ZİHNÎ, Zülfikâr

(d. 1274/1858 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zihnî hakkındaki yegâne bilgiler Alî Emîrî’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid adlı eserindedir. Buna göre Zihnî Efendi 1274/1858 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Adı Zülfikâr Zihnî’dir. Babası Hacı Osman Ağa, dedesi Sâlih Ağa’dır. Anne tarafından da Diyarbakır’ın meşhur hattatlarından Muhammed Derviş Efendi’nin torunlarındandır. Alî Emîrî ile yaşıttır. İlk eğitimini Şa'bân Kâmî Efendi’den almış, 1293/1877’de Diyarbekir Rüsumat Nezareti’nde kitabet memurluğunda çalışmaya başlamıştır. Ayrıca sesi güzel olduğu için musıki ile meşgul olmuş ve dede mesleği olan hattatlığı da sürdürmüştür. Şairin ne zaman vefat ettiğine ilişkin bir bilgi yoktur. Alî Emîrî, Zihnî’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid’in basımı esnasında (1328/1910 dolayları) Duyûn-ı Umûmiye Nezareti Edirne Şubesi’nde muhasebeci olarak çalıştığı notunu düşmüştür (1328: 328-331).

Alî Emîrî’nin, Zihnî’nin kişiliği ve şairliği hakkındaki kanaatleri olumludur. Ona göre Zihnî’nin fenn-i şi’r ü inşâya kabiliyeti olmakla beraber daha ziyade nazire yazmıştır.

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: Kent Işıkları Yay.

Alî Emîrî (1328). Tezkire-yi Şu’arâ-yı Âmid. C. I. Dersa’âdet: Âmidî Matbaası.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Yay.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Alî Emîrî-Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Mat.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 02.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâl-i bîmârî ile geçmede şâm u seherüm

Ufk-ı râhatda tulû’ itmedi şems ü kamerüm

 

Ye’s-i müstakbel olur her nefes aldıkça karîb

Eksilür ömr-i safâ-perverüm artar kederüm

 

Gül-ruhun yâd iderek dökmede hûn-âb-ı hazîn

İki fevvâre-i ye’s oldı bana çeşm-i terüm

 

Hâl-i gamnâkümi bilmez gibi lâkaydâne

Dir imiş bilmiyorum söylemedi yok haberüm

 

Çeşm ile çîn-i cebîn eyledi peydâ o perî

Şimdi keşf oldı bana Zihnî hutût-ı kaderüm

(Alî Emîrî (1328). Tezkire-yi Şu’arâ-yı Âmid. C. I. Dersa’âdet: Âmidî Matbaası. 330.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3MÜLHEM, Derviş Mülhem Efendid. ? - ö. 1816-17Doğum YeriGörüntüle
4MEHMEDd. 1858 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
5SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlıd. 1858 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6ATE SULTAN/SONAd. 1858 - ö. 1968Doğum YılıGörüntüle
7MEHMEDd. 1858 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlıd. 1858 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9ATE SULTAN/SONAd. 1858 - ö. 1968Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMEDd. 1858 - ö. 1920MeslekGörüntüle
11SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlıd. 1858 - ö. 1916MeslekGörüntüle
12ATE SULTAN/SONAd. 1858 - ö. 1968MeslekGörüntüle
13MEHMEDd. 1858 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlıd. 1858 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ATE SULTAN/SONAd. 1858 - ö. 1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMEDd. 1858 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle
17SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlıd. 1858 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
18ATE SULTAN/SONAd. 1858 - ö. 1968Madde AdıGörüntüle