SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlı

(d. 1275/1858 - ö. 1335/1916)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Hacı Memi Mahallesi'nde doğdu. Asıl adı Mustafa Sâmî'dir. Şiirlerinde Sâmî mahlasını kullandı. Deli Ali oğullarından Kantarcı Ömer Ağa'nın oğludur. Şair Ahmed Fahrî'nin kardeşidir. Ataları beş altı nesil evvel Buhâra'dan gelip Ayaş'a yerleşti. Dedelerinden Ali Ağa, ortalığı kasıp kavuran, hükümeti yıllarca uğraştıran bir eşkiyayı yakaladığından sülalesine Deli Ali Oğulları denildi. Sâmî, demircilik yaparak geçinirdi.

Aruz ve heceyle şiirleri bulunan Sâmî'nin şiirlerinden birkaçı ağabeyi Ahmed Fahrî'nin tuttuğu bir mecmuada bulunmaktadır. Oğlu Ömer Nâci de (1890-1934) şair idi.

Kaynakça

Aldan, Mehmet (1965). Türlü Yönleriyle Ayaş. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Dünkü ve Bugünkü Ayaşlı Şairler (1948). Ankara: Ayaş Kültür Derneği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Servet ârâyişi taht-ı dile zîver mi verir

Dâhil-i hâneye hâricde ziyâ fer mi verir

Her kıyâfetde kıyâm eyleyemez amma kemâl

Necm-i seyyâr-ı felek pertev-i hâver mi verir

Eylesen terbiye kem-tıyneti olmaz âdem

Aslı bed âhen olan seyfe mücevher mi verir

Bezm-i mahbûb ile zevk-âver olur mı sûfî

Ne kadar yansa sîne âteşe ahker mi verir

Neylesün ehl-i sehâ nâ-kese kalmış devlet

Kerem erbâbına dünyâ-yı denî zer mi verir

Her yetişen tâze birer ahmaka olmuş teslîm

Feleğin hâli budur ehline dilber mi verir

Katı tatlu gelür ahbâba visâl-i nazmın

Leb-i cânân senin ağzına şekker mi verir

(Dünkü ve Bugünkü Ayaşlı Şairler (1948). Ankara: Ayaş Kültür Derneği Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şakir (Ayaşlı)d. 1871 - ö. 18 Haziran 1917Doğum YeriGörüntüle
2FAHRİ, Ahmed Fahrid. 1845 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Doğum YeriGörüntüle
4MEHMEDd. 1858 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
5Ziya (Trabzon)d. 1858 - ö. 28 Ocak 1921Doğum YılıGörüntüle
6SITKI, Hasand. 1858 - ö. 1936Doğum YılıGörüntüle
7HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8HATİCE MİHRAP, Fatmad. 1899 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9KÖR MUSTAFA, Zevaitlid. ? - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10KINALI, Memet Kınalıd. 1923 - ö. 26.03.2009MeslekGörüntüle
11ŞAMİLÎ, Şamild. 1815 - ö. 1860MeslekGörüntüle
12HÜSEYİNd. 1811 - ö. 1891MeslekGörüntüle
13HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂYÎ, Mehmedd. 1823 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDURRAHMAN FEHMÎd. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜLEYMAN, Şeyh Seyyid Süleyman Efendid. ? - ö. 15 Nisan 1654Madde AdıGörüntüle
17MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle