkümi bilmez gibi lâkaydâne

Dir imiş bilmiyorum söylemedi yok haberüm

 

Çeşm ile çîn-i cebîn eyledi peydâ o perî

Şimdi keşf oldı bana Zihnî hutût-ı kaderüm

(Alî Emîrî (1328). Tezkire-yi Şu’arâ-yı Âmid. C. I. Dersa’âdet: Âmidî Matbaası. 330.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HUMÂRÎ, Humârî Çelebid. 1523-24 - ö. 1591-92Doğum YeriGörüntüle
2İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
3DOST MERYEM, Meryem Özdemird. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Şakarim Kudayberdiulıd. 1858 - ö. 3 Ekim 1931Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6MÛSÂ KÂZIM EFENDİd. 1858-59 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
7Şakarim Kudayberdiulıd. 1858 - ö. 3 Ekim 1931Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
9MÛSÂ KÂZIM EFENDİd. 1858-59 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
10Şakarim Kudayberdiulıd. 1858 - ö. 3 Ekim 1931MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917MeslekGörüntüle
12MÛSÂ KÂZIM EFENDİd. 1858-59 - ö. 1920MeslekGörüntüle
13Şakarim Kudayberdiulıd. 1858 - ö. 3 Ekim 1931Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÛSÂ KÂZIM EFENDİd. 1858-59 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Şakarim Kudayberdiulıd. 1858 - ö. 3 Ekim 1931Madde AdıGörüntüle
17RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
18MÛSÂ KÂZIM EFENDİd. 1858-59 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle