ZÜHDÎ, Ahmed Zühdî Efendi

(d. 1248/1832 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1248/1832 yılında Üsküdar'da doğdu. 1268/1252 yılında adliye mektebi öğrencileri zümresine katıldı. 1264/1847 yılında maliye hazinesi dâhilinde bulunan Esham muhasebesi kâtipleri sınıfına dahil oldu. Bir mikdar şiiri vardır (Fatîn 1271: 169).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sîne-çâk-i hançer-i âzâr-ı aşkam el-gıyâs

El-gıyâs üftâde-i ekdâr-ı aşkam el-gıyâs

Rahme gelmez cevrden geçmez o şûh-ı bî-vefâ

Neylesem nitsem aceb nâ-çâr-ı aşkam el-gıyâs

Dâm-ı mihnetden rehâ mümkin degildür gönlüme

Tâ ezelden çünki ben gam-hâr-ı aşkam el-gıyâs

Seyr idelden ârız-ı gülgûn-ı yârı dem-be-dem

Bülbül-i nâlende-i gülzâr-ı aşkam el-gıyâs

Zülf-ı pîç-â-pîçinin meftûnudur Mansûr-ı dil

Anın içün mübtelâ-yı dâr-ı aşkam el-gıyâs

Künc-i gamda her gice kan aglamakdan subha dek

Zühdi-i gam-hârveş bîdâr-ı aşkam el-gıyâs

Feyz-i pâk-i hânedâna mazhar it yâ Rab beni

Hâk-i pây-ı bende-i Kerrâr-ı aşkam el-gıyâs

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 169.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂZIM/HÜSNÎ, Hüseyin Nâzım Efendi, İstanbullud. 1828 - ö. 1881?Doğum YeriGörüntüle
2Nejat Muallimoğlud. 1926 - ö. 23 Temmuz 2003Doğum YeriGörüntüle
3Banu Özyürekd. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Doğum YılıGörüntüle
5ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Ölüm YılıGörüntüle
8ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896MeslekGörüntüle
11ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889MeslekGörüntüle
12ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Madde AdıGörüntüle
17ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle
18ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Madde AdıGörüntüle