ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullu

(d. 1818/1233 - ö. 1878/1295)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1818 yılında İstanbul'da doğdu. 1831 yılında 13 yaşında iken asker ocağına girdi. Devlet tarafından askeri fenleri öğrenmek üzere 1838'de Berlin'e gönderildi, orada altı yıl kadar kaldı, askerlik ilimleri ve topçuluğu öğrendi. 1843 yılında döndü. Otuz yıl kadar süren askerlik hayatında önemli hizmetlerde bulundu. Osmanlı ordusunun yeniden düzenlenmesinde topçu ve istihkamcı olarak emeği geçti. Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî üyesi iken 1874 yılında felç geçirdi. Bu sebeple emekli oldu ve dört yıl sonra 1878 yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar'da Tunusbağı Mezarlığı'ndadır.

Abdullah Râmiz Paşa'nın elde olan tek eseri Emsile-i Türkî'dir. İstanbul'da Hassa Topçu Mirlivâsı (tuğgeneral) iken yazdığı bu eser 1866'da İstanbul'da basıldı. Osmanlıcanın kurallarını ihtiva eden bu eser cümle tahlilinden çok fiil çekimi ve kelime yapısı üzerinde durmaktadır. Kitap üç bab, yedi fasıl ve bir hâtimeden meydana gelmektedir. Birinci babda isim, sıfat ve zamirler; ikinci babda fiiller; üçüncü babda ise edatlar, bağlaçlar ve ünlemler üzerinde durulmaktadır. Râmiz Paşa'nın Büyük Sarf Kitabı adlı bir eser yazdığı söyleniyorsa da bu kitap ele geçmemiştir. Ayrıca tarım ve topçuluğa dair iki çeviri eseriyle; Türkçe, Fransızca ve Almanca üç dilde yazılmış fakat basılmamış bir eseri olduğunu da kaynaklar bildiriyor.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2002). "Abdullah Ramiz Paşa". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. I. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Abdullah Ramiz Paşa". C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÛHÎ, Zenbilli Ali Efendi-zâde Fâzıl Rûhî Çelebid. 1505-06 - ö. 1521-22Doğum YeriGörüntüle
2MEŞREBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KANDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Gaffârd. 1818 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Doğum YılıGörüntüle
7RUFAÎ, Yusufd. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
8HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLET, İbrâhim Hâlet Bey, İstanbullud. 1837 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10Çambel, Hasan Cemild. 1879 - ö. Aralık 1967MeslekGörüntüle
11Abdülfettah Raufd. 1910 - ö. 25 Nisan 1963MeslekGörüntüle
12EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894MeslekGörüntüle
13BEDRÎ, Ebu Bekirzâde Mustafa Bedrî, Mustafa Bedreddînd. 1743-44 - ö. 1820-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUBHÎd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FITNAT, Fıtnat Hanım, Trabzonlud. 1842 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂ'İB AHMED BEYd. ? - ö. 1919Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF ÇELEBİd. ? - ö. 1562Madde AdıGörüntüle
18SEYRÎ, Yozgatlıd. 1852? - ö. 1917Madde AdıGörüntüle